Školní rok 2011-2012

 

Přejeme Vám slunečné a pohodové prázdniny. V září v naší škole zase na shledanou!

Během prázdnin a podzimu dostane naše škola "nový kabátek". A nejen to, dojde na výměnu oken, zdroje vytápění a zateplení půdy. Zřizovateli naší školy Obci Viničné Šumice se podařilo získat na tuto rekonstrukci finance z ESF fondů. Děkujeme! Už se všichni moc těšíme!

Děkujeme Vám, paní Bajerová a p. Koláčková, za krásný dort pro prvňáčky. Poslední den ve školním roce byl slunečný, veselý a díky vám v první třídě i sladký!


 

Loučíme se s našimi páťáky. Tak ještě poslední společné foto v naší škole. Ať se Vám daří!

Jarní sběr papíru aneb ve škole se odměňovalo, nadělovalo a mlsalo...

Děkujeme všem, kteří nám letos pomohli nasbírat dva kontejnery starého papíru. Díky Vám jsme mohli nejen odměnit nejlepší "sběrače" ve třídách, ale také dát malý dárek všem, kteří sběr donesli a nechat upéct u naší paní kuchařky nádherný dort. Ten letos patřil všem dětem, které donesly sběr nad 100 kg. Jako každý rok, i letos nakoupíme tvrdé papíry do výtvarné výchovy, sešity a další pomůcky.

 

Logopedie ve škole

ZŠ Viničné Šumice využila nabídky Školního poradenského centra Čtyřlístek při ZŠ Pozořice a stali jsme se partnerskou školou. Pro naše děti vyžíváme služeb p. logopedky, která přijíždí za našimi dětmi do školy, vždy v pondělí ráno a odpoledne a ve středu ráno. Podrobnosti o centru na

www.zspozorice.cz,

www.centrum-ctyrlistek.cz

 

Nová třída v mateřské škole

V listopadu proběhla kolaudace nové třídy, která byla vybudovaná v prostorách bývalého skladu. Odbor školství JMK schválil navýšení kapacity v MŠ na 34 dětí od  1. 1. 2012. Přejeme dětem i p. učitelkám, aby se jim v nové prostředí líbilo a dařilo. Děkujeme zřizovateli naší školy Obci Viničné Šumice za úspěšnou realizaci celého projektu.

Úpravy a opravy ve škole

Přijďte se k nám podívat na všechno, co se u nás díky investicím zřizovatele Obce Viničné Šumice  změnilo. Pokud nemůžete, tak se aspoň podívejte na několik fotografií ve Škole v obrazech.
Byly zrekonstruovány dívčí i chlapecké toalety a umývárny, vymalovány třídy, chodba a cvičebna.
Všechny třídy byly postupně vybaveny novými lavicemi a židlemi.
Vstupní prostor a šatny jsou vyzdobeny obrázky s přírodovědnou tematikou, všechny dveře jsou natřeny veselými barvami a mají nové kliky.
Paní kuchařky mají nový výtah na přepravu jídla z kuchyně do výdejny školy.
Hřiště už je taky dokončené.
V počítačové učebně letos poprvé v pátém ročníku vyučujeme informatiku a každý páťák již sedí u svého počítače.

 

 

Výlet na Pálavu - video

Závěrečná akademie se vydařila!

Ve čtvrtek 14. 6. jsme od rána pilně zkoušeli v šumické sokolovně. Večer nás čekalo první velké vystoupení v tomto sále. Díky ozvučení a technické podpoře firmy Promo Kočena se podařilo vytvořit nevšední zážitek pro všechny: diváky, děti i pedagogy. 
Děkujeme organizaci Sokol Viničné Šumice za propůjčení sálu, všem pedagogům za pečlivé nastudování čísel a dětem za bezvadné představení. 
V premiéře se představili naši nejmenší ze školky s pohádkami O Koblížkovi a O slepičce a kohoutkovi. Prvňáčci sehráli pohádku O slepičce Pepičce a O Mášeňce a medvědovi. Druháci si připravili pásmo o slušném chování, třeťáci tančili a zpívali. Ukázku i s tanečkem z filmu Ať žijí duchové všem předvedli čtvrťáci a děti z pátého ročníku sehrály S čerty nejsou žerty.
Celým večerem nás bezchybně provázeli Anežka s Jožkou z páté třídy. Na závěr jsme se rozloučili s odcházejícími páťáky, zamávali mamince a tatínkovi z pódia a rozloučili se. Tak příště zase na shledanou!
 

Video z celé akce mají děti na DVD, které si mohly objednat ve škole. Již brzy jej budete moci zhlédnout i ne internetu.

Atletický den 1. 6.

