Školní rok 2019-2020

Nový školní rok je tady

 

Další školní rok začíná. Co nás čeká? Jak se nám bude dařit? Co zažijeme? Budeme spolu dobře vycházet? Budeme mít kamarády? Spousta otázek, ale odpovědi na ně si musíme společně „prožít“ a dozvíme se je až za deset měsíců.

První školní den jsme mezi námi přivítali osmnáct prvňáčků. Pozdravit a předat dárky jim přišli pan starosta Josef Drápal, pan starosta Milan Blahák, pan farář Pavel Lacina, paní Zdena Holubová a paní Ludmila Pospíšilová. Přejeme prvňáčkům úspěšný start do školního života a aby se jim dařilo co nejlépe po celý školní rok.

Největší novinkou tohoto školního roku je zřízení přípravné třídy (někteří jim říkají „nulťáčci“). Vzdělávání bude probíhat podle školního vzdělávacího programu mateřské školy, ale budou už s námi ve škole. Děti si budou pomalu zvykat na školu a přitom stále v režimu školky. I nadále bude mnoho času věnováno hře, díky které se děti hodně nového dozví a naučí.

Z důvodu velkého zájmu o školní družinu jsme navýšili její kapacitu a můžeme letos otevřít tři oddělení.

Naši čtvrťáci pokračují v projektu Les ve škole. Zapojíme se do soutěže s názvem „Voděnka“, vyhlášené odborem životního prostředí. Budeme pořádat dvě školy přírodě, z toho jedna s plaveckým výcvikem. Těšíme se na výukové programy, například v Soběšickém Jezírku, na tradiční akce obce, na kterých naše děti zpívají, hrají nebo recitují. Získali jsme dotaci z JMK v oblasti Environmentálního vzdělávání , výchovy a osvěty, díky které se, mimo jiné aktivity, celá škola může vypravit na výlet do muzea ve Strážnici na program „Podzim na dědině“. Zapojíme se do aktivit Místního akčního plánu Šlapanice, jejich ž nabídka je skutečně pestrá. Ve 3. až 5. třídě nás během roku několikrát navštíví v hodinách anglického jazyka rodilý mluvčí. Pro rodiče dětí předškolního věku se uskuteční workshop na téma logopedické prevence, získáme finanční podporu na výjezdy do středisek EVVO, poměříme své síly na turnaji v deskových hrách, přispějeme svými pracemi do literární a výtvarné soutěže. Přínosná jsou setkání vychovatelů družin, síťování sociálních aktérů, řada přednášek a seminářů.        A hlavně se všichni těšíme, jak si užijeme nové učebny, hřiště a zahradu.

Vážení rodiče, milé kolegyně, milí žáčci, dovolte, abych vám popřála úspěšné vykročení do nového školního roku, pevné zdraví a pohodu.

Olga Růžičková

Podzim v naší škole

Rádi bychom se s vámi podělili o naše aktivity a zážitky z podzimních dnů.

Paní učitelka Krejčová z kroužku Věda nás baví (tedy u dětí známá spíše jako paní Věda) nás zavedla do kouzelného světa barev. Míchali jsme a míchali, objevovali a radovali se. Někteří z nás dokonce zvládli tu největší výzvu - namíchali zlatou barvu! Děti se také seznámily s dějem difuze, dělaly pokusy s vodou, potravinářskou barvou a solí. Pozorovaly, co se při jednotlivých pokusech děje.

Třeťáčci a čtvrťáčci  navštívili  Technické muzeum v Brně, „zaletěli si na Měsíc“ a prohloubili znalosti z anatomie těla.

V letošním roce využíváme dotační program v oblasti environmentálního vzdělávání z rozpočtu JMK. Nakoupili jsme učební a studijní pomůcky, které používáme k výpravám do okolního terénu a vypravili se do skanzenu ve Strážnici. Dozvěděli jsme se, jak se kdysi žilo a pracovalo. Viděli jsme vyorávání brambor a děti jich i pár posbíraly. Následovalo škubání husí, povídání o hodech, o bylinkách a ovoci, moštování jablek, myslivost. Děti nejen viděly, ale mohly si i osahat exponáty a dostaly ochutnat podlistníky, dušičkový zákusek ve tvaru kosti, pečené brambory a mošt.

