Školní rok 2009-2010

 

Výuka v PC učebně a s interaktivní tabulí

Zprovoznili jsme novou počítačovou (mini)učebnu. Na výukových programech si děti mohou procvičit učivo z různých předmětů nebo zahrát logické a jiné s učivem související hry.

Naše interaktivní tabule je také naplno využívána. Pracují u ní děti jak ve vyučování, tak v kroužku angličtiny.  

 

Přátelské utkání 2. - 5. třídy ve vybíjené

V pátek 25. června proběhlo přátelské utkání mezi dětmi od 2. do 5. třídy ve vybíjené, které se celé neslo v duchu "není důležité vyhrát, ale zúčastnit se"!

   

                                          

 

 

Taktické cvičení hasičského sboru Pozořice

Ve středu 23. 6. bylo okolo školy i v ní rušno. Nacvičovali jsme, jak se zachovat v případě požáru. A bylo to s celou parádou! Skutečná siréna, příjezd do několika minut i s typickým zvukem hasičských aut, s příjezdem čtyř zásahových jednotek, se zásahem uvnitř školy. Tak teď už všichni ví, jak se zachovat, kam jít. Děkujeme všem zúčastněným, profesionálním i dobrovolným hasičům za pěkný zážitek a poučení.

  

 

 

Kurz plavání pro 3. a 4. třídu

Každý pátek jezdí třeťáci a čtvrťáci (a případní náhradníci) plavat. První dvě hodiny se učí podle změněného rozvrhu, v 9.55 po svačině se odjíždí, návrat kolem 12.35.

 

Akce v červnu

Úterý 1. 6. - "Den bez úrazu"

Úterý 8. 6. - výchovný koncert "Hudební potěšení"

Úterý 15. 6. - návštěva tanečního vystoupení žáků ZUŠ Pozořice, Dělnický dům, 10.15 hod

Čtvrtek 17. 6. - Akademie školy, v 16.30 h

Pátek 18. 6. - hravé dopoledne připravené sborem dobrov. hasičů Viničné Šumice pro žáky 1. ročníku

Středa 23. 6. - taktické cvičení  příslušníků HZS Pozořice, školní hřiště, 9.00 hod

Čtvrtek 24. 6. - vycházka k biotopu v Kovalovicích (8.00 - 12.00)

Pondělí 28. 6. - celoškolní výlet do Sloupsko-šošůvských jeskyní 8.00 - 13.00 (?)

Úterý 29. 6. - turistický výšlap do okolí (8.00 - 12.00)

Středa 30. 6. - ukončení školního roku, rozdání vysvědčení, vyučování od 8.00 - 8.45 h, družina není

Akademie žáků školy 17. června 2010

Představení se našim žáčkům opravdu povedlo. A není divu, vždyť na akademii již několik týdnů pilně nacvičovali. Program akademie byl následující:

1. Anglická pohádka - žáci 3. r.
2. píseň Tisíc mil - kr. flétny
3. pohádka Čert kmotrem žáci - 1. r.
4. báseň O vešce žáci - 1. r.
5. veršovaná pohádka
Měl tatíček, měl tři dcery - žáci 1. r.
6. pohádka Tři přadleny žáci - 2. r.
7. muzikál O dvou sestrách žáci - 3. r.
8. Příběh o lidojedech-Vašek cestovatel
žáci - 4. r.
9. Sněhurka a pár trpaslíků žáci - 5. r.

 


 

Den dětí - den bez úrazů

Dětský den bez úrazů
Na den dětí jsme dětem dali netradiční dárek v podobě zábavného a současně poučného dopoledne. Pozvali jsme do školy lektory z CVČ Fantázie, s nimi přijeli členové občanského sdružení Tlapka a Ligy vozíčkářů. Děti si formou hry na detektivy obešly různá stanoviště, na kterých si vyzkoušely, jaké to je být na vozíčku, povídaly si o úrazech, jejich následcích a handicapech, pohladily si pejsky, kteří pomáhají lidem, plnily úkoly v týmech. Všichni žáčci už ví, co je to canisterapie, zažili pocit být slepý, zopakovali si důležitá čísla a jak se chovat v různých nebezpečných situacích. Podle reakcí dětí se akce zjevně podařila.

