Školní rok 2017-2018

Zde je ukázka toho nejzajímavějšího, co jsme v tomto roce zažili

Školní družina

Co děláme a jak si žijeme ve školní družince

S příchodem září nám skončilo období výletů, dovolených, pobytů v táborech a u babiček. Bylo to fajn, ale už je tu nový školní rok a my jsme nasedli do pomyslného vlaku a plnou parou vyjeli vstříc novému učivu. A protože vyučovací hodiny jsou náročné a vyčerpávající, využíváme pobytu v družince k regeneraci, zábavě a odpočinku. Začali jsme zvesela hrami k upevnění kamarádských vztahů a vysvětlili si zásady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví. Poznávali jsme houby, odlétali jako vlaštovky do teplých krajů nebo přilétali jako havrani na pole a louky. Poslední sluneční paprsky jsme si užívali pohybem a radostí ze hry.

V říjnu nám počasí přálo, babí léto se vznášelo nad hlavami, sluníčko krásně hřálo. Zapotili jsme se u fotbalu, vyvolávané, třetího, u rybiček. Při větru jsme pouštěli pestrobarevné listí, které létalo jako dráčci v oblacích. Spadané listí jsme sbírali, lisovali, využívali k otiskům a aranžmá. Poznávali jsme přírodniny a udělali si malou výstavku. Z odpadových materiálů jsme vyráběli závodničky a auta. Ukázali jsme si kostru lidského těla a vyslechli nemálo zajímavých informací o její funkci. Halloween byl veselý i strašidelný a příjemně jsme si ho užili. Již posedmé jsme se účastnili mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“.

V listopadu nás provázely mlhy a plískanice, první mrazíky a sněhánky. S padajícím listím jsme si hráli venku pod stromy i ve škole a použili ho k tvoření dekorací. Naučili jsme se orientovat v kalendáři, vysvětlili jsme si rozdíl mezi úrazem a nemocí, předváděli možná nebezpečí úrazu a ošetřili simulované drobné poranění. Den nevidomých jsme prožili pohybem, kreslením, stavěním kostek a třeba i oblékáním se zavázanýma očima. Věřte, že vše zvládnout bylo obtížné! Pochopili jsme, jaké překážky v běžném životě musí se svým zdravotním postižením nevidomí překonávat.

Dlouhé čekání na Štědrý den jsme si v prosinci krátili četbou z knihy Josefa Lady České Vánoce a prohlíželi jsme si ilustrace se zimní tématikou. Naši malí flétnisté hráli na zobcové flétny a poslouchali jsme krásné vánoční koledy. Zkrášlili jsme školu hvězdičkami, andílky, vločkami a zimními domečky. Holky ozdobily stromeček, kluci se raději věnovali sportu. Všechnopárty byla zábavná show, ve které jsme předvedli, co umíme. Mile nás překvapila návštěva sv. Mikuláše s nebeským doprovodem. Předvánoční posezení u stromečku proběhlo ve sváteční atmosféře se sladkým přípitkem a novými super hračkami.

Začátek ledna byl plný vyprávění, dojmů a zážitků z Vánoc. Povídali jsme si o vánoční pohodě v rodině, připomněli si i jiné významné svátky a oslavy v rodinném kruhu. I když letošní zima byla ke zvířatům i nám lidem laskavá, dotkli jsme se tématu zvířátek a jejich života v zimě. Je příroda krutá? I o tom jsme si povídali, pouštěli videa s přírodními živly, vysvětlili si různé přírodní úkazy. Radka Rozumbradka nabízela kvízy, doplňovačky, palindromy, rébusy a křížovky. Bavil nás projekt o lidském těle. Vítaným zpestřením lednových aktivit byla sněhová nadílka. Navlékli jsme rukavice, narazili beranice. Vyrazili směle ven za ledem a za sněhem.

Únor se již tradičně nesl v masopustním duchu. Vyřádili jsme se v masopustní parádě a zasportovali v zimní olympiádě. Ohromila nás přehlídka vojenských nadšenců „Sedmá rota“. Hráli jsme si na muzikanty, užívali si soutěží, her a tělocvičných chvilek. Četli jsme na pokračování knihu Miloše Kratochvíla „Kouzláci“. Už známe rozdíl mezi zachránci a záchranáři a všechna důležitá tísňová čísla.

Tak pestrým životem žijeme ve školní družince a je nám v ní dobře.

