Vložit:    
Viditelnost:     Module:   

 

Novinky

... aneb co je u nás nového.

Milé děti, vážení rodiče, přejeme vám krásné léto a v září se zase těšíme na setkání.

 

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH

středa          7. 7.             8.00 – 13.00 h

středa          14. 7.           8.00 – 13.00 h

středa          21. 7.           8.00 – 13.00 h

středa          28. 7.           dovolená

středa          4. 8.             dovolená

středa          11. 8.           8.00 – 13.00 h

středa          18. 8.           8.00 – 13.00 h

středa          25. 8.           8.00 – 13.00 h

 

Těšíme se na Den dětí

V úterý 1. 6. jsme připravili program v lese a na hřišti pod lesem pro 1. až 3. ročník.

Ve středu 2. 6. pak pro děti ze 4. a 5. ročníku.

Bližší informace děti obdržely do deníčků.

 

Návrat dětí od 17. 5. - bez rotace

Informace k návratu dětí ZDE (rodiče je obdrželi e-mailem, rozvrhy hodin taktéž).

Sběr papíru 3. - 7. 5. 2021

Od 3. 5. do 7. 5. bude u naší školy přistaven kontejner na papír. Předem všem děkujeme.

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022dle přiděleného registračního čísla:

ZDE

.

Návrat dětí do školy - rotační výuka

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. zahajujeme výuku ve škole pro tyto třídy 1. B, 4. a 5. třída. Ostatní třídy budou pokračovat v distanční formě vzdělávání a setkáme se s nimi za týden, 19. 4.

Více informací vám budu zasílat v průběhu dalších dní.

Děkuji vám za spolupráci a přeji příjemné dny.

O. Růžičková

Informace pro rodiče našich žáků            ZDE
Manuál pro rodiče k testování  ZDE
Informace k provozu škol od MŠMT  ZDE
Instruktážní video k testování ZDE

 

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku základní školy proběhne od 1. 4. do 14. 4. 2021, distančním způsobem v aplikaci online zápis umístěné zde na našich webových stránkách. Vyplníte elektronickou přihlášku, následně obdržíte e-mailem žádost, kterou vytisknete, podepíšete a doručíte i s dalšími přílohami do naší školy některým z níže uvedených způsobů.

 

Jak postupovat při zápisu dítěte do naší školy?

Najděte banner pro online zápis s odkazem pro elektronickou přihlášku.

Zobrazí se formulář elektronické přihlášky, ve které je potřeba zadat osobní údaje dítěte a zákonného zástupce.

V případě žádosti o odklad zadejte tuto skutečnosti v elektronické přihlášce.

Součástí potvrzení odeslání je i souhlas se zpracováním osobních údajů.

Úspěšné odeslání přihlášky bude potvrzeno formou e-mailové zprávy obsahující předvyplněnou žádost ve formátu pdf, instrukce k zápisu a registrační číslo uchazeče.

Žádost vytiskněte, doplňte, podepište, přiložte kopii rodného listu a doručte škole jedním z níže popsaných způsobů.

Pokud  jste zadali žádost o odklad  v elektronické přihlášce, bude vám doručen formulář žádosti o odklad, který vyplníte,  doložíte potvrzením školského poradenského zařízení a potvrzením odborného lékaře a doručíte škole.

Jak škole doručit podepsané formuláře:

1. do datové schránky školy, ID:  femma8x,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),

3. poštou nebo do schránky školy,

4. osobní podání –prosíme o domluvu předem.

Pokud podáte žádost  e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné ji do 5 dnů potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

V případě, že se vám z jakéhokoliv důvodu nepodaří přihlášku odeslat, volejte prosím na individuální domluvu, pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte mě kontaktovat: tel. 739042943, skola@skolavinicnesumice.cz.

Mgr. Olga Růžičková, ředitelka školy

 

Informace k provozu školy od 22. 3. do 28. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.

Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Literární a výtvarná soutěž „Tvořím, tedy jsem“ (vyhlásila MAS Bobrava)

MAS Bobrova vyhlásila pro školní rok 2020/2021 literární a výtvarnou soutěž na téma "Tvořím, tedy jsem". Žáci z pátého ročníku tvořili ve své III. literární kategorii písemné práce. Vybírali si ze tří témat. Máme velkou radost a gratulujeme Kačce S. a Terezce K. Kačenka psala na téma "Co je důležité v mém životě" a  vyhrála 1. místo. Speciální cenu poroty získala Terezka K. za svoji práci na téma "Místo, kde žiji, je mým domovem".

Gratulujeme!!! Děkujeme i dalším dětem z pátého ročníku, které do soutěže přispěly svými pracemi.

Výsledky soutěže i samotné práce si můžete prohlédnout ZDE.

Distanční forma výuky od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 1. 3. přecházíme na distanční formu výuky také v prvním a druhém ročníku. Podrobnosti vám zašlou třídní paní učitelky. 

 

Vaše děti jsou nyní automaticky odhlášené ze stravy, ale stále mají nárok na oběd ve školní jídelně.

Přihlášení k obědu proveďte, prosím, na e-mailu MarcelaBockova@seznam.cz  nebo v pracovní dny na tel. čísle 739 042 946. Obědy se budou vydávat od 11.30 do 12.30 hodin, přes okno školní kuchyně, do vašich jídlonosičů.

 

Informace k ošetřovnému najdete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Formulář žádosti najdete zde:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Škola již nedává potvrzení o uzavření.

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte se na mě obrátit.

Olga Růžičková

 

 

 

Organizace vyučování od 4. 1. 2021

Distanční výuka - pro 3., 4. a 5. ročník

Platí stejný online rozvrh a distanční forma jako v období od 18. 11. do 30. 11. Další informace zašlou třídní učitelé.

 

Prezenční výuka ve škole - pouze pro 1. A, 1. B a 2. ročník.

Začátek vyučování v 8.00 h, konec 11.40 h.

 

Obědy:

1. A          11.40-12.00

1. B          12.00-12.20  

2. r.          12.20-12.40

 

Školní družina:

Ve třech odděleních pro 1. A, 1. B, 2. r. - od 11.40 do 16.00.

Ranní dohled nad žáky 7.00-7.30 dle individuální domluvy s ředitelkou školy.

 

Kroužek AJ:

pondělí  2. ročník       11.45-12.15

pondělí  1. A              12.15-12.45

úterý     1. B               12.20-12.50

 

Kroužek keramiky:

pondělí   1. B             12.20-13.20

středa    1. A             12.00-13.00

středa     2. r.             13.00-14.00

 

Náboženství:

pátek      2. r.             11.45-12.15

pátek      1. A            12.15-12.45

pátek      1. B             12.45-13.15


 

Hovorové hodiny přesunuty na 13. 1. a 14. 1. 2021 - online

Vážení rodiče,

původně plánované třídní schůzky dne 6. 1. přesouváme na středu 13. 1. a čtvrtek 14. 1. 2021. Proběhnou jako individuální hovorové hodiny online formou, v aplikaci MS Teams, přes  účty vašich dětí.

V týdnu od 29. 1. obdržíte email s odkazem pro přihlášení na konkrétní den a čas.

O. Růžičková

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví a štěstí.

Od 30. 11. obnovení prezenční výuky pro všechny ročníky

Těšíme se na všechny naše žáčky, vyučování začíná v 8.00. Více informací ZDE.

 

Od 18. 11. obnovení prezenční výuky pro žáky 1. A, 1. B a 2. třídy

Vážení rodiče, informace k návratu dětí najdete v příloze ZDE.

Těšíme se na setkání.

 

Distanční výuka pokračuje, od pondělí 2. 11. se na vaše děti těšíme opět na online výuce ...

Vážení rodiče,

stejně jako vy, tak i my se z médií dozvídáme, že se slibovaný návrat do škol v pondělí 2. 11. odkládá. Prozatím na neurčito.

Pokračujeme tedy v nastavené distanční výuce, i nadále se budeme s vašimi dětmi setkávat na online hodinách, i nadále budeme zasílat informace, výukové a podpůrné materiály na vaše e-maily.

Rozvrh online schůzek ve skupinkách, nastavený před prázdninami, platí i v dalších dnech. V některých třídách vás o drobných úpravách budou informovat paní učitelky vašich dětí.

