Školní rok 2010-2011

 

Závěrečná akademie žáků školy

Naše děti se pilně připravovaly a předvedly svým rodičů, prarodičům a kamarádům dobře nacvičený program.
Prvňáčci zahráli pohádku O koťátku, které zapomnělo mňoukat a zazpívali písničku Pět minut v Africe.
Druháci sehráli pohádku O hloupé myšce a Proč žije pes s člověkem.
Děti ze spojené třetí a čtvrté třídy zatančily Českou besedu.
Žáci páté třídy se předvedli v baladě Svatební košile dle K. J. Erbena.
Fotografie si můžete prohlédnout ve škole v obrazech.
 

Výlet do Brna se vydařil!

Zopakovali jsme si podzimní výlet do Brna, jen jsme se tentokrát vyměnili. Mladší děti šly s průvodkyní na prohlídku památek ve středu města a starší žáci navštívili výstavu Orient i s doprovodným programem.
Počasí nám přálo a výlet se dětem líbil. Fotografie z akce najdete zde.

Den dětí byl pro naše děti Dnem bez úrazu

CVČ Fantázie Slatina pro naše děti připravilo Den bez úrazu. Žáci se seznámili se zásadami první pomoci, povídali si o různých nebezpečích a jak jim předcházet, vyrobili si krásnou  záložku, seznámili se s výcvikem psů, kteří pomáhají nevidomým lidem, společně si zacvičili v dílně nazvané "Spolupracuj". Celé dopoledne sbírali indicie pro vyluštění tajenky, což se jim podařilo a dostali i malou odměnu. Celé dopoledne bylo příjemné, ale hlavně poučné. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě. Fotografie můžete shlédnout ve fotogalerii.

Přípravka na školu pro předškoláky

Od dubna do května jsme se společně scházeli, hráli si, povídali a taky trochu učili. Sejdeme se znovu 1. září. Malá vzpomínka na tyto pravidelné středy je ve fotogalerii zde.

Výlet do skanzenu ve Strážnici

Ve čtvrtek 14. dubna se celá škola vypravila do nám již známého skanzenu ve Strážnici, kde byl pro návštěvníky připraven program "Fašanky, fašanky, Velká noc ide". V několika starobylých chaloupkách jsme se dozvěděli o tradicích souvisejících s Velikonocemi, zúčastnili jsme se masopustního pochodu a tance, viděli jsme ukázky pletení pomlázky, zdobení vajec, vyřezávání píšťalky, vyzkoušeli jsme si dětské hry našich pra(pra)babiček, povídali jsme si o významu Velikonoc a nakoukli "pod pokličku"  dřívějších hospodyněk, když jsme se seznámili s typickými jídly těchto svátků.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy.

Zayferus - přestavení s dravými ptáky

V pondělí 28. 3. jsme se vypravili do Pozořic, kde jsme na školním hřišti shlédli přestavení společnosti na ochranu dravých ptáků. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života dravců, předvedli se nám i jako dobří letci a lovci.

 

Výchovný koncert manželů Kocůrkových

Poslední únorový pátek k nám opět zavítali manželé Kocůrkovi, aby nám přiblížili krásný svět hudby. Vyslechli jsme známé i méně známé skladby, mimo jiné i hudbu z doby gotiky zahranou na repliky dobových nástrojů. Seznámili jsme se s různými méně známými hudebními nástroji, jako je např. šalmaj, píšťala s měchuřinou, pastýřské píšťaly a fujary a na závěr si i zazpívali.

 

 

Florbalový turnaj ve Slatině

V sobotu 19. února se uskutečnil florbalový turnaj o putovní pohár v CVČ Slatina. Naši školu reprezentovali chlapci z páté a čtvrté třídy. Naši "Kovalovičtí racci" se umístili na 1. místě! GRATULUJEME!

Soutěžní setkáníBludičky v ZŠ Pozořice

Podrobnosti si můžete přečíst na stránkách 5. třídy a fotografie prohlédnout ve Škole v obrazech.

Jednodenní lyžařský kurz na Fajtově kopci u Meziříčí

V pátek 11. 2. se ve spolupráci se ZŠ Tvarožná a CVČ Lužánky zúčastnili zájemci o lyžování jednodenního kurzu. I když nám počasí z počátku nepřálo, nakonec se zájezd vydařil. Fotografie simůžete prohlédnout ve škole v obrazech.