Naši nejmladší z přípravné třídy přijali pozvání kamarádů ze školky a společně se bavili na divadelních představeních: Divadlo bez pravidel, hudební pohádka Mravenec a slon a Kouzelný kolotoč pohádek.

Žáčci ze 3. a 4. třídy s paní Klárou Krchňavou z lesní školky zkoumali lesní patra, stromy, které rostou v okolí a neustále změny, jež se v lese dějí.

Víte, jak na počítači naučit kočku dělat kotrmelce? Naši páťáci už ano. Děti se seznámily s programem, který jim umožnil vytvořit si vlastní hru. Vyzkoušely si, kolik kroků je potřeba k tomu, aby animáček dělal, co chtějí, třeba pohyby zvířátka. Svoji hru si uložily a mohou na ní dále pracovat. Programování se nám velice líbilo hlavně díky výbornému vedení, podpoře a trpělivosti pana Benka a jeho kolegů.

Co dělat, když... - přednáška o šikaně a týrání, kterou pro nás připravily pracovnice OSPOD Šlapanice, seznámila páťáky s projevy násilí. Naučili se definovat pojmy a dozvěděli se, jak šikanu a týrání, nejen fyzické, rozpoznat a jak se bránit. Další přednáška Bacha v síti se zabývala kyberšikanou.

V Aprílové škole naše nejmladší žáčky učili třeťáci a čtvrťáci. Šlo jim to výborně a všichni jsme si to užili.

Pasování na čtenáře... ...to je Slavnost Slabikáře. Paní Puklová nás seznámila s tím, jak to v šumické knihovně chodí, jak zacházet s knihami a jak nás čtení může obohatit. Protože jsme šikovní a čteme slabiky i jednoduchá slova, byli jsme pasováni panem starostou na čtenáře, dostali krásnou knihu a hlavně Slabikář (ze kterého je to od slabik k příběhům už jen kousek). Jupí!

Žáčci ze 2. a 5. ročníku navštívili Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Tentokrát to byla výprava na téma Živly v přírodě a Cesta chleba na náš stůl. Starší děti se dozvěděly, jak živly ovlivňují dění v přírodě, na různých pokusech si ověřily koloběh vody v přírodě a na závěr si vyrobily sopku. Mladší si vlastnoručně upekly bochánek z chlebového těsta a také získaly mnoho teoretických poznatků z dlouhé cesty k jeho upečení - pěstování obilí, sklízení, mletí a zpracování na mouku.

Předposlední listopadový víkend odjely děti z prvního až čtvrtého ročníku na školu v přírodě s plaveckým zaměřením do krásného prostředí na Horní Bečvě.

Opět jsme sbírali starý papír, a to nejen naše děti, ale mnozí šumičtí spoluobčané. Děkujeme, díky vám všem jsme mohli nakoupit dětem drobné odměny a různý výtvarný materiál.

Muzikanti z kroužku hry na flétnu potěšili svým vystoupením naše jubilanty a nejmladší šumické občánky.

V předvánočním čase se těšíme na: Mikulášskou nadílku, vystoupení dětí při rozsvěcení vánočního stromu, předvánoční setkání a tvoření ve škole jak ve vyučování, tak v podvečer s rodiči.

 (O. Růžičková, M. Lerchová, H. Kleisová, K. Konečná, L. Soukupová, M. Havlíčková)

 

 

 

Jak jsme se měli ve druhé polovině školního roku ...

Krátké zprávy ze školy

V lednu se děti z přípravné třídy společně s dětmi z naší mateřské školy vypravily do brněnské Hvězdárny a planetária na pohádku Kouzelný útes.

Další divadelní představení jsme zhlédli přímo v naší škole. Pozvali jsme Divadélko pro školy a dobře se bavili u Pirátské pohádky.

Pravidelně, jednou za měsíc, nás navštíví rodilý mluvčí, pan Phill a rozmlouvá s dětmi od třetí třídy do páté na různá témata.

Páťáci si jeli zadovádět do zábavního parku Bruno v Brně.

