Školní rok 2014-2015

Přehled školních akcí ve školním roce 2014/15

ČERVEN

DEN BEZ ÚRAZU 
            "Den bez úrazu" je akce, kterou pořádáme již pravidelně na naší škole pod vedením týmu z centra volného času "FANTOŠKA". Cílem je upozornit děti na možná rizika, se kterými se mohou setkat nejen o prázdninách. S krizovými situacemi se děti mohly setkat na stanovištích, kde si s lektory zopakovaly poskytnutí první pomoci, uvědomily si, jaké úrazy mohou nastat v domácím prostředím, a jakým způsobem  těmto nástrahám předcházet.
            Seznámení s plnou výbavou při jízdě na kole či bruslích proběhlo prostřednictvím rébusů a šifer. Zjistili jsme, že některé krizové situace nemusí být hned na první pohled zřejmé, povídali jsem si o kybernetickém světě, se kterým jsme prakticky v každodenním kontaktu, a jaké nebezpečí nás může, třeba i nevědomky, ohrozit.
            Stanoviště pod názvem "Canisterapie" vzbudilo mezi námi velký zájem, hlavně po stránce prožitkové. Kontakt s živými psy byl jedinečným zážitkem a z tohohle stanoviště se rozhodně nikomu nechtělo.
Hana Kleisová
 

3. 6., 16.30 třídní schůzky

4. 6. preventivní program pro 5. r. - Šikana a my

11. 6. Den bez úrazů

14. 6. vystoupení dětí na vítání občánků

15. 6. návštěva u sboru dobrovolných hasičů ve Vin. Šumicích - 1. + 2. r.

18. 6. vystoupení ZUŠ Pozořice - Dělnický dům

22. 6. výlet Jalový dvůr - 3., 4. 5. r.

24. 6 Lipka - Půda není nuda, Za vůní bylin - 4. + 5. r.

24. 6. poslední plavání v plav. škole Vyškov

25. 6. výlet Jalový dvůr 1. + 2.

26. 6. Lipka - Léto v přírodní zahradě, Jak roste chléb - 2.+ 3.

 
 
 

 

KVĚTEN

Oslava 130.výročí založení školy

Když má škola narozeniny
a to ne ledajaké, ale zrovna stotřicáté, musí se to oslavit. A pořádně. U lidí je to obvyklý postup – nejdřív narodit, pak slavit. Děcku stačí dort, pár balónků, hromada dárků a obvyklá sestava příbuzných. Když pak povyroste, pohrdne dortem a omšelými příbuznými, ale zachová si přítulnost k dárkům, nějaké té lahvince, ale nejdůležitější je, s kým slaví. A jak léta jdou, nabývá na důležitosti fakt, že je vůbec co slavit. Ovšem škola v důstojném věku sto třiceti let – jak se slaví narozeniny instituce?
Krok první
-         musí se narodit, tedy založit. V našem případě přímo postavit. V roce 1885 určitě nebylo lehké přesvědčit místní rodáky, že obec potřebuje zrovna ausgerechnet tuhletu školu. Děti chodí jenom kousek přes humna do Kovalovic, stejně je víc než ve školních škamnách potřebujeme při hospodářství… Nakonec školu postavili.
Krok druhý
-         je o přežití. Mnohé instituce mají život jepičí. Spousta dobrých úmyslů zahyne na nedostatek nadšení, peněz, potřebnosti. Šumická škola to zvládla. Dokonce se rozrostla o další přístavbu, školku, hřiště. Na svůj věk vypadá skvěle, leckterá mladší by jí mohla závidět.
Krok třetí
-         tak to pojďme oslavit. A s plnou parádou. Tímhle výrokem paní ředitelka donutila personál školy k hlubokému zamyšlení už loni. Jubilejní rok bude ve znamení připomínek historie školy, tradic a tak. A koncem května to vypukne naplno. Takže připravíme: jednotlivé učebny jako připomínku čtyř historických etap, vydáme brožuru o historii a současnosti školy, vytiskneme kroniku školy, roztřídíme a popíšeme fotodokumentaci! (hodně fotodokumentace), vydáme školní časopis (nejdřív ho děti musí napsat), sesbíráme a vystavíme dobové reálie, natiskneme trička s logem školy, zasadíme strom, jako připomínku významného jubilea (Jaký strom? Je okrasná jabloň dostatečně jubilejní?) nacvičíme s dětmi vystoupení, donutíme děti, aby si oblékly kostýmy a aby tančily, zajistíme výzdobu školy, aby byla informativní, ale ne nudná, bude potřeba party stan, bečka piva, bečka limonády, upomínkové předměty, skákací hrad, nějaké občerstvení… V květnu jsme zjistili, že nic není nemožné, vyučovat se dá i za pochodu a spánek je jenom zvyk.
Krok čtvrtý
-         oslava. Nadešel den D, třicátého května (se stovkou nic nenaděláme, ale všimněte si té třicítky, a navíc by už mělo být slušné počasí). V noci pršelo. V devět ráno se začalo s party stany, skákacím hradem, bečkami. Svítilo slunce a tráva rychle osychala. Bouřka přišla o půl čtvrté, ale zvládli jsme i mokrou variantu. Jen ve skákacím hradu to trochu čvachtalo.
 V jednu hodinu byli všichni na svých místech – hoši u pípy, děvčata u uvítacích stolků, pán od skákacího hradu u skákacího hradu, kuchařky v kuchyni, učitelky ve třídách, paní ředitelka všude. O půl druhé se sjeli hosté a projevovaly se projevy. Ve tři čtvrtě na dvě přišli účinkující. Ve dvě to vypuklo naplno. Zpívalo se, tančilo, přednášelo, publikum aplaudovalo. Návštěvníci byli nadšení, dojatí a rádi, že se potkali, že viděli a byli u toho. Personál školy se poplácával po ramenou, příprava byla hodně náročná, ale finále je velkolepé.