Střípky z jarních činností školní družiny

Jaro se svými vůněmi, zvuky, barvami a změnami v přírodě nás denně vytáhlo ven za sluníčkem, volností a pohybem. Čekal na nás fotbal, vybíjená, hoňky, schovávačky v keřích, soutěže nebo jen takové pobíhání, skákání a pošťuchování se s kamarády. Každý si našel činnost podle svého zájmu, nálady, schopností či potřeb. Dobrou tradicí se v měsíci březnu stalo vynášení Smrtholky. Vlastnoručně vyrobenou jsme „utopili“ v blízkém potoce. Do obce a školy jsme přinesli lítečko symbolizující tolik očekávané jaro. Účastnili jsme se výtvarné hasičské soutěže a navštívili místní hasičskou stanici. Četli jsme knihy a přednášeli básničky o jaru. Poslouchali jsme písničky s tématem ptáků a zkoušeli rozpoznat ptačí zpěváčky v přírodě. Mnohé volné chvilky jsme vyplnili zpěvem za doprovodu flétniček. Také nesměla chybět návštěva knihovny a zajímavé povídání paní Puklové.

Chodíte na koledu? Umíte vyřezat píšťalku z vrbového klacíku? Malujete kraslice? Staré zvyky mají stálé kouzlo. I my jsme v dubnu dodržovali lidové obyčeje. Ale nejen velikonoční nálada nás provázela tímto měsícem. Věnovali jsme se dopravě a cestování, hráli na hudební nástroje (také třískali a bouchali), povídali si o zubní hygieně. Kde chtěl, představil kamarádům svoji sbírku. Vašík přinesl mobilní telefony, Terezka prstýnky, Ríša „drahé“ kameny, Filípek legopanáčky.  A na samý závěr dubnových aktivit připadl čarodějnický rej.

Říká se: „Máji, milý máji, my jsme tobě rádi!“ anebo „Každá babička stará je veselejší zjara.“ Rovněž v naší družince bylo veselo a živo. Vždyť který měsíc je krásnější? A pro tuhle krásu a také pro naše zdraví jsme celá odpoledne trávili venku, vnímali přírodní krásy, odpočívali, sledovali život v korunách stromů. Ale také jsme se věnovali atletice, košíkové a dalším sportovním aktivitám. Nezapomněli jsme ani na svátek maminek a vyrobili jim červená srdíčka s věnováním.

   A vstoupili jsme do finále! Všechno jednou končí a také tenhle školní rok to měl „za pár“.  A protože jsme žili nadcházejícími prázdninami, sdělovali jsme si, kam je dobré se podívat, kde je co zajímavé a hezké. Zpívali jsme písničky k táboráku a plánovali, co všechno musíme o prázdninách stihnout. Abychom se ve zdraví ze všech výletů vrátili, připomněli jsme si zásady bezpečnosti. Navštívili jsme též OU, kterým nás provedl vždy dobře naladěný pan starosta a laskavé paní úřednice. Školní rok v družince jsme zakončili posezením u občerstvení se sladkým přípitkem „krásné prázdniny!“

 

Nový školní rok je tady …

Po dvouměsíčním odpočinku jsme se sešli v naší škole, abychom se opět pustili do společného díla. Naše nejmladší děti, prvňáčky, nám pomohli přivítat pan starosta Josef Drápal, pan starosta Milan Blahák, paní Zdena Holubová a paní Ludmila Pospíšilová. Všichni prvňáčci byli svátečně vystrojeni, někteří si vykračovali s aktovkou na zádech a ruku v ruce s maminkou nebo tatínkem vesele, téměř jistě, někteří s malými obavami: Co mě čeká? Bude mě to tady bavit? Budu mít kamarády? A co paní učitelka, jaká bude? Na všechny tyto otázky najdou odpověď postupně během společného putování prvním školním rokem. Pomůže jim v tom paní učitelka Kateřina Šujanová, ostatní paní učitelky a zaměstnanci školy a také starší kamarádi.

 

 

Dobrodružná cesta

Během prvního zářijového týdne jsme ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Brno zorganizovali program na podporu zdravého třídního klimatu u nejstarších dětí ve 4. a 5. ročníku. Na této dobrodružné cestě jsme si ukázali, jak funguje spolupráce mezi dětmi, co můžeme zlepšit, aby se nám spolu lépe žilo a pracovalo. Na zábavných aktivitách si děti samy ověřily, co znamená týmová práce.