V lednu proběhlo školní kolo matematické olympiády, soutěže určené pro žáky pátého ročníku. Měli jsme dva postupující, z toho jednoho čtvrťáčka. Oběma moc děkujeme za účast a Adamovi Železnému blahopřejeme k pěknému umístění ve velké konkurenci, a to k 8. místu.

Letos jsme na sníh a tělocvik na sněhu čekali marně, a tak jsme si alespoň zajeli k brněnské Olympii zabruslit. Šlo nám to bezvadně!

Máme velkou radost z úspěchu Barunky Hlávkové ze čtvrté třídy, která se umístila na 2. místě v soutěži "Já a můj svět", pořádané ORP Šlapanice v rámci Místního akčního plánu. V literární kategorii si vybrala téma "Můj nejkrásnější zážitek z prázdnin".

V únoru jsme si zpestřili hodiny tělesné výchovy. Profesionální trenéři ze studia NewPark Gym ukázali dětem i vyučujícím jak se správně hýbat a cvičit. Vysvětlili, jaké chyby mohou při cvičení vzniknout a jak se jich vyvarovat. Děti se pořádně protáhly a naučily se i náročnější formy procvičení celého těla.

Nezapomínáme na prevenci. Pozvali jsme si lektory z OSPODu Šlapanice s tématem Kyberšikana, aby si se čtvrťáky popovídali o možných nástrahách na internetu, o správném uživatelském chování při práci s počítačem, vysvětlili záludnosti sociálních sítí a připomněli, na koho se mohou obrátit o pomoc.

Na konci února jsme navštívili Divadlo Bolka Polívky a bavili se při krásné pohádce Lotrando a Zubejda.

Začátkem března jsme v první třídě přivítali předškoláčky z šumické a kovalovické mateřské školy. Prvňáčci se pochlubili čtením a psaním, předškoláčci zase kreslením. Spoustu úkolů plnily děti společně. Všechny děti byly moc šikovné a my z první třídy doufáme, že jsme budoucím školákům ukázali, že se školy rozhodně bát nemusí.

A co nás ještě čeká?
Třídenní výukový program Co se děje v lese na Jezírku v Soběšicích – účastní se 3. a  4. třída.

Matematický klokan – mezinárodní nesoutěžní početní akce.

Turnaj v deskových hrách v Nebovidech (v rámci MAP Šlapanice).

Nocování ve škole s četbou (Noc s Andersenem).

O. Růžičková, M. Lerchová, K. Konečná

Jak se nám daří v přípravné třídě

V letošním školním roce je v naší škole nově otevřena přípravná třída, kde si s dětmi tak trošku hrajeme na školáky a přitom se pilně připravujeme na první třídu. Od září všichni naši nulťáčci udělali velký kus práce. Rychle si zvykli na nové prostředí i režim a ve škole jsou jako doma.  Děti každý den trpělivě rozvíjí všechny své schopnosti a dovednosti potřebné nejen pro zvládnutí čtení, psaní a počítání v příštím školním roce. Aby nás učení více bavilo, každý měsíc se věnujeme   zajímavému tématu, které propojuje naši práci s běžným životem a rozšiřuje naše všeobecné znalosti o okolním světě. V březnu se z nás stali malí vědci. Pomocí pokusů zkoumáme vlastnosti materiálů, seznamujeme se s koloběhem vody v přírodě a učíme se, jak se k životnímu prostředí chovat šetrně.

A jak vypadá běžný den v přípravné třídě? Ráno po zvonění si ještě chvíli hrajeme, ale brzy společně zahajujeme den v kroužku, kde si povídáme a řešíme různé úkoly.  Následuje  pracovní list nebo samostatné aktivity na stanovištích. Po svačince si rádi zpíváme, učíme se básničky, čteme zajímavé příběhy, vyrábíme nebo hrajeme zábavné i logické hry. Venku pak zkoumáme a pozorujeme změny v přírodě, učíme se, cvičíme a samozřejmě si pořádně zařádíme. Není divu, že nám při tom opravdu vyhládne a těšíme se na oběd a na starší spolužáky v družině.

