Historie

... aneb na skok do minulosti

 

Historie školy

 

 

Naším zřizovatelem je obec Viničné Šumice, jejíž historie sahá hluboko do středověku a nejstarší doklady o osídlení na katastru obce jsou až z mladší doby kamenné. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace o historii Viničných Šumic, navštivte stránky obce

Škola je sice mladší, ale i tak tento rok oslavíme úctyhodných 129 let.

 

Z knihy „120 let školy ve Viničných Šumicích“

 

V roce 1885 si šumičtí postavili vlastní dvojtřídní školu za 30 000 K rakouských. Bylo vybráno místo za humny a selskými stodolami. Uvnitř školní budovy bylo místo pouze pro tři učebny a dvoupokojový byt pro ředitele (tehdy se říkalo nadučitel). Učební pomůcky proto musely být uloženy ve dvou skříních na chodbě a tělocvičné nářadí v předzahrádce. V roce 1908 byla škola rozšířena na školu trojtřídní. V době okupace byl počet žáků na jednu třídu zvýšen ze 45 na 60. Ve školním roce 1939/40 byly v zimním období pro nedostatek paliva zavedeny zimní prázdniny a dětem byly jen dvakrát týdně zadávány úkoly. Byla zrušena výuka dějepisu, dějin české literatury, občanské výchovy, zakázán přednes vlasteneckých básní. Během osvobozovacích bojů školní budova utrpěla jen menší škody: poškozena střecha, omítky, povalen plot,  byl však odcizen nebo zničen mnohý listinný materiál, včetně staré školní kroniky.

 

Po únoru 1948 byl změněn název školy na Národní školu, v roce 1960 byla přejmenována na Základní devítiletou školu 1. – 5. ročník. Škola byla nadále trojtřídní. Koncem 50. let původní školní budova z r. 1885 již nevyhovovala , proto bylo v roce 1958 přikročeno z podnětu občanů k přístavbě školy a to svépomocí samotných občanů.

 

Od roku 1976 tvoří první stupeň 1. – 4. ročník. V roce 1977 došlo ke sloučení dvou malotřídních škol (Viničné Šumice a Kovalovice)a byla vytvořena jedna čtyřtřídní Základní škola. Od roku 1993 se vyučuje podle osnov projektu „Obecná škola“. V roce 1994 vstoupila škola do právní subjektivity a o dva roky později je škola znovu rozšířena na ZŠ pro 1. – 5. ročník. Do konce roku 2002 byla převedena pod základní školu i mateřská škola a školní jídelna.

 

Mateřská škola byla v obci založena v roce 1950, její provoz začal v upravených místnostech bývalého bytu ředitele školy. V roce 1961zahájila mateřská škola provoz ve spodní části nově přistaveného křídla školní budovy. Později,když  v roce 1980 byla MŠ přemístěna do budovy ZŠ v Kovalovicích, zde našla útočiště školní družina. Od roku 1991 je MŠ ve svých dřívějších prostorách.

 

Autor knihy: Pavel Vrba

 

Chlapci naší školy v roce 1920
Děvčata naší školy v roce 1920
 

 

);