Děkujeme vám za podporu a děkujeme za vaši součinnost při vzdělávání vašich (našich ) dětí.

Za všechny zaměstnance školy  vám hodně zdraví přeje Olga Růžičková

 

 

 

Aktuální informace k žádosti o ošetřovné

Vážení rodiče, na vaše e-mailové adresy byly zaslány aktuální informace k postupu při žádání o ošetřovné.

Jsou k dispozici i ZDE.

O. Růžičková

Distanční výuka od 14. 10. do 30. 10. 2020 v základní škole

Vážení rodiče,
z rozhodnutí vlády přecházíme na distanční výuku. Prosíme vás tímto o maximální součinnost, bez vaší pomoci bude velmi obtížné tento způsob výuky realizovat. Distanční výuka je pro děti povinná a bude probíhat těmito způsoby:

-        - online výuka v aplikaci Teams,

-        - elektronická komunikace přes e-mail rodičů.

Sledujte, prosím, pravidelně vaše e-mailové schránky, na které vám budeme zasílat důležité informace a výukové materiály. V nejbližších dnech vám zašleme rozdělení dětí do výukových skupin i s popisem postupu připojení. Pokud nastane problém s časovým harmonogramem výuky u sourozenců, budeme toto řešit individuálně dohodou mezi vyučujícími, dejte, prosím, vědět.
Pokud nemáte možnost tisku zasílaných materiálů, nabízíme vám vytisknutí ve škole, a to v době od 8.00 do 16.00 h. Na telefonním čísle 731 969 433 si můžete domluvit podrobnosti.

Děkujeme za spolupráci, společně vše určitě zvládneme. Věříme, že se opět budeme moci setkat ve škole s vašimi dětmi v pondělí  2. 11.

Informace k ošetřovnému naleznete ZDE (škola již nevydává potvrzení o uzavření školy, to je nahrazeno čestným prohlášením.

Formuláře k ošetřovnému naleznete ZDE.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VINIČNÉ ŠUMICE NENÍ OMEZEN.

Olga Růžičková, ředitelka školy

Sběr papíru prodloužen do pondělí 12. 10.

 

Přerušení dodávky el. energie 6. 10. 2020 7.30 - 15.00

Vážení rodiče, vyučování 6. 10. končí v 11.40, oběd v omezeném režimu, družina, kroužky v provozu.

 

Sběr papíru 5. 10. - 8. 10.

Papír, prosím, doma zvažte, děti nahlásí množství třídní paní učitelce. 
Do sběru nedávejte role od koberců.

Předem děkujeme.

Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy

Vážení rodiče,

od čtvrtka 10. 9. 2020 platí pro všechny žáky a zaměstnance školy povinnost nosit roušku či respirátor k ochraně úst a nosu ve všech společných prostorách školy. Při výuce ve třídě mohou mít při dodržení všech hygienických podmínek roušky sundané.

Žádáme rodiče, aby své děti vybavili i náhradní rouškou a sáčkem na použitou roušku.

Děkujeme.

 

Slavnostní přivítání prvňáčků

Vážení rodiče našich prvňáčků,
těšíme se na setkání s vašimi dětmi i s vámi v úterý 1. 9.,v  7.55 před školou. V případě nepříznivého počasí proběhne setkání ve vnitřních prostorách školy. Zvažte, prosím, podle vaší individuální situace (nachlazení, návrat z dovolené), zda ve vnitřních prostorách použijete roušku. Děkujeme.

 

Informace k prvnímu dni ve škole 1. 9. a ke třídním schůzkám 2. 9. 2020

Vážení rodiče,

těšíme na Vaše děti v  úterý 1. 9., v osm hodin. Vyučování bude končit v 8.45 h, po skončení je možno využít družinu. Obědy se vydávají od 11.00 h.  V případě, že nemáte v tento den zájem o oběd, je nutné si ho odhlásit na tel. č. 739042946 nebo na emailu skola@skolavinicnesumice.cz.

Těšíme se na setkání s vámi na první třídní schůzce, ve středu 2. 9. 2020 od 16.30.
Platí pouze pro rodiče žáků 2. až 5. tříd.


Vaše paní učitelky

);