Máme velkou radost, že jsme při různých příležitostech zváni i za mladšími kamarády do školky a že na nás myslí i děti ze starších ročníků. Ti pro naše nejmladší žáčky připravili už několik skvělých projektů a na další  se prý můžeme těšit :-) A protože se nám práce daří a ve škole je nám společně dobře, těšíme se už i na září, kdy s aktovkami na zádech přijmeme roli prvňáků.

Lenka Soukupová

 

Jak se máme ve školní družině

Září

Ve škole je všechno tiše,
žáček na tabuli píše.

   Ve školní družině je ovšem pěkně rušno. Vždyť se nás letos sešlo sedmdesát pět a museli jsme se rozdělit do třech oddělení. Pro seznamování s novými kamarády jsme měli ideální podmínky na školním hřišti. Vzhledem ke krásnému počasí jsme jej využívali jak pro sportovní klání, tak pro odpočinek a relaxaci. Kluci se honili za míčem. Holky si nejčastěji hrály na koníčky, až roztrhaly kalhoty na kolenou.  Každý den jsme  upevňovali pravidla bezpečnosti  a soužití ve ŠD. V rámci projektu Záložka do knihy jsme se s knížkami seznamovali, prohlíželi je a četli úryvky. Ale hlavně jsme si hráli, odpočívali a bavili se.  

Říjen

     S nadcházejícím ročním obdobím, kdy slunce svítilo do korun stromů a barvilo listí tak, jak to umí jen podzim, jsme si užívali na školním hřišti babího léta. Dopřávali jsme dětem dostatek pohybové činnosti. Oblíbená byla hra vybíjená, samozřejmě fotbal, ale také florbal a střelba na koš. Mnohostranné využití mají nové molitanové kostky, mohou vzniknout odpočinkové koutky, překážkové dráhy, aj. S barevnými lístky jsme si pohráli při tisku na papírové čtvrtky doplněné kresbou zvířat. Po dokončení vznikla pěkná leporela. Také jsme využili novou kuchyňku a pustili se do vaření. Z našeho snažení vznikly lahodné palačinky s nugátovou polevou. Absolvovali jsme 10. ročník projektu Záložka do knihy spojuje školy a k pobavení a veselí nás inspiroval Halloween.

 

Listopad

Bez listí jsou stromy, smutně stojí domy.
Neveselo bez sluníčka.

  U nás v družině bylo veselo. Vždyť zásobník her a rošťáren ve třídě je nevyčíslitelný. Ve hře Šouparáda jsme na sebe věšeli kolíčky na čas, plazili se pod nízkým švihadlem, stavěli věže z papírových ruliček, chodili po laně jako provazochodci. Smíchu bylo všude plno a vůbec nikomu nevadilo, že se mu nějaký úkol nezdařil. Úplně stačilo, že se povedlo celé odpoledne. Hráli jsme na zobcové flétny a získali jsme i nové zájemkyně pro hru na tento hudební nástroj. Vstoupili jsme do adventního času a spolu budeme zpívat: „Radost může rozdávat, kdo má všechny lidi rád. Dává „slunce“ ze srdíčka.“ Ve výtvarných a pracovních činnostech jsme se věnovali výrobě čertů, Mikulášů a andělů. Protože se nám velmi povedli, zdobili jsme jimi školní chodbu.

Prosinec

   Díky teplému počasí jsme často pobývali na školním hřišti. S postupujícím západem slunce jsme se vraceli do třídy a vyráběli jsme přáníčka pro rodiče a prarodiče. Kluky bavilo psaní zpráv morseovkou nebo hraní společenských her. Ve chvílích odpočinku na koberci jsme četli kouzelné vánoční pohádky a povídky. Navštívil nás Mikuláš a Vánoce jsme přivolávali  prostřednictvím besídky. Děvčata zahrála koledy a společně jsme si zazpívali Štěstí, zdraví vinšujem vám. Rozbalili jsme družinové dárečky a zvolali: „Šťastné a veselé!“