V pátek 1. 6., na Den dětí, jsme pro děti připravili atletický den. Děti závodily v disciplínách: hod kriketovým míčkem, skok do dálky, běh na 50 metrů a vytrvalostní běh. Zpočátku se se sice zdálo, že nám déšť celou akci pokazí, ale počasí se nakonec k ránu umoudřilo, a proto jsme mohli vesele soutěžit.
Všichni sportovci dostali sladkou odměnu a vyhodnotili jsme tři nejlepší z každé třídy.
Foto z akce zde.

 

Keramika v naší škole

Ve spolupráci s CVŠ Fantázie Brno Slatina probíhal po celý rok v naší škole i školce kurz keramiky. Dětem se práce s hlínou velmi líbila a také dařila. Malá vzpomínka ve fotografiích zde.

Planetárium Brno

Na konci března jsme navštívili Planetárium v Brně. Menší děti zhlédli krásnou a poučnou pohádku "Kamarádi z vesmíru", starší se i s průvodcem vydali zkoumat do Exploratoria. Výlet se i přes chladné počasí dětem velmi líbil.

Březen za kamna vlezem ..... a budeme počítat... aneb matematické soutěže v naší škole

Matematický klokan - zúčastnili se všichni žáci ze 2. až 5 ročníku, nejlepší byli odměněni.

Pythagoriáda 5.r. - školní kolo proběhlo již v lednu, nejúspěšnější dva řešitelé, Honza M. a Jožka M., postoupili do okresního finále, kde se Honza umístil na krásném 8. místě. Gratulujeme!
 

Matematická olympiáda 5. r. - školní kolo proběhlo v prosinci, do okresního kola postoupil Honza M.

Mezinárodní den mateřského jazyka

Den mateřského jazyka
V naší škole jsme 21. února realizovali projekt Den mateřského jazyka. Každý pedagog přichystal seznámení s nějakým cizím jazykem, takže žáci se setkali s němčinou, ruštinou, angličtinou, slovenštinou a dalšími evropskými jazyky. Projekt byl velmi pečlivě připraven, každá třída dostala přesný časový harmonogram, kam a kdy má každý žák jít. Dokonce i prvňáčci se zvládli přesunovat na různá stanoviště bez zmatků a bloudění. Projekt byl rozdělen na pět částí, a to:
1. Evropa plná jazyků: Žáci se seznámili s jazyky našich sousedů, měli poznat, z jaké země je úryvek v cizím jazyce, spojovali vlajky a státy, skládali puzzle a přesmyčky na téma sousedé ČR. Pro starší děti byly ještě nachystány obrázky typické pro určitou zemi Evropy a křížovka.
2. Anglický jazyk: Pro každou třídu byly nachystány různé úkoly. Prvňáčci si rozšířili slovní zásobu o názvy vesmírných těles, vyřešili bludiště barev a vyluštili křížovku. Druháci si udělali knížečku s obrázky a vytvořili obličej z obrázků ovoce. Pro žáky třetí třídy byla nachystaná pohádka O Červené Karkulce, kde měli příběh v obrázcích a hledali k nim správná anglická slovíčka. Čtvrťáci a páťáci tvořili svůj jídelníček z prospektů různých obchodů.
3. Slovenský jazyk: Mladší děti pracovaly na i-tabuli, kde skládaly slovenskou vlajku, dále skládaly z písmen podle nápovědy pojmy ze Slovenské republiky (pohoří, hlavní město). Potom děti vymalovaly slovenskou vlajku. Starší žáci si přečetli základní informace o Slovenské republice (hlavní město, vodstvo, pohoří, jazyk, hymnu) a doplňovali pracovní list – informace vyhledávali v textu. Hádali význam slov ve slovenštině.
4. Ruština: Všechny děti si zkusily přepsat své jméno do azbuky. Mladší žáci poznávali ruské pohádky (Jen počkej zajíci a Mrazíka) a ruské hračky. Starší žáci se seznámili s reáliemi Ruska a poznávali různé typy písma (klínové, japonské, arabské, azbuku, latinku, Braillovo). Všichni si také vybarvili ruskou vlajku.
5. Německý jazyk: Při výuce německého jazyka si děti hrály s německými slovíčky z oblastí: roční období, měsíce, jídlo a nákupy. Naučily se indiánský pochod v německém překladu. Zazpívaly si písničku Du und ich (Ty a já chceme být přátelé). Poznaly určitou podobnost s anglickým jazykem.
Celá akce se vešla do dvou vyučovacích hodin a děti i pedagogové si ji docela užili. Nejvíce se líbila slovenština, protože žáci dokázali porozumět mnoha slovenským výrazům, zajímavé bylo i setkání s azbukou, v níž si děti napsaly svá jména a zkoušely poznat některá slova. Angličtina je pro naše žáky jazyk již dost známý, ale aktivity, které si vyzkoušeli, je přesvědčily o běžné použitelnosti tohoto jazyka. Také němčinu děti docela dobře poznávaly a v Evropě plné jazyků měly srovnání a poznatky o našich sousedních zemích. Projekt o kousek posunul jazykové vnímání dětí a ukázal jim, jak je důležité poznat cizí jazyky.
                                                                                                                                               Miriam Lerchová

Foto z akcezde.