 

Věda nás baví

Děkujeme paní R. Krejčové za zábavné setkání s vědou, v každé třídě na jiné téma. Prvňáčci už ví, jaké jsou  základní barvy a z jakých barev se skládá duha. Starší děti pak, co je podtlak, kde všude v životě se s ním setkám. Jednoduchými pokusy jsme zjistili, jak funguje povrchové napětí kapalin.

  

 Návštěva  zoostanice v Brně Kamenáčky

Děti ze druhého ročníku navštívili přírodovědnou stanici , kde chovají plazy, obojživelníky, ryby, hlodavce a drobné ptáky. Některá zvířátka si po vyjmutí z terárií děti samy nakrmily.

 

Lanové centrum

Čtvrťáci si jeli užít odměnu z loňské výhry jarní etapy MEA – Malé energetické akademie do Lanového centra v Brně – Lesná.

 

Sběr papíru

Děkujeme všem, kteří přinesli do kontejnerů před školou starý papír. Peníze za sběr využijeme na nákup pomůcek a potřeb pro děti.

 Prvňáčci v knihovně

Navštívili jsme místní knihovnu, kde jsme se seznámili s možností půjčování knih, vyslechli jsme pohádky, povídali si o knihách a nakonec byl každý prvňáček pasován na čtenáře. Dostali jsme krásné diplomy a knihy. Máme možnost přijít se s rodiči zaregistrovat a získat tak roční registraci zdarma.

 

Jak jsme se učili programovat

Po loňské zkušenosti jsme opět využili ochoty pana Radima Benka a zapojili se do projektu Evropský týden programování.  Děti si opět mohly ověřit, že programování není jen záležitostí úzké skupiny odborníků, ale že může posloužit k realizaci mnoha tvořivých nápadů i dětem.  Závěrem kurzu použily nabyté vědomosti při programování své první počítačové hry.

 

Výlet do Památníku písemnictví Rajhrad

Památník písemnictví na Moravě se nachází v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě. Měli jsme příležitost prohlédnout si alespoň jeho část a zaujaly nás krásné zdobené dveře, malby na stěnách, původní dlažby, obrazy. Dokonce i pávi, které tamní mniši chovají v zahradě. Absolvovali jsme výukový program Příběh knihy a připomenuli si 100. výročí narození Josefa Kainara, který pro nás děti napsal krásné verše, např. veršovanou pohádku "O Zlatovlásce" a mnoho dalších vtipných říkadel. Obdivovali jsme knihy pocházející z jiných století i tajemné artefakty umístěny ve velkolepém prostoru klášterní knihovny. Potěžkali jsme knihu, která vážila 30 kg, dozvěděli se mnohé o výrobě knih v době před vynálezem knihtisku, osahali si pergamen a odhalili tajné schodiště.


Vystoupení muzikantů z kroužku hry na flétnu

Na začátku října jsme rádi přijali pozvání do šumické sokolovny a zahráli jubilantům na jejich setkání. 

 

Návštěva Planetária

Žáčci ze třetí, čtvrté a páté třídy se seznámili s noční oblohou, souhvězdími, planetami, galaxiemi … Podívali jsme se na pořad Astronaut, který nás provedl životem na kosmické stanici i s procesy odehrávajícími se v lidském těle při stavu beztíže či při vysokém přetížení. Navíc jsme se pobavili na venkovní interaktivní výstavě, kde na nás čekaly dalekohledy, planetární váhy nebo proslulé vozítko z Marsu.

 

Medová snídaně

Pan včelař nám představil život včel a poznali jsme, jak to chodí v úle, dozvěděli se, jak se o včely dobře starat, o historii včelařství a o prospěšnosti včelích produktů pro naše zdraví. Také už víme spoustu podrobností o tom, jak vzniká med. Do rukou se nám dostalo i vybavení, které včelaři používají. A na závěr této zajímavé přednášky jsme posnídali oblíbený šumický chléb s máslem a medem.


Od Martina do Tří králů

V předvánočním čase se děti z první a druhé třídy zúčastnily čtyřdenního programu Od Martina do Tří králů v ekologickém centru Jezírko v Soběšicích. Děti byly ubytovány v příjemném prostředí bývalé hájenky a celé čtyři dny se zabývaly aktivitami, které měly přiblížit vánoční zvyky našich předků. Vyráběli jsme si lucerničky, vánoční ozdoby, zpracovávali vlnu, pletli a pekli vánočku, stloukli jsme si máslo, vařili pučálku a mošt, tiskli si tašky, putovali s mudrcem za kometou a připravili jsme se na ten nejkrásnější čas v roce. Ať se nám všem vydaří!


