Vložit:    
Viditelnost:     Module:   

 

 

Profesní rozvoj
pedagogických pracovníků
mateřských škol
Jihočeského, Plzeňského
a Jihomoravského kraje

Naši pedagogičtí pracovníci MŠ se účastní
projektu Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského,

Plzeňského a Jihomoravského kraje.
Jedná se o podporu individuálních
projektů ostatních v rámci výzvy
IPo - Oblast 1.3 (výzva 48) – 1.3

Zabezpečení MŠ

Realizován projekt v dotačním programu MŠMT "Podpora zabezpečení ochrany škol  a školních zařízení"

 

Co je u nás nového

... aneb zprávy pro rodiče, žáky a přátele školy

 

Informace k prvnímu dni ve škole 1. 9. a ke třídním schůzkám 2. 9. 2020

Vážení rodiče,

těšíme na Vaše děti v  úterý 1. 9., v osm hodin. Vyučování bude končit v 8.45 h, po skončení je možno využít družinu. Obědy se vydávají od 11.00 h.  V případě, že nemáte v tento den zájem o oběd, je nutné si ho odhlásit na tel. č. 739042946 nebo na emailu skola@skolavinicnesumice.cz.

Těšíme se na setkání s vámi na první třídní schůzce, ve středu 2. 9. 2020 od 16.30.
Platí pouze pro rodiče žáků 2. až 5. tříd.


Vaše paní učitelky

Milé děti, vážení rodiče, přejeme vám krásné léto a v září se zase těšíme na setkání.

 

);