V určitém věku je důležité, že máte s kým slavit. Ve sto třiceti letech je škola mladá svými žáky a zároveň důstojného stáří svojí pamětí. Je hezké se sejít a připít na další školní roky.
Miriam Lerchová

 

19. 5. dopravní výchova 4. ročník

20. 5. ukončení přípravky pro předškoláky

27. 5. schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

           vyhodnocení sběru papíru

30. 5. oslava výročí založení školy

 

DUBEN

13., 30. 3. bubnování v týpí

od 15. 4. zahájení přípravky pro předškoláky

od 22. 4. plavecký kurz pro 2. ročník

24. 4. Planetárium - 1. r. Vzhůru nohama

 

 

BŘEZEN

2. 3. divadlo ve škole - Pohádka ze strarého mlýna

16.-23. 3. sběr papíru

20. 3. Matematický klokan

27. 3. Noc s Andersenem

 

ÚNOR

testy Kalibro

příprava prací do soutěže Svět bezpečí očima dětí

 

 

LEDEN

5., 8. 1. muzikoterapeutická pohádka p. S. Štoudkové

7. 1. školní kolo matematické olympiády

14. 1. volba zástupců do školské rady

15. 1. zápis žáků do 1. ročníku

16. 1. výchovný koncert v kostele v Pozořicích

 

PROSINEC

3. 12. výlet do Strážnického skanzenu, pořad "Radujme se, veselme se"

5. 12. Mikuláš ve škole

8. 12. preventivní program - Péče o zoubky

od 8. 12. třídní předvánoční besídky - setkání učitelů, dětí, rodičů a dalších přátel školy

10. 12. divadlo Radost, Mach a Šebestová

14. 12. zpívání u vánočního stromku - rozsvěcení stromu u Obecního úřadu ve Viničných Šumicích

15. 12. školní kolo matematické olympiády

22. 12. - 4. 1. vánoční prázdniny

 

 

VÁNOČNÍ OKNA

Okénka v adventním kalendáři, která nám příjemně krátí dobu očekávání do Štědrého dne, známe všichni. Každý den nějaké drobné překvapení či možnost splnit si přání, nás provázela ve třídách i v družině. I v rámci výuky jsme si dobu rozjímání příjemně krátili formou skupinové práce. Skupiny, tvořené žáky z 1. až 3. ročníků měly za úkol zjistit, co se skrývá pod vánočními okny, která byla rozvěšena po chodbě. Jakou symboliku skrývá jmelí? Proč se peče na Vánoce vánočka? Co zvěstoval anděl v Betlémě? Kam putuje betlémské světlo? Proč se adventní věnec honosí čtyřmi svícemi? Odkud přišla tradice zdobení stromečku?
            Odpovědi ukrývala okna, která se musela nalézt a otevřít. Pro zpestření v některých otázkách byla možnost výběru ze tří odpovědí. Skupina měla také za úkol vymyslet společně básničku z daných slov a pantomimicky předvést jednu z vybraných koled. Výstupem skupinového klání bylo tvoření. Vyráběli jsme si vánoční ozdobu z barevných drátků a korálek a vánoční leporela. Ta byla tvořena všemi okny, které měly děti možnost otevřít. Tak Vám přejeme, ať tyto výtvory zdobí vaše domovy.
Fotky z akce si můžete prohlédnout zde.

