Co právě děláme a co bude

... aneb aktuality ze školky.

 

Úhrada za kroužky

Platba za kroužky za 2. pololetí (leden - červen 2021)

Výtvarný kroužek (60 minut)                             500,- Kč

Hudebně-pohybový kroužek (45 minut)        400,- Kč

Prosíme uhradit na účet 2800844008/2010 do konce ledna 2021.

Děkujeme

                                         

 

 

 

 

Edukativně - stimulativní skupiny

Edukativně - stimulativní skupiny v měsíci lednu budou 11. a 25. 1. od 16:15 hodin.

Co připravujeme na leden

V obou třídách si budeme vyprávět a hrát příběh třech králů.

Jak se daří zvířátkům a ptáčkům v zimním období, kdo se o ně stará - mají na programu děti ve třídě Motýlků. Jak je důležité se bezpečně pohybovat na chodníku a na silnici, na koho se obrátít, když hledáme pomoc a jaká telefonní čísla napovědět dospělým se dozví děti v první třídě.

Ve druhé třídě se budeme věnovat prevenci bezpečnosti na silnici, venku (třeba na hřišti), ale i doma.

Jaké mají rodiče a ostatní dospělí povolání si budeme povídat ve třídě Sluníček.

Hezké Vánoce!

Milé děti, milí rodiče a vážení přátelé školy,

přejeme vám krásné Vánoce, do nového roku klid, pohodu a hlavně zdraví!

Zaměstnanci mateřské školy

Edukativně-stimulativní skupina

 V pořadí šestá edukativně-stimulativní skupina bude 14. 12. od 16:15 hodin.

Co připravujeme na prosinec

Adventní období je ve školce plné veselí a radosti. Děti už nakreslily, co si přejí dostat pod stromeček, pomáhaly s výzdobou školky na advent.

Povíme si, proč na Barborku střiháme větvičky třešně, přivítáme Mikuláše s andělem. Jaká bude letos zima? Doufáme, že napadne alespoň trochu sněhu na sáňkování a bobování.

Vánoční zvyky, vůně jablíček a jehličí, dárky, to vše nám nabízí vánoční období. Tak už se moc těšíme!

Edukativně-stimulativní skupina

Edukativně-stimulativní skupina bude v pondělí 16. 11. a 30.11. od 16:15 hodin.

Hovorové hodiny

Vážení rodiče,

zveme Vás na hovorové hodiny v pondělí 9. 11.

Věnujte, prosím, pozornost pozvánce na nástěnce u vchodových dveří, kde se dozvíte podrobnosti.

Těší se na Vás paní učitelky

Edukativně-stimulativní skupina

3. edukativně-stimulativní skupina bude v pondělí 2. listopadu od 16:15 hodin.

Těší se na vás paní učitelky.

Co připravujeme na listopad

Paní učitelka Lenka připravila pro své děti ve třídě Motýlků téma Moje tělo (lidské tělo a jeho části, smyslové orgány). Děti si budou povídat o tom, jak tělo roste, co prospívá a co škodí našemu zdraví.

Ve třídě Sluníček si budeme povídat o smyslových orgánech, proč někdy pláčeme nebo se naopak smějeme. Uvědomíme si, co ovlivňuje naše zdraví.

Edukativně-stimulativní skupina

2. edukativně-stimulativní skupina bude 19. října od 16:15 hodin.

Co připravujeme na říjen

V první třídě si děti budou vyprávět o podzimu a změně počasí. Děti si na vycházce prohlédnou listnaté stromy a keře, budou si povídat o lesních zvířatech a ptácích, jak se připravují na zimu, jak jim pomáhá člověk. Posledním tématem je povídání o zdraví, co zdraví prospívá a naopak škodí.

Ve druhé třídě si děti uvědomí co kromě draků létá v oblacích, pojmenují základní části těla. Dalším tématem je, jak se navzájem lišíme (barva vlasů, očí)...

 

 

Podzimní keramická dílna

Vážení rodiče a milé děti,

připravujeme pro vás v pondělí 14. září výtvarnou keramickou dílnu, kde si můžete z keramické hlíny vymodelovat dekoraci do vašeho domova.

V době od 15,30 - 16,45 (podle možnosti rodičů) si výrobek můžete vytvořit. Nejpozději přijďte v 16,00 hodin, ať máte dostatek času na tvoření.

Po vypálení výrobku si děti v mateřské škole výrobek dokončí a po té odnesou domů.

Těší se na vás vaše paní učitelky.

Divadlo v září

Těšte se na čtvrtek 10. září! Ve školce bude divadlo!! Představení se jmenuje "Do pohádky za zvířátky!"

Tak přejeme hezkou podívanou!

Maminky zaplatí 60,-Kč.

Co připravujeme v září

Tak už se opět chystáme do školky. Vše, co jsme plánovali opravit, zrekonstruovat, vylepšit se podařilo, je uklizeno, čisto a voňavo. Těšíme se na děti!

V září se poznáváme, učíme se jména kamarádů, cestujeme po školce a poznáváme, kde co je.

Děti jsou poučené, jak se chovat bezpečně v prostorách školy i na školní zahradě, při cestě na vycházku. Tvoříme pravidla třídy, upevňujeme slovíčka slušného chování. Učíme se značky, poznáváme, kde jsou uložené hračky, pomůcky, učíme se seznamovací básničku a písničku.

Vyplňujeme pracovní listy, procvičujeme držení tužky, pastelek. Učíme se, jak stolovat, jak se mohou obsloužit děti, jak pomáhají při stolování zaměstnanci.

Tak nám držte palce, ať vše na začátku školního roku zvládneme!

Pozvánka na schůzku rodičů

Vážení přátelé,

srdečně Vás zveme na schůzku rodičů v pondělí 31. srpna v 17:30 hodin, v budově MŠ.

Těší se na Vás paní učitelky

Informace o platbách

 

Druh platby                        Číslo účtu Částka/měsíčně    Variabilní symbol           Prosíme uhradit do:                         
 stravné  2100844007/2010

682,-

726,- *

 1_ _ _ do 25. 8. 2020
úplata za vzdělávání (školné)  2800844008/2010  250,-  2_ _ _ do 15. 9.  2020
    Částka/za pololetí                    
   
příspěvek na drobný výtvarný materiál,  (hlína, trojhranné pastelky, apod.) 2800844008/2010 200,- 7_ _ _ do 30. 9. 2020

* Pozn.: dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 7 let věku

Hurá, prázdniny!!!

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,

přejeme Vám krásné léto, pevné zdraví a mnoho příjemných zážitků z cest a toulek.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy

);