O naší škole

... aneb představujeme ZŠ Viničné Šumice

 

O naší škole

 

Osmnáct kilometrů východně od Brna směrem na Vyškov, jen malý kousek od bývalého slavkovského bojiště, leží obec Viničné Šumice. Zde, v srdci Drahanské vrchoviny a Dyjskosvrateckého úvalu, stojí na kopci pod kamennými terasami vinohradů naše škola. Okolí tu máme nádherné a škola si s ním v ničem nezadá. Na první pohled sympatická historická budova, v šedesátých letech rozšířena dostavbou,  zaběhem posledních deseti let průběžně opravovaná, nyní zateplená, s novou půdní nástavbou nabízí dětem uvnitř útulné prostory pro školáky i předškoláky. V pěti třídách prvního až pátého ročníku se u nás učí okolo 115 dětí z naší obce a od sousedů z Kovalovic. Snažíme se dětem vytvořit klidné a vstřícné prostředí s téměř rodinnou atmosférou. Dbáme na to, aby každé dítě dostalo svůj prostor podle svých možností, předpokladů, schopností a zájmů. Chceme, aby se každé dítě u nás mohlo dále vyvíjet v tom, pro co má přirozený talent a zlepšovat se v činnostech a oblastech, kde má naopak své slabiny.

 

Ve všech ročnících se u nás žáci učí podle našeho vlastního školního vzdělávacího plánu.
Od prvního ročníku vyučujeme anglický jazyk.

V naší škole převažuje vstřícná, přátelská, téměř rodinná atmosféra. Každý žák je respektován jako osobnost, jehož individuální schopnosti, předpoklady a zájmy se snažíme rozvíjet. Díky tomu, že se všichni známe, daří se nám řešit projevy rizikového chování. Právě nedostatek anonymity je zárukou, že by se případný negativní jev podchytil hned v začátku a byl vyřešen.

Ve škole pracuje kroužek flétny, keramiky, anglického jazyka, Věda nás baví, Včelaříci.

Děti mohou chodit do náboženství v rámci nepovinného předmětu.

Naše školní poradenské centrum se věnuje žákům, kteří potřebují pomoc a podporu. Díky kvalitním diagnostickým nástrojům dokážeme určit, zda, jak a komu je třeba poskytnout podporu u nás ve škole a které odešleme na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Idindividuální přístup je u nás samozřejmostí. Počítáme se spoluprací rodiny, rodiče jsou pro nás rovnocenným partnerem.
Procvičujeme nejen učivo z českého jazyka, ale také techniku čtení, porozumění obsahu textu, cvičíme komunikační schopnosti, pozornost, prostorové vnímání, sluchovou percepci a prostorovou představivost.
 

Během školního roku si zpestřujeme běžné školní dny mimořádnými celoškolními akcemi v naší škole i mimo ni, jezdíme na exkurze, do divadel, na výlety, naši žáci vystupují na akcích obce při různých příležitostech (setkání jubilantů, výstavy, vítání občánků, atd.). Pro žáky organizujeme kurz plavecké výuky v plavecké škole ve Vyškově, pořádáme besedy, navštěvujeme zajímavá místa, účastníme se výukových programů.

Zapojení do projektu

Naše škola se zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Projekt "EU peníze školám"

Naše škola se zapojila do projektu MŠMT "EU peníze školám" a od 1. 9. 2010 zahájila realizaci projektu "Inovace a individualizace v malotřídní škole"., projekt byl ukončen v únoru 2013.
Seznam nově vytvořených DUM zde.

 

);