Projekt Hasík

Dne 14. 2. 2012 zavítali do naší školy příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje s 1. cyklem přednášek programu „Hasík“ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Cílem projektu je přiblížit dětem práci hasičů a předat jim důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi.
U nás byla výuka věnována žákům 2. – 4. třídy. V úvodu se hasiči dětí dotazovali, zda a při jakých příležitostech se s nimi setkali. Byla tak prezentována široká škála činností, které tvoří náplň práce HZS. Následně jsme měli možnost prohlédnout si zásahovou uniformu s dýchacím přístrojem, včetně praktické ukázky jejich použití. Děti byly rovněž seznámeny s bezplatnými telefonními linkami IZS, upozorněny na nebezpečí zneužití tísňové linky a v několika modelových situacích si rozhovor s operátorem operačního střediska vyzkoušely. Přínosné byly praktické rady, jak se zachovat v případě střetnutí s hasičským vozidlem na silnici nebo jakým způsobem na sobě uhasit hořící oblečení. V závěru nás hasiči poučili o zásadách první pomoci při popáleninách.

Dne 20. 2. 2012 pokračovala 2. část setkání s příslušníky HZS. Hasiči vysvětlili dětem, jaké jsou nejčastější příčiny požáru v rodinných domech – jsou to různá topidla, kamna na tuhá paliva, vadné elektrospotřebiče v kuchyni, ale také osvětlení všeho druhu, včetně svíček.
Beseda pokračovala modelovou situací – Co dělat, když u nás v bytě hoří?
Hasiči informovali děti, jak se chovat, když jsme v ohrožení a jak hledat rychlou a bezpečnou únikovou cestu, což jsme si také prakticky ukázali, a na povel „Hoří“ jsme opustili třídu.
Výchovný program Hasík bude zakončen exkurzí na požární stanici. 
                                                                                                                                                  Eva Jašková
 Foto z akce zde.

Beseda s p. policistkou + projekt VUT "Brno a Jižní Morava bez hranic"

Nejdříve jsme si povídali o tom, jak se přechází ulice na přechodu se semaforem. Policistka nprap. P. Hrazdírová ukazovala dopravní značky na obrázcích a děti určovaly, co která značka znamená, jak se jmenuje a co se na ni dělá. 
Povídali si o bezpečnosti při jízdě na kolech, co se smí a co nesmí, proč musí mít helmu a reflexní vestu a kde smějí jezdit. Dál rozebírali jízdu autem, kde smí sedět a jak se mají chovat. Mluvilo se o tom, jak se mají děti chovat v případě, když je osloví nějaký cizí člověk a chce je někam vzít autem, když jim nabízí sladkosti, když se s nimi chce o něčem bavit.
P.Hrazdírová dětem ukázala snímání otisků prstů a každý si pak udělal otisk svojí ruky.
Potom se dětem představily děti z Kociánky, některé na vozíčku, některé o berlích, povídali  jsme si o tom, jak se stalo jejich postižení. Žáčci si zkusili složit a rozložit invalidní vozík.
Na závěr hráli hru boča (dvě družstva házela modrou a červenou koulí a trefovala se co nejblíž bílé koule. Kdo byl nejblíž bílé, vyhrál). Vítězem se stali prvňáci.  Za odměnu dostali všichni čokoládu a medaili.  
                                                                                                                                                                           M. Havlíčková


 

Další foto zde. , také zde.
 

Tříkrálová sbírka

Na páteční mši svaté požehnal koledníkům P. Jan Nekuda a v sobotu 7. ledna 2012 proběhla Tříkrálová sbírka v Kovalovicích a ve Viničných Šumicích. Někteří vedoucí skupinek a koledníci byli žáky naší školy.

Vystoupení žáků na Vánoční akademii

Ve čtvrtek 15. 12. se společně sešli všichni žáci, jejich rodiče, prarodiče, kamarádi dětí a učitelé na předvánočním, již tradičním setkání. Třída doslova praskala ve švech, protože máme letos nejvyšší počet žáků za poslední čtyři roky. Předvedli jsme rodičům část projektové výuky dramatické výchovy, která se prolíná různými předměty od českého jazyka až po výtvarnou výchovu.
A jaký byl program? Prvňáčci zahráli pohádky O slepičce a O třech prasátkách, druháci "O Vánocích, které nechtěly být", děti ze třetí třídy si připravily O dvanácti měsíčkách a zpívanou Baladu, čtvrťáci sehráli Nesmrtelnou tetu. Společně se druháky, se kterými jsou ve spojené třídě, zazpívali píseň Den přeslavný. Páťáci "vařili" Stone Soup - jak jinak než v anglickém jazyce.
Fotky naleznete zde.

