Školní rok 2013-2014

Slavnostní zahájení nového školního roku 2013/2014

První školní den se společně sešli žáci, pedagogové a ostatní zaměstnanci s rodiči a hosty. Přivítali jsme mezi námi starostu obce Viničné Šumice pana Josefa Drápala a paní Holubovou, kteří přivítali naše prvňáčky a předali jim dárky.
V letošním roce jsme v naší škole přivítali osmnáct prvňáčků. Přišli do nově vymalované, vybavené a vyzdobené třídy, čekala na ně nová paní učitelka. Milí prvňáčci, přejeme vám, aby se vám u nás líbilo a dařilo.

Přeji všem našim školákům úspěšný školní rok, rodičům i zaměstnancům školy mnoho pěkných chvil s dětmi a pevné nervy s velkou dávkou trpělivosti k tomu.

Olga Růžičková

 

Páťáci a čtvťáci jeli do Brna na výstavu o Cyrilovi a Metodějovi

V pátek 20. 9. se žáčci ze 4. a 5. ročníku vypravili do Brna, do Paláce šlechtičen, kde se zúčastnili výukového interaktivního programu pro školy Putování se sv. Cyrilem a Metodějem. Páťáci se tomuto tématu věnovali v loňských hodinách dějepisné části ve vlastivědě a překvapili svými znalostmi. 

Foto z akce na stánkách páté třídy zde.

Prevence - zdravé zuby - Dental alarm

Během čtvrtečního dopoledne 26. 9.  postupně všechny třídy zhlédli výukové materiály na interaktivní tabuli, dozvěděli se důležité informace o péči o chrup, vzniku i předcházení zubnímu kazu a prakticky se svým kartáčkem naučili, jak správně čistit zuby.
Foto z akce zde.

Výukový program aneb byli jsme na velmi příjemném místě

Ve středu 2. 10. jsme navštívili Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Připravili pro nás výukový program Rybník, kterého se zúčastnili žáci třetí, čtvrté a páté třídy.
Ekocentrum je nově zbudované v prostorách bývalého zámečku a je to velkoryse pojatá instituce. Moc se nám tam líbilo. Paní lektorky připravily zajímavý program. Nejdříve děti seznámily s ekosystémem rybník, tj. jaké živočichy a rostliny zde mohou vidět, potom šly děti do terénu na vlastní výzkumnou expedici. Dostaly příslušné vybavení a každá skupinka objevovala rybniční svět. Síťkami i cedníky lovily drobné živočichy a rostliny, potom je v nádobách zkoumaly pod lupou a paní lektorky jim pomáhaly a vysvětlovaly, co který nález znamená.
Děti si potom si část vzorků odnesly s sebou do učebny, kde zkoumaly obyvatele rybníka pod mikroskopem. Všichni živočichové pak byli vráceni zpátky do svého přirozeného prostředí. Dále žáci dostali pracovní listy a další výukové materiály a tvořili vlastní rybník se všemi obyvateli, kteří se tam mohou vyskytovat a rostlinami, které u rybníka viděli nebo o nichž věděli, že se v okolí rybníků vyskytují.
Děti pracovaly ve skupinkách promíchaných ze všech tříd a vzájemně si pomáhaly a radily. Jejich výzkumná činnost byla odměněna přívěskem Expedice rybník, který si všichni připnuly. Výukový program byl výborně připravený a děti získaly mnoho nových poznatků nejen o ekosystému, ale i o práci biologů. V Ekocentru Trkmanka se nám skutečně líbilo a už se těšíme na jaro a další výzkumy, které nám tam slíbili.
Miriam Lerchová
Foto zde.