Divadelní představení ve škole

Divadélko pro školy z Hradce Králové patří mezi často zvané „stálice“. Ani tentokrát jejich představení nezklamalo.  Bajky pana Ezopa byly veselé, hravé a poučné zároveň.

 

Pomáhali jsme rozsvítit vánoční strom

Do nácviku programu ke stromečku se pustili zájemci ze druhé až páté třídy opravdu s chutí. Trénovali jsme v hodinách hudební výchovy a třikrát týdně také ráno před vyučováním. Děti, děkujeme, byly jste báječné, podařilo se vám navodit krásnou předvánoční atmosféru a stromeček jste tak zaslouženě rozsvítily. Velký dík také patří paním učitelkám, které s dětmi nacvičovaly a všem muzikantům, kteří je doprovázeli.


 Mikulášská nadílka

Každý rok se žáci páté třídy těší, až na ně přijde řada a navštíví ostatní kamarády ze školky a školy jako parta Mikuláše a jeho pomocníků. Také letos to vyšlo, Mikuláš přišel!


Návštěva v Domě pokojného stáří Brno

V loňském roce jsme se zúčastnili soutěže Srdce s láskou darované. Jednou z podmínek účasti v soutěži bylo obdarovat vyrobenými srdci své bližní. Proto jsme se vypravili do Domu pokojného stáří v Brně. Tato návštěva zanechala v dětech i dospělých hluboké dojmy, a tak jsme se rozhodli, že letos, i bez účasti v soutěži, mezi naše nejstarší spoluobčany zavítáme znovu a potěšíme je zpěvem koled a vlastnoručně vyrobenými dárečky. Setkání s nejstarší generací bylo silné, emotivní, ale pro všechny, děti především, velmi poučné a potřebné.


 Předvánoční dílnička

V předvánočním čase jsme přivítali v naší škole rodiče i prarodiče, aby společně se svými dětmi vyráběli vánoční dekoraci – vrkoč. Kromě větviček, různých mašliček a ozdůbek bylo potřeba připravit perníkové zápichy. Role pekařů se tentokrát ujali naši páťáci a napekli pro celou školu. Paní kuchařky, vám taky moc děkujeme!


Moje obec, až mi bude třicet let

Místní akční skupina Slavkovské bojiště na podzim loňského roku vyhlásila literární a výtvarnou soutěž s názvem Moje obec, až mi bude 30. Mladší děti malovaly, starší psaly. A uspěli jsme! Gratulujeme týmu chlapců ze 2. ročníku (Davča, Luky, Kuba), kteří se umístili na 2. místě a Evičce z 5. ročníku, která ve své kategorii literární soutěže vyhrála! Kdo ví, třeba se některé představy a vize našich dětí naplní.

 Matematická olympiáda

Ze školního kola postoupilo pět páťáků a jeden chlapec ze čtvrté třídy. Máme velikou radost, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a srdečně blahopřejeme Románkovi za 3. místo a ostatním pěti dětem, které se umístily na 4., (dvakrát) 5., 6. a 13. místě (Evi, Ondro, Mariánko, Zuzi a Pavli – moc vám gratulujeme!).

 

Druháci plavou

Tak už jim to začalo. Rozběhlo se plavání u druháků, každou středu jezdí do vyškovského bazénu. Držíme pěsti, ať si všichni šťastně doplavou pro svoje mokré vysvědčení.


Den otevřených dveří

Tento den je trochu jiný než všechny ostatní a přece není. Ne že by jindy měli rodiče u nás dveře zavřené. Ve třídách se vyučuje a pracuje jako jindy, ale přeci jen chceme, aby se rodiče mohli přijít podívat na to, v čem spočívá každodenní mravenčí práce ve škole. Uvidí různé metody, formy a hry, které se v průběhu školního roku ve třídě používají, prohlédnou si školu a třeba i na vlastní kůži pocítí, jaká atmosféra ve škole vládne. Věříme, že jim v naší škole bylo stejně dobře, jako je nám, dětem i dospělým.


Sedmá rota

            V den předváděcí přednášky "Sedmé roty" se mohl někdo domnívat, že ze školy zní oslavné salvy. Osm statných mužů v uniformách z různého období vojenství vzbuzovali respekt.