   

    

Přípravka pro přeškoláky

Od dubna docházeli do naší školy budoucí prvňáčci na přípravku do školy. Zábavnou formou jsme procvičovali různé dovednosti, které jsou zapotřebí v prvopočátečním učení, plnili mnoho všestranných úkolů na interaktivní tabuli, zpívali písničky,  učili se říkanky. Už se na ně těšíme 1. září v novém školním roce.

  

  

 

Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ - 13. 5. na setkání jubilantů

Děkujeme dětem z mateřské i základní školy za pěkné vystoupení, kterým přišly blahopřát jubilantům na jejich setkání. Pod vedením p. uč. Jany Vlčkové a p. ředitelky Olgy Růžičkové se dětem podařilo secvičit malé pásmo básniček a písniček zahraných na flétnu.

Preventivní program pro 4. a 5. třídu

Ve středu 28. 4. v 10.00 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili programu v rámci prevence sociálně patologických jevů, který jsme realizovali ve spolupráci s odborem sociální péče MÚ Šlapanice. Probrali jsme všechna závažná témata, jak se zachovat v jaké situaci, co je správné, co ne, jaké jsou důsledky protiprávního jednání atd.
 

Návštěva divadla Radost, představení "Rychlé šípy" - 27. 4.

Jedním slovem - výborné! Děti měly možnost zhlédnout opravdu zdařilé představení "Rychlé šípy". Na své si přišel prvňáček, páťák i dospělák. Už se těšíme na další představení, na které ale pojedeme až v příštím školním roce.

Jarní "Škola jinak"

Ve středu 31. března si naše děti nemusely brát žádné učení. Paní učitelky si pro ně nachystaly tvůrčí dílničky, ve kterých se děti učily úplně jiným dovednostem, než je čtení a počítání. Posuďte sami podle názvů jednotlivých dílen: Stardance, Stolování, Kokokokodák, Vajíčkové variace, Deskové hry, Kdo závodí, nezlobí. Žáčci sami se rozhodli, kterou hodinu kde stráví, přínosem bylo i věkové rozvrstvení, v jednotlivých dílnách se mohl potkat páťák s prvňáčkem a s lecčím starší pomáhali mladším. Další fotografie z této akce jsou ve škole v obrazech.

  

  

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

Den Země - výukový program "Od semínka po papír"

Ve středu 21. dubna jsme u příležitosti Dne Země pozvali do školy lektory z CVČ Fantázie - Slatina. Žáci pracovali ve po skupinách. V první se dozvěděli, jak dlouhá je cesta od semínka po papír; co se děje se semínkem, jak roste a stává se z něj strom, učili se poznávat stromy podle různých poznávacích znaků  a poučili se, jak se dělá papír. Ve druhé skupině si pak sami vyzkoušeli vyrobit ruční papír, vyrobili si krásnou "prosbu lesa" napsanou na dřevěné dýze. Dopoledne se skutečně vydařilo a dětem se líbilo. Na další fotograifie se můžete podívat ve škole v obrazech.

  

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

Taneční soutěž - 3. místo

Ve čtvrtek 25. března se všichni čtvrťáci a tři děvčata z páté třídy vypravili na taneční soutěžní přehlídku pohybových skladeb do Brna. Veškeré vynaložené úsilí se vrátilo v podobě vynikajícího umístění.Tanečníci skončili na 3. místě. BLAHOPŘEJEME! Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci naší školy a paní učitelce Jaškové za vymyšlení a nacvičení soutěžní skladby.
 

Matematický klokan - 18. 3. dopoledne, 2. - 5. ročník a testy Kalibro 3. a 5. ročník

Žáčci od 2. do 5. třídy poměřili své znalosti v mezinárodní matematické soutěži "Matematický klokan". Všichni dostali účastnický list a nejlepší dostali malou odměnu.

V kategorii "Cvrček" pro 2. a 3. třídu se nejlépe dařilo: 1. Filipu D. (3. třída), 2. Janu M. (3.) a 3. Davidu Š. (3.).

