Vložit:    
Viditelnost:     Module:   

 

Profesní rozvoj
pedagogických pracovníků
mateřských škol
Jihočeského, Plzeňského
a Jihomoravského kraje

Naši pedagogičtí pracovníci MŠ se účastní
projektu Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského,

Plzeňského a Jihomoravského kraje.
Jedná se o podporu individuálních
projektů ostatních v rámci výzvy
IPo - Oblast 1.3 (výzva 48) – 1.3

 

Co je u nás nového

... aneb zprávy pro rodiče, žáky a přátele školy

 

Vážení rodiče, milí žáčci, ...

... přejeme vám krásné prázdniny, příjemnou dovolenou, hodně sluníčka a pohody s vašimi blízkými.

Těšíme se na setkání v pondělí 4. září.

Za kolektiv ZŠ a MŠ O. Růžičková

Škola v přírodě Velké Karlovice

Milí rodiče,

dorazili jsme na místo,všichni v pořádku, cesta proběhla hladce. Více zpráv u vašich tříd - záložka ŠVP.

O. Růžičková

 

  

Tradiční školní akademie je tady!

Milí rodiče, prarodiče, kamarádi,...

přijďte se podívat na naše (vaše) děti ve středu 14. června v 17.00 do šumické sokolovny.

Těšíme se na vás.

O. Růžičková

POZVÁNKA 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro šk. rok 2017/18

Vážení rodiče,

rozhodutí o přijetí/nepřijetí si můžete vyzvedávat dle domluvy dne 2. 6. 2017 od 13.00 v mateřské škole.

Přehled pořadí dle registračních čísel ZDE.

O. Růžičková

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na další setkání, tentokrát na téma:

 

Přípravka pro předškoláčky

Milí předškoláčci,

pojdte si s námi hrát na školu. Poprvé se na vás těšíme ve středu 3. 5., od 16.15 do 17.00 hodin.

Vaše paní učitelky

 

Další setkání: 10. 5., 17. 5., 24. 5. v tuté dobu

Rozhodnutí - přijetí ke vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace v souladu s ustanovením §  36 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňuje seznam přijatých žáků pod přiděleným registračním číslem v přijímacím řízení. Seznam zde.

Děkujeme všem rodičům za důvěru, kterou nám projevili tím, že své dítě zapsali do naší školy. Těšíme se na setkání s dětmi nejprve v dubnu, na přípravce pro předškoláky, pak v květnu na první schůzce s rodiči.  Obzvláště se těšíme na prvňáčky 4. září a na společné chvíle strávené v naší škole.
Vaše paní učitelky

Zápis do 1. ročníku - 5. 4. 2017, 13.00-17.00

Vážení rodiče, milí předškoláčci,

srdečně vás zveme k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018. Těšíme se na vás ve středu 5. 4. 2017, od 13.00 do 17.00 hodin. Nezapomeňte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Vaše paní učitelky

POZVÁNKA ZDE

Den otevřených dveří se blíží ...

 

Srdečně zveme zájemce na setkání 30. 1. 2017, 16.30-18.30 h na téma: Feuersteinova metoda - myšlení v souvislostech

 

Více informací ZDE.

Srdce s láskou darované

Naše děti se pod vedením p. uč. Šujanové zúčastnily projektu Srdce s láskou darované. Potěšili jsme klienty Domu pokojného stáří v Brně. Podívejte se sami, jak jsou naše děti šikovné!

https://www.youtube.com/watch?v=i15jPA4TZ-4

 

Srdečně zveme rodiče na vánoční zdobení

 

Hovorové hodiny 9. 11. 2016

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na hovorové hodiny ve středu 9. 11. od 16.30 do 18.30 hodin.
Těší se na vás paní učitelky ve třídách vašich dětí.

Evropský týden programování - také se účastníme!!!! Děti z 5. ročníku už se těší!

Díky ochotě tatínka naší žákyně p. Benka (za podpory jeho zaměstnavatele firmy SAP) se mohou naši páťáci zapojit do projektu ETP. Čeká nás dopolední minikurz programování. Více zatím neprozradíme. Ale už se všichni moc těšíme! Pane Benku, děkujeme.

 

EU Code Week

http://codeweek.cz/index.php/o-codeweeku

Ve dnech 10. – 18. října se uskuteční další ročník Evropského týdne programování. Miliony dětí, rodičů, učitelů a dalších zájemců se ve školách a na jiných místech v celé Evropě zúčastnit akcí, jejichž tématem je svět programování. Česko nezůstane stranou!

Cílem kampaně je ukázat, že programování není jen záležitostí úzké skupiny odborníků, propagovat jej mezi lidmi a ukázat, že může posloužit k realizaci mnoha tvořivých nápadů. Už teď školy, děti, mladí, rodiče, učitelé, programátoři nebo podniky přípravují akce, které mohou realizovat v rámci Evropského týdne programování. Informace o nich publikují na codeweek.eu.

Sportovní kroužek pro 1.-3. r.

Vážení rodiče, kroužek začne pracovat v úterý 11. 10., 14.00-15.00 hod. Děti budou odvedeny od školy do sokolovny a přivedeny zpět kolem 15.15 hod.

Oznámení o ředitelském volnu 8. 9. 2016

Vážení rodiče,
z důvodu přerušení dodávky elektrické energie je dne 8. 9. 2016 vyhlášeno ředitelské volno. Více informací na stránkách Obce Viničné Šumice.

O. Růžičková

Třídní schůzky 2. - 5. ročníku

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na první třídní schůzky ve středu 7. 9. 2016, v 16.30.
Na setkání se těší p.učitelky

);