            Se zaujetím jsme naslouchali slovům, která vyjadřovala úctu k vojákům, kteří bojovali ve válkách. Dozvěděli jsme se, jak armáda hledala způsoby, jak své vojáky co nejvíce ochránit. Zazněly pojmy, se kterými se člověk běžně nesetkává. Jak se vyvíjela "vojenská móda", nám bylo předvedeno na konkrétních modelech. Po přednášce jsme měli příležitost sledovat ukázku střelby z autentických zbraní na školní zahradě. Překvapil nás zvukový efekt, který střelbu doprovázel. Měli jsme příležitost si propojit informace z prvouky a vlastivědy, optat se na různá období válek od středověku až po druhou světovou válku. Nadšenci pro historii vojenství a fandové vojenské techniky si přišli na své. Velmi děkujeme "Sedmé rotě" a těšíme se na další přednášku.


Sonnentor v Čejkovicích

 Čajové slavnosti nás inspirovaly k návštěvě Sonnentoru. Exkurze byla pro nás opravdu pečlivě připravená. Ujaly se nás milé průvodkyně, které nám pomocí rarášků představily krédo firmy a provedly nás výrobou. Zahráli jsme si hry, namíchali jsme si vlastní čaje, pečlivě jsme si je zabalili a vydali se do čajového obchůdku. Každý z nás si vybral dobrý čajíček. Děkujeme za krásnou exkurzi a při každém doušku čaje na ni rádi vzpomínáme!

 

 

Těšíme se na budoucí prvňáčky

 I v letošním roce jsme se po zápise do první třídy setkávali s budoucími prvňáčky ve škole. Během těchto setkání si děti prohlédly školu, zazpívaly si písničky, zacvičily si, plnily různé zábavné úkoly, ale hlavně se potkaly a seznámily se svými budoucími spolužáky a paními učitelkami. Naše společná setkání byla zábavná a poučná. Děti si zahrály na školu, vyzkoušely si pracovat samostatně v lavici i v kolektivu v prostoru třídy.

Už se všichni na naše budoucí prvňáčky těšíme. Na první školní den pro ně máme nachystané milé přivítání a malé dárečky na památku. Přejeme jim, aby byl pro ně vstup do školy úspěšný, šťastný, aby se jim ve škole líbilo a aby do školy chodili rádi.

 
Noc s Andersenem

 Jsou noci různé: veselé, dlouhé, zábavné, děsivé, příjemné, vlekoucí se, krátké, k zbláznění. Všechny zmíněné atributy má i jedna speciální noc v naší škole, i když Noc s Andersenem se může zdát děsivá jenom zapřisáhlým nečtenářům. Pravda, letos si žáci vyšších ročníků trpce stěžovali na rafinovanou krutost literárních kvízů, hádanek a úkolů. Nakonec je celkem vyřešili, ale pomsta byla sladká, celou noc oka nezamhouřili, a kdo zamhouřil, byl zburcován. Myslím, že ke čtvrté hodině ranní už si to moc neužívali, ale šlo o princip. Takže kromě spánkového deficitu jsme si akci prožili docela pěkně, od podvečerních aktivit přes noční pochod lesem, výbornou pomazánku k večeři, společné sledování a komentování filmů, trvalou konzumaci dobrot od maminek a dlouhatánský čas na klábosení. Tahle noc není pro spáče, ale pro všechny, kteří chtějí být spolu a bavit se.

 

 

Škola v přírodě v Karlově pod Pradědem

 

 Letos to máme ve škole takové posunuté, a tak i škola v přírodě, kterou běžně školní rok ukončujeme, připadla na květen. Počasí bylo letní, místo pobytu dokonalé, tak jediný problém byl návrat k učení po skončení akce. Do přírody jsme se vypravili do Jeseníků a plán byl skvělý: projít nádhernou krajinu křížem krážem. Začalo to dobře, hned první den jsme zdolali vodopády Bílé Opavy. Je to trasa kouzelná, ale pravda, místy nebezpečná. O to víc si děti užívaly adrenalinových situací. Druhý den jsme měli túru kolem Karlova, kolem deseti kilometrů, ale po napínavých zážitcích předchozího dne se dětem zdála příliš krotká a hodně dlouhá. Tedy jsme usoudili, že dost bylo turistiky, zrušili naplánovanou trasu přes Velký Kotel a nechali se odvézt do Bruntálu, kde jsme si prohlédli zámek, dali zmrzku a trochu „zashopovali“. Večer jsme nasbírali dříví na zítřejší táborák a po setmění jsme si dali stezku odvahy. Tedy, odvaha to byla především pro dospělé, kteří hodiny dřepěli v keřích a hlídali, aby se rozjíveným a řvoucím dětem nic nepřihodilo. Poslední pobytový den jsme věnovali herním a výtvarným aktivitám, jarmarku a večer byl táborák. Děti ovšem pohrdly večerem táborákových písní a nostalgickým zíráním do ohně a daly přednost aktivitám, které provozovaly každý večer – fotbal, vybíjená, softball a šplhání po černé sjezdovce. Dospělí je od táboráku nostalgicky pozorovali, a pak jsme se k nim přidali. V pátek jsme se po cestě k domovu stavili v zoologické zahradě a završili tak nesmírně příjemný týden.