Den jako Halloween

Den jako Halloween
Dnes jsme si připomněli svátek anglicky mluvících zemí – Halloween. Je to svátek určený hlavně pro děti, a proto jim ho v naší škole dopřáváme v rámci seznámení s anglickou kulturou. Tentokrát jsme dopoledne rozdělili do dvou částí, první půlku jsme strávili ve třídách, kde proběhla soutěž o tři nejhezčí masky a každá třída potom měla svůj vlastní program. V první třídě byl halloweenský rej, děti plnily různé úkoly a za ně získávaly obrázky, které dolepovaly k čarodějnicím. Ve druhé třídě jsme si povídali o Halloweenu, vykreslovali jsme dýně, nalepovali jsme čarodějnice do koláží a hledali rozdíly mezi téměř totožnými obrázky. Třetí třída využila počítačovou učebnu a vyzkoušela si vyřezávání dýní online, dále skládala text o Halloweenu, v němž chyběly některé části a děti je dolepovaly, poté následovala strašidelná módní přehlídka. Čtvrtá třída srovnávala český svátek Dušičky s anglickým svátkem Halloween, děti vypracovaly pracovní list. V páté třídě jsme si zahráli deskovou hru A monster game, v níž děti plnily úkoly zadané v angličtině, překonávaly různé překážky a na závěr se dostaly do Monster castle.
 Následovala celoškolní přehlídka masek a volba tří nejlepších.  Zvítězila maska Člen protichemické jednotky, která byla naprosto věrohodná, včetně plynové masky, polní láhve a vojenské brašny, druhé místo získal Upír a třetí byla Čarodějnice. Všechny masky dostaly sladké odměny, což je podstata tohoto svátku.
Poslední část dopoledne byla věnována aktivitám na osmi stanovištích. První stanoviště bylo výroba halloweenského světla s tajemnými hrady, netopýry, pavouky a dýněmi. Na druhém stanovišti děti vyráběly strašidýlka z papírových kapesníků. Třetí stanoviště patřilo závodům s košťaty, na čtvrtém slepý strážce dýňového pole chytal zloděje dýní. Páté stanoviště bylo věnováno skládání puzzle s čarodějnickou tematikou a na šestém  děti prolézaly slalom mezi kuželkami s dýní na břiše. Na sedmém stanovišti děti soutěžily ve střelbě hokejkou na kuželky. Úkol byl obtížný v tom, že soutěžící měli zavázané oči. Osmé stanoviště bylo  věnováno soutěži Posaď se!, což obnášelo chození kolem kruhu židlí, dokud hrála hudba. Po zastavení hudby každý hráč vyhledal nejbližší židli, na koho nezbyla, šel z kola ven.
Den s halloweenskou tematikou jsme si všichni velmi příjemně užili, děti ocenily školu bez obvyklého učení a my, vyučující, jsme se vrátily do dob her a s chutí jsme si v čarodějnických kostýmech zařádily spolu s žáčky.
FOTO ZDE

Miriam Lerchová

Vystoupení na setkání v Kovalovicích

V neděli 17. listopadu vystoupily děti z kroužku flétny  na setkání jubilantů v Kovalovicích. Děkuji všem dětem za pečlivý nácvik a moc je chválím. O. Růžičková

Den otevřených dveří 20. 11. 2013

V dopoledních hodinách se do vyučování přišli podívat zájemci z řad rodičů i prarodičů. Děti předvedly, co se všechno naučily, na chodbě byla připravena výstava prací dětí z hodin výchov i z kroužků, návštěvníci nahlédli i do školní družiny.
V podvečer se děti i rodiče vrátili,aby se společně zastavili, tvořili a vyráběli v jednotlivých třídách krásné ozdůbky a dárky. Ve třídách jsme promítali prezentaci s fotografiemi z akcí školy, na chodbě byl připravený malý bufet, kde se děti i rodiče mohli občerstvit.
Děkujeme všem rodičům i dětem za účast, pedagogům za přípravu a velmi děkuji návštěvníkům školy, kteří si zakoupili keramické ozdoby na stromeček a přispěli tak na výtvarný materiál pro děti i na drobné odměny.
Těšíme se na další příjemná setkání. Za zaměstnance školy O. Růžičková

Foto z akce ZDE.

 

Vítání občánků na OÚ Viničné Šumice 24. 11. 2014

Naše děti z kroužku flétny vystoupily na tomto setkání a zahrály.

 

Leden 2014

Bubenicko-rytmický program pro děti s africkými bubny djembe - Rytmus do škol - p. V. Malečkové

V naší škole nás navštívila paní Veronika Malečková, která předvedla dětem netradiční hodinu hudební výchovy. Ukázala jim hru na africké bubny djembe a seznámila je s tímto neobvyklým hudebním nástrojem. Každé z dětí si potom vyzkoušelo hru na tento nástroj. Hrály vysoké i nízké tóny, bubnovaly do rytmu, vytvářely si vlastní rytmus a bubnováním si posílaly i různé vzkazy. Hodina se dětem velmi líbila, byla zajímavá, jiná. Děti byly nadšené.
Martina Havlíčková
Foto z této úžasné akce zde.

 

Zápis do 1. ročníku - foto zde.

Děkujeme všem dětem a jejim rodičům za projevenou důvěru, v září se těšíme na 25 nových kamarádů.

Prosinec 2013

Výchovný koncert - foto zde.

Mikuláš ve škole a ve školce - foto zde.