 

LISTOPAD

 
16. 11. vystoupení dětí na setkání jubilantů v Kovalovicích

19. 11. Den otevřených dveří
             předvánoční tvořivé dílničky

23. 11. vítání občánků ve Viničných Šumicích - vystoupení dětí

30. 11. výstava betlémů v šumické sokolovně - vystoupení dětí

             vyhodnocení podzimního sběru papíru

 

 

  

ŘÍJEN

 

3. 10. vystoupení dětí na setkání jubilantů v sokolovně ve Viničných Šumicích

 

7. 10. divadlo Radost - Krkonošské pohádky

 

8. 10. pasování prvňáčků na čtenáře - návštěva šumické knihovny

 

31. 10. Strašidelná škola aneb halloweenské řádění

 

Naše helovínování
Když se učí cizí jazyk dospělý člověk, je to pro něj práce, úkol, výzva nebo povinnost a dobře ví, že to bude bolet. Když se učí dítě, je nejlepší mu to neprozradit. Nenápadně a skrytě mu servírovat porce slovíček, frází a gramatiky a tvrdit děcku, že k učení vlastně vůbec nedochází. Někteří žáci si ale občas povšimnou, že si až tolik nehrají a že práce a povinnosti číhají hned pod někdy hodně tenkou slupičkou zábavy. Od těchto chmurných poznatků odjakživa malým i velkým pomáhaly lidové veselice. Na chvíli hodit všechno za hlavu a zařádit si s kamarády. A když vám něco vykládá čarodějnice, duch nebo černá kočka, neberete to jako učení, i když se leccos dozvíte. Tak například, že chcete-li porozumět anglickému jazyku, je dobré vědět i o kultuře, tradicích a zvycích anglicky mluvících zemí. A co už může být lepšího než se na to pěkně vystrojit a pokřikovat Trick or treat! neboli česky Nedáte-li koledu, tak vám něco vyvedu. A o to v současném pojetí starého keltského svátku Halloween jde především. Jeho tradice sahají mnoho set let do minulosti, kdy lidé věřili, že před zlými duchy zemřelých se nejlépe ochrání tím, že se sami za nebožtíky přestrojí a opustí své domovy na poslední říjnovou noc. Zmatení duchové pak dají pokoj lidem i příbytkům. Nyní v anglicky mluvících zemích se maskují především děti, a to za účelem chození od domu k domu a dostávání dobrůtek. Jsou ovšem země, kde tuto tradici berou velmi zodpovědně i dospělí a snaží se malým koledníkům nachystat co nejzábavnější uvítání.
Náš letošní školní Halloween byl stejně zajímavý a příjemný jako v předchozích ročnících. Děti přišly v úžasných maskách a musíme poděkovat rodičům za nemalé úsilí při vymýšlení a realizaci kostýmů. Letošní rej masek jsme pojali jako módní přehlídku a každá paní učitelka převedla strašidýlka ze své třídy. Za velmi vtipnou považuji pátou třídy, kdy aniž by se spolu domluvily, šly děti za týrané žáky a vyučující za zlou královnu, která má na svědomí několik exitů Sněhurky a nepochybně i monokly svých svěřenců. Je velmi těžké vyhodnotit nejlepší masku, a tak jsme nehodnotili a místo toho každý dostal úžasného sladkého ducha z čokolády a marcipánu, jejichž výrobu má na svědomí naše paní kuchařka. Zcela subjektivně mohu prohlásit, že tento „treat“ neboli odměna bylo to nejlepší, co nás letos na helovínu potkalo.
Posilněny  na duchu i na těle vrhly se děti do víru soutěží a dalších aktivit. Jestli si myslíte, že je jednoduché po hmatu rozlišit předměty ukryté v pytlíku nebo s pingpongovým míčkem na lžíci přelézat a podlézat překážky, tak není. Stejně tak závodit v běhání na koštěti nebo slalomovat s tímtéž. Velký úspěch sklidilo kočkohraní. To se pustí nějaká pěkná a svižná melodie, děti dostanou kolíčky na prádlo a dokud hraje hudba, snaží se kolíčkem pochytat co nejvíce papírových kočiček, které jsou ukryty v lese. Za odměnu dostaly kotě k ochočení. Papírové. I když myšlenkou na skoro sto živých koťat v jedné místnosti se člověk rád baví.  Trochu klidu jsme dětem dopřáli na stanovištích, kde si vyráběly tematické hračky jako byl duch vytvořený z papírové spirály nebo strašidlo z kaštanu na špejli a papírového ubrousku.
Tak jsme se bavili a dobrou vůli spolu měli a že se to všechno odehrávalo ve vzdělávací instituci, kde jindy tak veselo nebývá, je pro všechny zúčastněné příjemný bonus jindy tak povinné školní docházky.

Miriam Lerchová

 

ZÁŘÍ

 

22. 9. - návštěva Planetária Brno - menší dětí sledovaly pohádku v hlavním sále hvězdárny, starší žáci zhlédli pořad Příběh sluneční soustavy v Exploratoriu.

 

 

Mapy učebního pokroku

);