Vložit:    
Viditelnost:     Module:   

 

 

Profesní rozvoj
pedagogických pracovníků
mateřských škol
Jihočeského, Plzeňského
a Jihomoravského kraje

Naši pedagogičtí pracovníci MŠ se účastní
projektu Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského,

Plzeňského a Jihomoravského kraje.
Jedná se o podporu individuálních
projektů ostatních v rámci výzvy
IPo - Oblast 1.3 (výzva 48) – 1.3

 

Co je u nás nového

... aneb zprávy pro rodiče, žáky a přátele školy

 

První třídní schůzky již v tuto středu!

Vážení rodiče,

těšíme se setkání s vámi na prvních třídních schůzkách v letošním roce, a to ve středu 6. 9. v 16.30 ve třídách vašich dětí. Schůzky se týkají žáků ze 2. - 5. ročníku, prvňáčci budou mít schůzku v říjnu.

Informace k začátku školního roku

Milé děti, vážení rodiče,
těšíme se na setkání s vámi v pondělí 4. 9. Sejdete se se svými p. učitelkami ve svých třídách, do 8.00 hodin. Prvňáčky a jejich rodiče poprosíme, aby šli rovnou do jejich třídy v 1. patře. Konec vyučování bude v 8.45 h. Poté bude v provozu školní družina.


Vážení rodiče, milí žáčci, ...

... přejeme vám krásné prázdniny, příjemnou dovolenou, hodně sluníčka a pohody s vašimi blízkými.

Těšíme se na setkání v pondělí 4. září.

Za kolektiv ZŠ a MŠ O. Růžičková

Rekonstrukce školního hřiště

Milí žáčci,  

zřizovatel naší školy Obec Viničné Šumice by nám chtěl opravit školní hřiště. Pan starosta J. Drápal se pokusí na tuto opravu získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Pojďme mu pomoct a namalujme, vymodelujme, popišme, jak si takové nové hřiště představujeme.
Vyhlašuji soutěž „Školní hřiště“ pro zájemce z 1.- 5. třídy. Návrh můžete zpracovat jako malbu barvami, kresbu pastelkami, můžete vytvořit prostorový model nebo textový dokument.
Termín odevzdání je 15. 7. 2017.
Těšíme se na vaše práce!

O. Růžičková

 

 

 

 

 

 

 

);