Zápis do 1. ročníku

Těšíme se na naše budoucí žáčky. Letos jich k nám zavítalo 27. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Vánoční akademie žáků školy

Ve čtvrtek 16. 12. jsme přivítali v naší škole rodiče, příbuzné i kamarády našich žáků na tradiční akademii. Naše největší (současná spojená 3. a 4. třída) třída se proměnila v divadelní sál. Velká účast diváků nás všechny velmi potěšila, sál doslova praskal ve švech.
A jaký byl program?
Prvňáčkům se jejich první společné vystoupení před tolika lidmi skutečně povedlo. Zazpívali písničku o krtkovi a recitovali básničku Jak to bylo, pohádko?
Druháčci si zahráli ve veselé pohádce Domácí pán pes.
Třeťáci sehráli dva kusy Čertovská pohádka a O princi Hondyburovi.
Čtvrťáci se předvedli ve Zlatovlásce.
Naši nejstarší žáci se doslova vyřádili ve dvou pohádkách v anglickém jazyce "O perníkovém chlapci" a "O Červené karkulce" a na závěr jsme se svátečně naladili díky jejich Vánoční hře.
Celý program nacvičily p. učitelky M. Havlíčková, T. Kalábová, E. Jašková a M. Lerchová. Za tento nelehký úkol jim patří upřímné poděkování.
Fotografie z ranní generálky můžete zhlédnout zde.

Mikuláš ve škole

Starší spolužáci z 5. ročníku si připravili pro svoje mladší kamarády mikulášskou nadílku. Probíhala vesele, dětem sladký dáreček moc chutnal. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

ÚDIF 10. 11. 2010

Ve středu 10. listopadu k nám zavítalo velmi zvláštní divadlo. Nehrálo ani pohádku ani písničky a přesto bylo jejich představení velmi zábavné a hlavně poučné. Na jednoduchých pokusech, které si děti samy i vyzkoušely, jsme pozorovali zákonitosti přírody a vysvětlovali si jednoduché fyzikální principy. Foto si můžete prohlédnout zde.

Halloween

Letošní Halloween se vydařil! Podrobnosti o něm se dozvíte a fotografie si prohlédnete na těchto stránkách: Zprávy ze 3. a 4. třídyZprávy z 5. třídy

Dopravní výchova

Naši čtvrťáci si 22. 10. vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole, shlédli instruktážní film a zopakovali si všechna důležitá pravidla silničního provozu. Na jaře se pokusí získat "řidičský průkaz na kolo". Fotky z této akce si můžete prohlédnout na stránkách Zprávy ze 3. a 4. třídy.

Pasování čtenářů

Naši prvňáčci už jsou čtenáři! Byli na ně pasováni v naší šumické knihovně. Přejeme jim mnoho krásných zážitků při setkávání s knihami. Fotografie si můžete prohlédnout na jejich třídních stránkách nebo v sekci Škola v obrazech.

Výlet do Brna 1. 10. 2010

Páteční dopoledne 1. 10. jsme strávili odděleně ve dvou skupinách. Prvňáčci a druháčci se šli podívat do Mahenovy knihovny na Kobližné ul. a druhá skupinka (třetí, čtvrtá a pátá třída) si prošla historickou část Brna s průvodkyní. Obě skupiny se dozvědely mnoho zajímavých informací a plnily různé úkoly. Podrobnosti o tomto dni najdete u jednotlivých tříd.

 
 

Výchovný koncert

V úterý 14. září nás navštívil p. Blinkal a jeho kvarteto s hudebními ukázkami růzmého žánru. Děti se dobře bavily a hlavně toho zase o hudbě ví o něco víc. Několik málo fotografií z této akce si můžete prohlédnout v sekci Škola v obrazech.

 

Školní rok byl slavnostně zahájen

Prázdniny definitivně skončili. Sešli jsme se po nich odpočatí, plní elánu a zážitků. Školní rok jsme společně zahájili za účasti hostů - starostů Viničných Šumic pana Petra Kříže, Kovalovic pana Milana Blaháka, paní Vlachové z obecního úřadu. Přivítali jsme mezi námi prvňáčky a jejich rodiče, potěšila nás návštěva rodičů žáků z vyšších ročníků. Prvňáčci dostali dárečky od zástupců obce a pak už nic nebránilo tomu, aby se všichni rozešli do svých tříd a školní rok se naplno rozproudil.
Přejeme všem žákům, rodičům, pedagogům a pracovníkům školy, aby zažívali pěkné chvíle, radost z úspěchu, a aby se jim dařilo překonávat všechny překážky.  

 

 

 

);