Mikuláš ve škole

Naši nejstarší žáci, páťáci, připravili pro své mladší kamarády ze školky a školy mikulášskou nadílku. Mikuláš četl z velké knihy, zda byly děti hodné nebo ne a zda si zaslouží sladkou odměnu. Děkujeme šumickým zahrádkářům za jablka z místní výstavy, které jsme mohli dětem přidat do balíčku.
Foto zde.

Vystoupení žáků na výstavě betlémů v sokolovně 27. 11.

Na první adventní neděli jste se mohli přijít podívat na doprovodné vystoupení na tradiční šumické výstavě betlémů v místní sokolovně. Naše děti ze školky i ze školy si pod vedením p. učitelek J. Vlčkové, M. Lerchové, T. Kalábové a O. Růžičkové připravily pásmo básniček, písniček, pískání koled na flétničku a dvě malé vánoční hry. Krásně jsme se naladili na vánoční čas. Fotky z vystoupení naleznete ve škole v obrazech.

Výlet do Brna

Na našem posledním podzimním výletě do Brna jsme se rozdělili na dvě skupiny, starší žáci jeli do technické herny v Technickém muzeu a mladší děti se vzdělávaly na výukovém programu o zvířátkách na přírodovědné stanici Kamenáčky. Také si prohlédly Brno z Bíle hory. Všem se jejich program líbil. Foto z akce najdete ve škole v obrazech.

 

Den otevřených dveří 23. 11.

Rodiče a další zájemci navštívili své děti ve vyučování, byli také ve školní družině, prohlédli si školu a výstavu výtvarných prací. Večer si naše děti, jejich blízcí i budoucí žáčci vyrobili malé dárky ve výtvarných dílnách. Foto z akce zde.

Kurz pletení košíků z pedigu pro dospělé

V sobotu 12. 11. se v naší škole uskutečnil kurz pletení z pedigu pro dospělé. Akce se velmi vydařila. Malou vzpomínku pro účastnice i případné další zájemce pro některé další aktivity školy můžete vidět ve škole v obrazech.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Děkujeme p. Puklové za pěkné dopoledne. Čtenářský list, který děti dostaly, slouží jako doklad k nově vytvořené průkazce čtenáře - děti budou mít po jeho předložení celoroční vstup do knihovny zdarma.
 

Fotografie zde.

Halloweenské řádění

Od rána jsme se učili v maskách, abychom si tento zvláštní den užili. Žáci pátého ročníku zatím nachystali různé komnaty s úkoly, včetně jedné strašidelné. Děti dostaly kartičky ve tvaru dýně na zaznamenávání splněných úkolů a mohli jsme začít. Kdo byl unavený, čekal na splnění úkolu nebo jen tak chtěl, mohl si na chodbě vybarvovat a vystřihovat obrázky s halloweenskou tematikou. Na závěr všichni maskovaní dostali sladkou odměnu a všichni soutěžící malý dárek. Tak zase za rok!
Fotografie najdete zde.

Výchovný koncert

V pátek 21. 10. k nám zavítalo smyčcové kvarteto Bohemia Classic Quartet. Děti vyslechly přednes skladeb např. W. A. Mozarta (Malá noční hudba, ukázky témat, s výkladem), A. Vivaldi, A. Dvořáka, J. Brahmse a národní písně, při kterých si samy zazpívaly.


 

Dopravní výchova

Pro naše čtvrťáky a páťáky připravilo Středisko bezpečné jízdy výukový program - teorii a pak i praktické jízdy.
Jak se jim dařilo, si můžete prohlédnout na fotografiích ve škole v obrazech.

Návštěva výstavy ovoce a zeleniny

Prohlédli jsme si výpěstky šumických zahrádkářů. Pěknou výstavu dozdobily výtvarné práce našich žáků.
Naše děti, jako již každoročně, dostaly vitamínový dárek. Děkujeme.
Foto z výstavy zde.

Zahájili jsme nový školní rok 2011/2012

Ve čtvrtek 1. 9. jsme se sešli v naší největší třídě, abychom společně zahájili nový školní rok. Zavítali mezi nás rodiče prvňáčků i starších dětí a starostové p. J. Drápal a p. M. Blahák, kteří s p. Holubovou předali našim prvňáčkům dárky od zřizovatele.
Do školních lavic poprvé usedne 24 dětí, letos k nám chodí celkem 77 žáků.
Přeji jim mnoho úspěchů, p. učitelkám a rodičům přeji mnoho zdraví a trpělivosti.
O. Růžičková

Další fotografie najdete ve škole v obrazech.

);