Leden

   V novém roce jsme ve školní družince začali vyprávěním o uplynulých vánočních svátcích, koho navštívil Ježíšek a jaké množství dárečků rozdal. Pokračovali jsme čtením o třech králích a smyslu tříkrálové sbírky. Stopy zvěře na sněhu a co patří zvířátkům do krmítek, jsme poznávali v knihách a určovali v pracovních listech. V průběhu odpoledne jsme také odpočívali na karimatkách, řešili hádanky a rébusy, využívali didaktických her k upevňování učiva. V projektu Malí záchranáři jsme zpracovávali téma zdraví, úrazů a první pomoci. V druhém projektu Cesty objevitelů jsme dali přednost knihám a hltali zážitky kapitána Nema, pátrali po životních osudech prvních mořeplavců nebo jsme zjišťovali, proč se chtěl Kolumbus plavit k západu. A protože nám leden dopřával svit slunce, často jsme pobývali venku a vstřebávali životadárné sluneční paprsky.

Únor

   V zimě má být zima. Ovšem v poslední době se počasí jaksi vymyká ze zavedených kolejí. Vypadalo to, že začíná jaro, ale na hřišti ležela ledová pokrývka, která se kupodivu nechtěla rozpustit. Kluci byli netrpěliví, už chtěli kopat do míče, jiní hrát vybíjenou, a tak se dali do uklízení ledovky. Příjemně unaveni jsme se vraceli do vytopené třídy, odpočívali u stolních her, četli si z knihy Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti. Vlohy pro umění a vypravěčský talent prokázaly tři děti z I. oddělení. Připravily si pro nás překvapení v podobě loutkového divadélka. Pohádka byla natolik zajímavá, že zaujala i starší spolužáky a vyžádala si opakování a další příběhy. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na masopust a s ním spojené veselice. I my jsme si užívali zábavy a fašankové období zakončili velkou marmeládovou koblihou.

T. Kalábová, E. Jašková

Konec školního roku se blíží ...

Stonožka nebo mnohonožka?

            Při pobytu v Soběšicích v ekologickém centru Jezírko jsme zkoumali nejrozmanitější bezobratlé živočichy, kteří žijí v lesní půdě ve svrchní vrstvě. Lesní terén nám nabídl mnoho badatelských stanovišť, kde jsme mohli pozorovat, třídit a propojovat různé znalosti. Zodpověděli jsme si na otázky, jak bezobratlí a mikroorganismy prospívají koloběhu života, jakou důležitou funkci má les na planetě Zemi. Zástupci mikrosvěta nejsou žádní "velikáni", k průzkumu jsme používali mnoho nástrojů od drobných propriet až po mikroskopy, k identifikaci pak zoologické a botanické klíče, atlasy.

            Jako bonus jsme si užívali krásného počasí, pohybovali se stále v terénu, hráli v lese didaktické aktivity a pohybové hry, u kterých záleželo na vzájemné podpoře a spolupráci.         Bez pochyb jsme se shodli, že pobyt v lese nám velmi prospívá po všech stránkách, a že je to učebnice plná záhad, pohyblivých obrázků a stálých změn.

Nejsme žádní začátečníci, i letos se nám podařilo v projektu "Les ve škole" pod vzdělávacím centrem Tereza získat certifikát "Lesní třídy" a jsme patroni 10m ² Nového Pralesa na Ještědském hřebeni.

 Hana Kleisová


Pasování na školáky

K tradičnímu rozloučení předškoláků s mateřskou školou se letos přidaly i děti z přípravné třídy. Protože ukázaly, že celý rok pilně pracovaly a na první třídu jsou opravdu připraveni, pasoval je pan starosta na budoucí prvňáčky. Radost dětem udělaly i drobné dárečky a zmrzlinové osvěžení. Věříme, že naši malí školáci půjdou v září do první třídy s úsměvem na tváři. Už totiž ví, jak to ve škole chodí, a že učení  může být velká zábava.