 

Den jazyků

Jak začínají mladí jazykovědci
Co je to jazyk? Jaký je rozdíl mezi jazyky? Kolika jazyky se mluví v Evropě? Co je to azbuka? Na tyto a další otázky získávaly děti odpovědi na Dni jazyků, který proběhl v naší škole 24. února u příležitosti Dne mateřského jazyka. Učitelé připravili ukázky a použití různých jazyků – češtiny, slovenštiny, ruštiny, němčiny, angličtiny. Děti se v různých aktivitách s těmito jazyky seznámily a zkoušely je použít.
V angličtině žáčci dostali obrázky k pohádce O perníkové chaloupce a obrázkový slovníček, jehož jednotlivé pojmy přiřazovali k obrázkům. Starší děti z částí textu sestavovaly příběh.
V německém jazyku si děti poslechly rozdílnou výslovnost českých a německých jmen, napočítaly do deseti, zahrály si dvoujazyčné pexeso, poznávaly barvy a německou abecedu.
O Slovensku se žáci dozvídali z obrázků, které skládali na interaktivní tabuli, hledali spojitost mezi českými a slovenskými slovy, luštili kvíz o Slovensku a vybarvovali slovenskou vlajku.
Ruštinu paní učitelka dětem přiblížila kreslenou pohádkou o zajíci, kterého pronásleduje vlk. V pracovním listu našly děti ruské reálie, pohádky a zvyky a zkusily si napsat své jméno azbukou.
S českým jazykem se děti potkaly od počátku naší kultury – od Cyrila a Metoděje, jejichž podoby si poskládaly z dílků. Potom se seznámily s naším nejstarším spisovným jazykem – staroslověnštinou a písmem – hlaholicí. V různých zábavných aktivitách hledaly významy slov, přiřazovaly znaky hlaholice a písmena, slova a obrázky.
O Evropě a jazycích se žáci dozvěděli z křížovek, hádanek, kvízů a přesmyček. Seznámili se s jazyky našich sousedů, poznávali vlajky evropských států, jejich jazyky a turistické zajímavosti.
Jazykověda v této podobě děti zaujala a líbila se jim. Mohly se samostatně pohybovat po stanovištích, pracovaly ve skupinkách, v nichž se sešly děti z různých tříd, zkusily si badatelskou práci a zahrály si hry. Kromě spousty informací si také z mezinárodního dne jazyků děti odnesly poznání, že zkoumání jazyků je zábava a učení je docela v pohodě.
Miriam Lerchová
Foto z akce zde.

Beseda - prevence - Bezpečné chování

Beseda s policistkou
Ve škole nás navštívila paní policistka. S dětmi besedovala o vhodném oblečení na vycházky, ukázala jim nejběžnější dopravní značky, pověděla jim, která zvířata, „slouží“ u policie. V rámci prevence jim také řekla o nebezpečí, které jim hrozí s cizími lidmi.
Děti se do besedy zapojovaly svými otázkami i zážitky při setkání s policií.
Foto zde.

Jarní, velikonoční...

S příchodem jara tradičně slavíme Velikonoce. S dětmi jsme si vytvořili malou ukázku tradičního i moderního zdobení velikonočních vajíček. Děkujeme maminkám i babičkám, které byly ochotné nám svá "dílka" zapůjčit.

 ...vystřihované, lepené, 
barevné, zlacené,  
pletené, šité, 
malované, pečené,
drátkované, zdobené...

  Foto zde.

Den Země

          Den Země je věnovaný naší planetě a koná se každoročně 22. dubna. Dříve se tento svátek oslavoval v den jarní rovnodennosti, 21. března, a byl symbolem vítání jara. V současném pojetí se jedná o ekologicky motivovaný svátek, který upozorňuje na nešetrný přístup lidstva
k životnímu prostředí.
         V tento den celá naše škola vyrazila do přírody. Na louce u hájovny se před námi rozprostřela žlutavá louka, která se pyšnila květy smetánky a během dne nám poskytla útočiště pro odpočinek a "malý piknik".
         Startovali jsme po skupinách po trase kolem louky a po cestě plnili drobné úkoly. Na stanovištích nám pomáhali žáci z 5. ročníku. Sbírali jsme části šifry a neoficiální vlajky, které nám odhalily původ tohoto svátku.
         Cílem našeho krátkého putování bylo, abychom si uvědomili, které nejdůležitější podmínky pro život nám poskytuje planeta Země. Společně jsme přemýšleli, jakým způsobem můžeme i my sami přispět k ochraně životního prostředí. Shodli jsme se na tom, že v přírodě je nám dobře a že se budeme učit chovat zodpovědně nejen k ní, ale i ke svému okolí.
Foto z akce zde.
);