O naší mateřské škole

... aneb představujeme MŠ Viničné Šumice.

 

Charakteristika školky

Obec Viničné Šumice se nachází přibližně osmnáct kilometrů od města Brna, nedaleko od městyse Pozořice. Jméno obce se zřejmě odvíjí od vinic, které ji z části obklopují. V obci žije přibližně 1250 obyvatel.
Škola je umístěna v klidnější části obce, v těsném sousedství základní školy a školní kuchyně. Školu obklopuje zahrada s několika ovocnými stromy. Děti využívají na zahradě soustavu průlezek, pískoviště, skluzavku, je zde dřevěný domek na hračky.
Mateřská škola je umístěna v přízemí dostavby základní školy, která byla vystavěna zhruba v 60. letech. K budově mateřské školy byl v roce 2011 vestavěn nový pavilon. V budově mateřské školy se nachází šatna dětí a učitelek, WC a umývárna dětí, jsou zde dvě třídy a prosklený pavilon, kde se na dobu odpočinku dětí rozkládají lehátka a je využíván na zájmové a pohybové aktivity dětí. Vybavení mateřské školy je standardní, děti mohou využívat počítač, máme dostatek náčiní a nářadí pro sport. Postupně modernizujeme vybavení tříd, v letošním roce jsme opravili obložení ve třídách, máme novou šatnu, vstupní chodbu a sociální zařízení pro zaměstnance.
Mateřská škola je v integraci se základní školou, je dvoutřídní, navštěvují ji zpravidla děti 3 – 6 leté a děti s odkladem školní docházky. Mateřská škola má kapacitu podle stanovení KHS Brno 34 dětí. Poplatek za předškolní vzdělávání je stanoven na 250,- Kč za měsíc.
 


 

 

Dokumenty

ŠVP PV

Stáhnout
Přehled účtů, druhu plateb, včetně var. sym. Stáhnout
Kritéria k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/20 Stáhnout
ŠVP PV MŠ Viničné Šumice Stáhnout
ŠVP PV MŠ Viničné Šumice-dodatek 2012/13 Stáhnout
Školní řád  Stáhnout
Směrnice - úplata za předškolní vzdělávání Stáhnout
Směrnice - úplata, dodatek č. 1  Stáhnout

 

 Doporučující materiál MŠMT ČR "Desatero pro rodiče dětí předškolního věk" - zde

 

);