Školní rok 2016-2017

 

V ZÁŘÍ

 7. 9., 16.30

třídní schůzky, 16.30 hod, 2.-5. ročník

12. 9.,

Věda nás baví - výukové programy pro jednotlivé třídy

16. 9.

divadlo Radost - 1. a 2. r. - Tři čuníci

od 19. 9.

kroužky - přihlášky, zahájení činnosti

od 19. 9.

zahájení výuky náboženství, pátek 23. 9. poprvé spojený 4. a 5. ročník, od následujícího týdne výuka rozdělená: 13.00 - 4. ročník, 13.45 - 5. ročník

 

Les nebo paseka - výukový program pro 2.-5. r.

 

návštěva letiště Brno

 V ŘÍJNU

3.-7. 10.

sběr papíru

5.10., 16.30

 třídní schůzky 1. ročník

 6. 10.

 návštěva šumické knihovny - 2. r.

7. 10.

Bubnohrátky - pro 1., 2., 3. r.

7. 10.

vystoupení dětí z kroužku flétny na setkání jubilantů

11., 25. 10.

dopolední programování - pro 5. r.

13. 10.

návštěva knihovny - 5. r.

18. 10.

celoškolní výlet do Archeoparku Pálava

26. - 27. 10.

podzimní prázdniny

 V LISTOPADU

2. 11. 10,.00

Pasování na čtenáře - 1. ročník navštíví šumickou knihovnu

 9. 11., od 16.30-18.30     

hovorové hodiny                                     

9. 11.

Návštěva knihovny - 4. ročník

16. 11. 9.00

Návštěva knihovny - 3. ročník

 18. 11.

Ředitelské volno

20. 11. 14.00

Vystoupení dětí z kroužku flétny na vítání občánků

25. 11.

Technické muzeum - 1., 2., 3. r.

26. 11.

Rozsvěcení vánočního stromu u OÚ Viničné Šumice - vystoupení našich dětí

27. 11.

Výstava betlémů - vystoupení dětí

30. 11.

Zubní prevence

 

Návštěva domu seniorů Brno - akce Srdce z lásky darované - 3. ročník za celou školu

 V PROSINCI 

 5. 12.

 Mikulášská nadílka

8. 12.

Srdce z lásky darované - návštěva Domu pokojného stáří - Brno

14. 12., 17.00-19.00

 Vánoční setkání ve škole

 

 školní kolo matematické olympiády

19. 12., 8.00

1., 2., 3. ročník - Energy Truck - Kouzelníčci, Ufounci - výukový program

 20. 12.

 Návštěva šumické knihovny - 1. ročník

21. 12.

Vánoční koncert ve škole

22. 12., 8.00

4., 5. ročník, Energy Truck - Agenti - výukový program

 V LEDNU 

4. 1.

Bubnohrátky - 1. r.

6. 1.

Lipka 1. + 2. r.

11. 1., 14.00

pedagogická rada

11. 1., 16.30

třídní schůzky

13. 1.

Divadlo Radost 4. +5. r. - Strakonický dudák

18. 1.

Lipka 3. + 5. r.

20. 1.

MEA - Energy Truck - 4. + 5. r.

23. 1 , 16.30-18.30

Přestavení Feuersteinovy metody - EDUpoint pořádaný spol EDUin, MAS Slavkovské bojiště

 27. 1.

Divadélko pro školy Hradec Králové - Nová dobrodružství Veverky Zrzečky

31. 1.

Ukončení I. pololetí - rozdání výpisu vysvědčení za I. pol.

 

okresní kolo Matematické olympiády, Gymnázium Šlapanice

 
 V ÚNORU

1

CVČ Fantázia, Od semínka po papír a další výukové programy (ve škole)

19. 2., 14.00

vystoupení ne setkání jubilantů v Kovalovicích

22. 2.

Lipka - 4. + 5. r.

27. 2.

Lipka 2. + 3. r.

 

Testování Kalibro

 V BŘEZNU

1. 3.

Den otevřených dveří

7. 3.

Zdobení kraslic (3. r., ostatní třídy ukázka)

 

Matematický klokan

13. - 17. 3.

Jarní prázdniny

20. - 24. 3.

Škola v přírodě Podmitrov

27. 3.

Vlastivědný výlet do Brna - 5. ročník

31. 3.

Noc s Andersenem

 V DUBNU 

5. 4., 13.00-17.00

Zápis do 1. ročníku, nezapomeňte na rodný list dítěte.

7. 4.

Bubnohrátky - 1., 3., 4. ročník

12. 4.

Dopravní výchova - 4. ročník (Vyškov), výlet do ZOO - 1. ročník

12. 4., 14.00

pedagogická rada za 3. čtvrtletí

12. 4.

hovorové hodiny 16.30-18.30

13. - 14. 4.

Velikonoční prázdniny

18. 4.

Zahájení plavání - 2. ročník a MŠ

24. - 28. 4.

sběr papíru

28. 4.

Den Země - úklid okolí obce

 V KVĚTNU

3. 5.

Dopravní výchova - hřiště Vyškov - 4. ročník

3. 5.

Návštěva muzea ve Vyškově - 1. ročník

3.,10., 17. 24. 5.

Přípravka pro předškoláčky

4. 5.

Focení tříd

4. 5.

Permonium Oslavany - výlet 1. + 3. r.

 9. - 26. 5.

 Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníku (Český jazyk, Matematika, Člověk a jeho svět - organizování Českou školní inspekcí

 10 .5., 16.30

 Edupoint - Čtenářské kluby a dílny, čtenářská gramotnost, pořádáme ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště

 11. 5.

 Výchovný koncert ve škole - Bohemia Quartet  (pro nemoc zrušeno, náhradní termín oznámíme)

 31. 5., 16.30

 Schůzka s rodiči žáků budoucího 1. ročníku

  V ČERVNU 

7. 6., 16.30

Třídní schůzky

14. 6., 17.00

Školní akademie v sokolovně

18. 6.

Vítání občánků, OÚ Viničné Šumice

19.- 23. 6.

Škola v přírodě Velké Karlovice 4. + 5. r.

27. 6.

Celoškolní výlet

30. 6.

Ukončení školního roku, předání vysvědčení, odchod na prázdniny.

 

);