 Lenka Soukupová

 

 

 Zprávy ze školy

 Od posledních „zpráv ze školy“ v minulém čísle zpravodaje se mnoho akcí neuskutečnilo, protože mimořádným opatřením vlády ČR byla od 11. března škola uzavřena. Měli jsme v plánu školu v přírodě pro třeťáky a páťáky, dopravní výchovu pro čtvrťáky, kurzy plavání, výlet do Permonia, do Rosic na zámek, těšili jsme se na zápis do první třídy se zvířátky, na školní akademii, návštěvu divadel, Noc s Andersenem a na mnoho dalších a dalších aktivit a akcí. Hlavně jsme ale měli v plánu pokračovat v naší společné práci ve třídách ve vyučování. Poslali jsme tedy děti domů se zadáním práce na příští dny a věřili, že za týden či dva se znovu setkáme. Mnoho z nás ani nenapadlo, že se ve škole potkáme až za dva a půl měsíce, a to ještě s velkými omezeními.

Bylo jasné, že se velká část odpovědnosti za vzdělávání dětí přesune na rodiče. Rozběhla se komunikace, vysvětlování a odpovídání na dotazy k výuce převážně elektronickou poštou. Začal fungovat emailový kontakt přes rodiče dětí, přes zprávy na webových stránkách školy, někde přes telefon, později online výuka. Rodičům byly zasílány úkoly, zadání, návody, připomínky. Rodiče trpělivě zasílali dětmi vypracované úkoly zpět, někdy se využila „krabice“ na úkoly před školou, jindy osobní „hygienické“ předání balíčku. Potěšilo nás, když občas rodiče přidali i fotografie, zaměstnanci školy a školky natočili pro děti pozdravy a „poslali“ je prostřednictvím odkazu na Youtube.

Všichni si museli zvyknout na jiný styl práce, jiný systém zadávání a kontroly, byla nutná podpora ze strany rodičů, bez kterých by distanční výuka u tak malých dětí, jako děti na 1. stupni základní školy bezesporu jsou, nemohla probíhat. Učitelé se setkávali online na telekonferenčních poradách, připravovalo se online vyučování v aplikaci Microsoft Office Teams.

Na začátku dubna se podařilo rozjet online výuku v aplikaci Teams pro nejstarší žáky 4. a 5. ročníku, kde jsme předpokládali nejlepší vybavení dětí (notebooky, chytré telefony, tablety). Děti pracovaly se svými třídními učiteli, s učiteli anglického jazyka i asistentkami. Zapojení nejstarších dětí bylo stoprocentní! Dále následoval úspěšný pokus zapojení velké části prvňáčků do online výuky a vytvoření účtů a zapojení většiny zbývajících dětí z nižších tříd. I když i nadále pokračovalo zadávání práce a posílání zpětné vazby pomocí emailové komunikace, online výuka posunula distanční vzdělávání o kus kupředu a dětem přinesla tolik chybějící kontakt se spolužáky i učiteli a možnost přímého prověření, jak se nám práce z domu daří.

Na konci května jsme se mohli vrátit do školy, ovšem za přísných opatření a omezujících nařízení. Některé děti zůstaly doma na distanční výuce, přes sto dětí se přihlásilo k dobrovolným aktivitám ve škole. Snažili jsme se vrátit do normálu, doladit s dětmi učivo, zkrátka znovu „být spolu“. Organizace provozu v souladu s hygienickými nařízeními pro nás nebyla jednoduchá. Ne všichni učitelé se mohli vrátit, ne všechny děti spolu mohly zůstat ve svojí třídě a svojí paní učitelkou, ne všem jsme mohli vyhovět s umístěním do odpoledních skupin, ne všem jsme mohli uvařit oběd (místo oběda byl dětem odcházejícím v poledne domů nabídnutý obědový balíček).

Nyní se už těšíme na nový školní rok, až zase budeme moct bez omezení společně pracovat.

Ráda bych poděkovala svým kolegyním za vedení dětí na dálku, za dovednost, kterou vás nikdo na žádné fakultě nenaučí, která se musí zažít, kterou se musíte naučit zvládnout, takříkajíc “za pochodu“, mnohdy s omezením kvůli výkonnosti počítače nebo rychlosti internetu.

Komu patří obrovský dík, jste, vážení rodiče, vy. Bez vás by naše „dálkové spojení“ s dětmi nefungovalo. Věřím, že už si můžete oddechnout, vaše nečekaná role domácích učitelů skončila.

 Olga Růžičková

 

 

);