V kategorii "Klokánek" byli nejúspěšnější: 1. Martina L. (5.), 2. Tomáš M. (5.), 3. Nikol P. (5.). Gratulujeme!

Třeťáčci a páťáci si napsali srovnávací testy společnosti Kalibro, o jejich výsledcích vás budeme informovat. V těchto dnech si můžete v ŽK páťáků přečíst, jak obstáli v porovnání  s třídním průměrem.

Naše škole dle oficiálních výsledků dosáhla výborných výsledků (nad národním průměrem) v českém jazyce, v přírodovědném základu a anglickém jazyce.

Kouzelník

V pondělí 8. 3. k nám zavítal kouzelník. Představení se všem moc líbilo, užili jsme si spoustu zábvby i legrace a doteď přemýšlíme, jak to vlastně dělal... Další fotografie najdete ve škole v obrazech

 

Preventivní program

 V pátek 16. února se všechny naše děti zúčastnily preventivního programu zaměřeného na rizikové chování. Program si pro ně připravilo sdružení Teen Challange z Brna. Po úvodní krátké ilustrační scénce dyl dětem představen "dům potřeb", děti diskutovaly o jednotlivých patrech (naše tělo, bezpečí, láska...) a pak si samy takový domeček vyrobily. Následovala práce ve skupinách, kdy žáci řešili různé modelové situace a své výsledky prezentovali ostatním dětem. 

 

  

Karneval

Děti si přichystaly velmi pěkné masky, šly se v nich ukázat svým starším spolužákům a pak už jen tančily, soutěžily a bavily se. Na fotografie se můžete podívat do fotogalerie - škola v obrazech.

 

Zápis do 1. ročníku

V pátek 15. ledna proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku. Děti nám předvedly, jak znají barvy, geometrické tvary, zda poznají nějaké písmenko, umí vypracovat podle zadání jednoduché úkoly, zda umí napočítat předměty do pěti a poznají nějaké číslice. Nestyděly se říct nám básničku nebo zazpívat písničku. V dubnu si budou moci děti vyzkoušet, jaké to asi bude od září ve škole, protože pro ně připravujeme přípravku na školu. Více se dozvíte na našich stránkách před zahájením akce.

   

Tříkrálová sbírka

Žáci naší školy navštěvující naboženství se zúčastnili Tříkrálové sbírky. Koledovali v sobotu a v neděli 9. a 10. ledna 2010.

    

Výchovný koncert

V úterý 15. prosince se děti v naší škole zúčastnily výchovného koncertu umělců Karla a Heleny Kocůrkových. Seznámili jsme se s různými hudebními nástroji, nejzajímavější byly dechové nástroje ze zvířecích rohů a dudy, zazpívali jsme si společně několik písniček a došlo i na koledy. Vyzkoušejte si děti, jak byly pozorné: ať vám řeknou, jaké názvy zvířat najdeme při pojmenování částí houslí.

Akademie žáků školy

Na čtvrteční večer 10: prosince jsme se všichni těšili a pilně připravovali. Není vůbec lehké nacvičit a pak sehrát, odříkat, odzpívat všechny naučené role, básničky a písničky. Ale nám se to povedlo! Ranní generálku shlédla návštěva, děti z naší mateřské školky, a večerní představení pak ve zcela zaplněné třídě uviděli rodiče, prarodiče a všichni hosté.
Program byl opravdu pestrý. Prvňáčci nacvičili pohádku O kůzlátkách a O kohoutkovi a koledu, druháci pohádku O Smolíčkovi, třeťáci si nachystali pásmo vánočních říkanek a hezkou písničku, čtvrťáci sehráli „malé zamyšlení na vánoční téma“,  páťáci měli připravenou pohádku Čertův švagr a děti z kroužku flétny se pochlubily, jak se za tři měsíce naučily hrát. Představení se skutečně vydařilo a všem se líbilo.
Děkujeme všem paním učitelkám za přípravu a nacvičení celého programu.

  

  

Další fotografie naleznetebrzy v naší škole v obrazech.
 

