Školní rok 2012-2013

 

 

Projektová výuka ve škole

 

1. ročník – Jablíčka, Stavíme ulici, Žížaly, Zdravé zuby, Pravěk
2. ročník – Kočky, Halloweenský obraz, Čtení nás baví, Kde jsem doma, Naše obec, Kalendářní rok, Picture dictionary
3. ročník – Zdravý životní styl, Projekt a projektík – vliv reklamy, Čtení nás baví, Sci-fi,
4. ročník – Roketnice- vesnice regionu, Čtení nás baví, Měření, Život a dílo Cyrila a Metoděje, Poznávání rostlin, My town,
5. ročník - Zdravý životní styl, Čokoládový den, Čeští ilustrátoři: J. Lada, Vznik Země, About me, Evropská unie, Čtení nás baví, Rozvrh, Z jiných planet, Paraolympiáda
 
eTwinning
 
Žáci druhého ročníku se zapojili do společného projektu se slovenskými žáky ze ZŠ J. Palu 2, v obci Nemšová. Pracujeme v komunitě eTwinning, což je společenství evropských škol. Veškerá spolupráce probíhá přes internet. Projekt započal na jaře 2013 a ukončení je plánováno na podzim 2013.
Název projektu: Až budu velký... Keď budem veľký...
Cíle:   Děti by si měly uvědomit, že pro výkon různých povolání jsou vhodné různé vlastnosti, talent či píle, jsou potřebné rozdílné pomůcky. Práce může být fyzická i duševní a každé povolání má klady i zápory.
Rozvoj především kompetencí osobních a sociálních, komunikativních a kompetencí k řešení problémů.
Výměna česko-slovenských slovíček.
 
Školní družina
Zdravý životní styl, Dary podzimu, Těšíme se na Vánoce, Masopust, masopust, do kola mě holka pusť, Pohádkové snění, Recyklohraní, Den Země, Pexesový turnaj,

 

       
Přehled akcí
Atletická soutěž malotřídních škol - na ZŠ Tvarožná
Den pátých tříd - na ZŠ Pozořice

Návštěva vystoupení ZUŠ Pozořice
Dopravní výchova - 4. ročník - průkaz cyklisty
Den bez úrazu
Atletický den
Akademie žáků školy
Účast v projektu PPP Brno - diagnostika
Návštěva knihovny VŠ
Noc s Andersenem
Návštěva HZS JMK Brno - 1. ročník
Účast v celoplošném testování žáků 5. ročníku
Výchovný koncert, Kocůrkovi
Divadlo Radost - Pepek námořník
Dopravní výchova - 4. ročník, jarní kurz, získání řidičského průkazu na kolo
Účast na setkání 5. tříd na ZŠ Pozořice
Přípravka pro předškoláky
Plavecký výcvik v plav. škole Vyškov
Vybíjená - přátelský turnaj mezi 4. a 5. ročníkem
Preventivní program Hasík - 2. ročník
Návštěva Moravské galerie Brno - 5. ročník
Návštěva šumické knihovny
Testování Kalibro
Lekce keramiky ve spolupráci s pobočkou DDM - Fantázií (dárek k Velikonocům a Dni matek)
Zdravé zuby
Pythagoriáda
Matematický klokan
Divadlo Hraní o Červené Karkulce - 1. ročník
Zápis do 1. ročníku základní školy
Poslední školní den před vánočními svátky – třídní nadílka a besídky
Třídní besídky s rodiči a kamarády
Návštěva skanzenu ve Strážnici
Mikulášská nadílka (starší žáci mladším)
Vánoční dílny
Výukový program Voda, CVČ Fantázie – 4. r.
Slavnostní kolaudace nově zrekonstruované školy a den otevřených dveří
Vystoupení na výstavě betlémů v šumické sokolovně
Listopadový výlet do Brna – 1., 2. r.
Keramika - vánoční téma
Návštěva Technického muzea v Brně
Halloween
Vystoupení žáků na vítání občánků v Kovalovicích
Vystoupení žáků na setkání jubilantů v Kovalovicích
Dopravní výchova čtvrťáků - podzimní kurz
Prvňáčci v knihovně - pasování na rytíře a první dámy knihy
Africká pohádka
Slavnostní zahájení - první školní den 2012/2013
Výukový program Les nebo Paseka
Školní výlet do Lamacentra Brno

 

 

Začátek:              v pátek 5. dubna 2013 v 18.00

Konec:                 v sobotu 6. dubna 2013 v 7.30 -8.00

 

Děti budou potřebovat:

polštářek, karimatku, spací pytel, pyžamo (nebo jiné převlečení na spaní), ručník, hygienické potřeby, přezůvky, pouzdro.

 

Večeři zajistíme. V případě potřeby vám zavoláme. Uvítáme buchty (apod.) k snídani – děkujeme.

 

Pro děti ze 2. - 5. ročníku byla pravidla stanovena na začátku školního roku (podpora čtenářské gramotnosti - čtení knih, seznámení s kamarády, přiměřeně věku - napsání krátkého referátu), u dětí 1. roč. jako forma odměny.

 

Podzimní sběr papíru

Nejlepší sběrači byli tentokrát ze druhé třídy, dort si opravdu zasloužili.

Podrobnosti viz "Úspěchy našich žáků".

 

);