 

 Národopisné oblasti naší vlasti

             Jaký kraj leží v podhůří českého pohoří Krkonoš při hranici s Polskem? Jaký hudební nástroj je typický pro Chodsko? Kde žijú chlapci Vlčnovjané a majú koně vrané? Co je symbolem zmaru, smrti a pohany? Jak valašský ogar slibuje své Aničce svou lásku? Kde lidé nosívali „huňu“ či „kordulku“?

            Na tyto otázky nám odpověděli žáci 5. ročníku při prezentaci svých projektů, která proběhla na naší škole koncem školního roku. Zaměřili se na oblast Hané, Podkrkonoší, Chodska, Slovácka, Těšínského Slezska a Valašska. Lidové zvyky a způsob života lidí (odívání, architektura, zábava, typické jídlo) nám přiblížilo a otevřelo i širší pohled na historii naší vlasti.

            Tato výstava se konala za podpory pana starosty, vedení školy a týmové spolupráce žáků i vyučujících. Neobešla se bez ochutnávky dobrého vína, výborných valašských frgálů od paní Růženky Křížové, hanáckých koláčů od paní Novákové a velmi chutných křenovických sýrů z kravína rodiny Drápalů.

            Velké poděkování patří také Jarce Svobodové ze Sivic, která s námi po celý školní rok v rámci předmětu vlastivědy úzce spolupracovala a výstavu velmi vkusně doladila dobovými prvky.

 

 

 Nejen páťáci nám dělali radost

 Naši žáci se po celý školní rok zapojovali do různých projektů a soutěží.  Nejvíce příležitostí ověřit si své znalosti a dovednosti měly děti především v matematice. Páťáci se účastnili hned tří matematických soutěží - Matematická olympiáda, Matematický klokan a Pythagoriáda. Stejně jako loni byli při řešení neobvyklých úloh velmi úspěšní.

V průběhu prvního pololetí děti počítaly doma několik úloh v rámci soutěže Matematická olympiáda. V lednu pak pět žáků postoupilo do okresního kola, kde mimo jiné obsadili krásné 3., 4., a 5. místo. Dařilo se nám i v mezinárodně koordinované soutěži Matematický klokan, kde v kategorii Klokánek (4. – 5. třída) dosáhli naši řešitelé průměrného počtu bodů 83. Celostátní průměr byl 58 bodů.

V dubnu se naši žáci měli možnost zapojit do další oblíbené soutěže Pythagoriáda. I tentokrát děti “zabodovaly”. Dva páťáci vypočítali všechny úkoly správně a získali tak plný počet 15 bodů, do okresního kola postoupil i jeden žák ze čtvrté třídy. Polovině třídy se podařilo získat více než 10 bodů, což byla původní hranice pro postup do okresního kola.  V něm pak dva naši nejúspěšnější soutěžící obsadili 2. a 3. místo.

Páťáci nás potěšili i skvělými výsledky ve srovnávacích testech Kalibro. Ve všech předmětech převyšovali celostátní průměr o 7 – 20%. V rámci literární a výtvarné soutěže “Moje obec, až mi bude 30” vyhrála jedna dívka z páté třídy 1. místo a ocenění získali i druháci.
Milé děti, gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

 

 

Loučení s páťáky

 

 V pondělí 11. 6. jsme se sešli na hřišti Pod lesem, abychom se rozloučili s našimi páťáky. Zazpívali jsme si, opékali jsme špekáčky, popovídali si ... Děkujeme šumickým nohejbalistům za propůjčený prostor a hlavně za pomoc s celou akcí, dík patří i muzikantům, kteří vytvořili báječnou atmosféru. Páťáci, ať se vám daří!

 

);