Výlet do skanzenu ve Strážnici

Ve středu 10. prosince jela celá škola na výlet do muzea lidové kultury, skanzenu ve Strážnici. Bylo na co koukat. V každé chaloupce na nás čekali „její obyvatelé“ v krojích a vyprávěli o starých předvánočních a vánočních zvycích. Věděli jste například, jak se předpovídalo počasí na celý rok pomocí dvanácti slupek od cibule a trošky soli? My to teď už víme. Zkusili jsme si ozdobit perníček, vyloupat fazoli, viděli jsme, jak se lije olovo, přede na kolovrátku, už víme, co jedli naši předkové před mnoha lety a odkud pochází zvyk zdobit stromeček, umíme si představit, jak probíhala koleda, potkali jsme Mikuláše s čerty a andělem, víme, jaký zvyk připadal na svátek sv. Ondřeje, Barbory a Lucie.
Naši žáčci dostali na vánoční prázdniny domácí úkol – napsat článek, úvahu, slohovou práci, složit básničku, namalovat obrázek na téma „Co se mi nejvíce líbilo ve Strážnici“. Nejzdařilejší z nich budou odměněny a vybrány do druhého čísla „Pepíka Šumíka“.

  

  

Další fotografie v naší škole v obrazech.
 

Mikuláš a spol. ve škole

V pátek 4. prosince naši páťáci navštívili svoje mladší spolužáky coby Mikuláš, čerti a andílci. Vše se neslo ve veselém duchu, Mikuláš měl ve své knize u každého jména nějaký legrační "hřích".  Na závěr jsme si slíbili, že na sebe budeme hodní a došlo i na nadílku.

Podzimní fantazie aneb co všechno umíme vytvořit z přírodnin

Výstava byla instalována na třech místech: na Obecním úřadě ve Viničných Šumicích, v obchodě u školy a v obchodě v Kovalovicích. Dětem se výrobky moc povedly, a že se líbily i vám, usuzujeme z počtu hlasovacích lístků, které jste do našich "hlasovacích zařízení" vhodili. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili hlasování a určili tak vítěze naší soutěže. Vítěze jsme odměnili a všichni ostatní „autoři“ dostali malou sladkost za snahu.
 

Den otevřených dveří

Tento den se opravdu vydařil. Přivítali jsme návštěvníky ve třídách, ve družině a velkou radost jsme měli z večerní návštěvy v připravených keramických dílnách. Malí i velcí si vyrobili různá přáníčka, ozdoby na stromeček z papíru i plastu, andělíčky z plsti, obrázky na zeď, děti si pohrály s hračkami ve školní družině. Brzy zase nashledanou.

 

Všechny fotografie ze dne otevřených dveří naleznete ve škole v obrazech

Vystoupení na výstavě betlémů

Na první adventní neděli 29. listopadu 2009 naše děti ze školky i ze školy nacvičily malé vystoupení. Děti z mateřské školy přednesly vánoční básničky a písničky, děti ze školy zahrály zveršovanou minihru o Ježíkovi a děti z kroužku flétny zahrály tři písničky, mimo jiné i koledu Rychle bratři. Děkujeme dětem za krásný zážitek a paním učitelkám J. Vlčkové a T. Kalábové děkuji za přípravu a čas, který dětem věnovaly. O. Růžičková

 

Všechny fotografie nalezente ve škole v obrazech
.

Halloween

V úterý 27. října k nám na školu přišla strašidla. Připravili jsme pro děti zábavné dopoledne plné her a zábavy. Děti se oblékly do strašidelných masek a plnily různé připravené úkoly a hrály hry. Na závěr celá škola shlédla animovaný film.

Jižní Morava hraje na PET lahve

S agenturou Dobrý den jsme se zúčastnili akce, která byla  pokusem o rekord v největším počtu bubnujících PET lahvemi, která měla upozornit na vážnost situace v oblasti třídění odpadů.

 

Rekord nakonec vznikl a akce se účastnilo 6 324 dětí a dospělých z 55 škol celé republiky.

Bubnovali jsme PET lahvemi, abychom upozornili na důležitost třídění odpadu. Na závěr akce jsme taky svůj odpad roztřídili.

Setkání jubilantů v Kovalovicích

V neděli 11. října se děti ze 4. a 5. tříd postaraly o doprovodný program na setkání jubilantů v Kovalovicích. Děkujeme p. učitelce Evě Jaškové za nacvičení celého pásma.

 

Na návštěvě u hasičů

Vyzkoušeli jsme si, jak se budeme chovat v případě požáru a jaký by to byl cvičný poplach bez hasičů. Proto jsme je navštívili. Seznámili jsme se s jejich technikou, vybavením a s jejich činností pěkně zblízka.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z této akce.

Škola v obrazech - U hasičů

Pasování prvňáčků na čtenáře

U příležitosti akce nazvané Týden knihoven byli 7. října v místní knihovně žáčci 1. třídy pasováni na čtenáře.Děti předvedly, co všechno už umí přečíst a přednesly básničky, které se už stačily ve škole naučit. Potom složily slavnostní slib čtenáře, byly pasované krásnou velkou knihou a slib potvrdily i svým podpisem na slavnostní listině. Vedoucí knihovny p. Puklová dětem ukázala knihovnu, vysvětlila, jak to v knihovně chodí a přečetla ukázky ze zajímavých knížek. Současně jsme vyhlásili soutěž o nejlepší obrázky ze dne pasování, které budou čestně pověšeny v prostorách místní knihovny.
Další fotografie z akce si můžete prohlédnout po kliknutí na tento odkaz:

Škola v obrazech – pasování prvňáčků
 

 

 

 

Výlet na Vildenberk

Abychom zpříjemnili dětem poslední dny babího léta, vydali jsme se v září spolu se všemi žáky na výlet na místní pozůstatky hradu Vildenberk. Byla to pro nás pro všechny příjemná procházka, která na místě vyvrcholila hromadným opékáním špekáčků.

 

 

Foto z akce si můžete prohlédnout v naší galerii: 

Škola v obrazech – výlet na Vildenberk

Den otevřených dveří

 

zveme děti i rodiče našich žáků, ale i rodiče budoucích školáků na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Kdy?

26. listopadu 2009

Pojďte s námi strávit příjemný den.

Přijďte si spolu s dětmi prohlédnout naši školu.

Vyrobte si s dětmi malý dárek.

Program: 

08.00–12.35  Můžete se přijít podívat do vyučovacích hodin.

11.45–15.00  Navštivte naše děti a podívejte se, proč se jim tak líbí v naší školní družině.

12.40–13.25  Ukázka práce kroužku flétny.

16.00–18.00  Výtvarná dílna – přijďte si prohlédnout naši školu a vytvořte si společně s vašimi dětmi upomínku na tento den.

 

Srdečně vás zvou a těší se na vás všichni učitelé a zaměstnanci školy.

Sbírali jsme starý papír

Sběr papíru proběhl na škole v termínu od 5. září do  9. října.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili.

Výstava ovoce, zeleniny a květin

Dne 27. září se v místní sokolovně konala výstava ovoce, zeleniny a květin, ke které naši žáci přispěli svými výrobky z hodin výtvarné výchovy a pracovních činností a zpříjemnili tak atmosféru výstavy.

Fotografie: Škola v obrazech – výstava

Slavnostní zahájení školní roku 2009/2010

Po prázdninách jsme přivítali všechny žáky školy a obzvlášť slavnostní uvítání bylo věnované našim nejmenším školákům z nové první třídy. Přivítání se za obec zúčastnili pan Kříž, starosta Viničných Šumic, starosta Kovalovic pan Blahák, paní Holubová ze sboru pro občanské záležitosti, paní Vlachová z obecního úřadu a samozřejmě rodiče našich nejmladších žáků.

Všichni doufáme, že se prvňáčkům bude v naší škole líbit a budou se k nám těšit.

Fotografie z tohoto slavnostního okamžiku si můžete prohlédnout v naší galerii Škola v obrazech:
Škola v obrazech – vítání prvňáčků
 

);