Úspěchy našich žáků

... aneb z čeho máme radost.

 

Literární a výtvarná soutěž na téma "Já a můj svět"

MAP v ORP Šlapanice

Máme velkou radost z úspěchu naší Barunky H. ze čtvrté třídy, získala 2. místo ve II: kategorii literární pro 3.- 5. ročník. Vybrala si téma "Můj nejkrásnější zážitek z prázdnin". Blahopřejeme, Barunko!

Úspěchy páťáků ve vědomostních soutěžích

Letos se žáci páté třídy zúčastnili hlavně matematických soutěží - Matematické olympiády, Pythagoriády, Matematického klokana, Logické olympiády a srovnávacích testů pro pátý ročník Kalibro. Ve většině soutěží se naši žáci zúčastnili i okresního kola, největších úspěchů dosáhl žák R. - 1. místo v okresním kole Matematické olympiády pro 5. ročník, 3. místo v okresním kole Pythagoriády pro 7. ročník, 4. místo v celostátním finále Logické olympiády.

V celostátních srovnávacích testech Kalibro dosáhli naši žáci výborných výsledků.  Mezi více než čtyřmi tisíci žáků se naše třída umístila ve všech oblastech – český jazyk, matematika, anglický jazyk, přírodověda a vlastivěda v první desítce procent a dosahovala výsledků výrazně překračujících celostátní průměr. Nejvíce nás potěšily výsledky v matematice, kde jsme se dosáhli 69,7%, přičemž srovnávací průměr byl 54%.

Doufáme, že se našim, za chvíli už bývalým, žáčkům povede stejně dobře i v dalších školních letech.

Matematická olympiáda

Děkujeme pětici žáků z 5. ročníku, kteří reprezentovali naši školu v okresním kole Matematické olympiády a gratulujeme R.O. k 1. místu!!!

Vynikající výsledek v Logické olympiádě

Máme obrovskou radost a srdečně gratulujeme našemu žáku R. z páté třídy, který se umístil na 4. místě v Logické olympiádě v celostátním kole, které proběhlo v Míčovně Pražského hradu. R. se nominoval mezi 10 nejlepších dětí  z Jihomoravského kraje a poměřil síly s dětmi z ostatních krajů. Do soutěže se zaregistrovalo rekordních 61761 soutěžících z 3007 škol z celé ČR. 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

"Moje obec - moje město - můj kraj za 100 let"

Zaujala nás výzva k soutěži, která nesla název "Moje obec - moje město - můj kraj za 100 let". K velkému překvapení knihovnice paní Puklové se zúčastnilo mnoho žáků naší školy. Mladší děti přispěly do výtvarné kategorie a starší do kategorie literární. Porota knihovny nominovala vítěze soutěže, kteří byli oceněni na společném setkání. Žáci nám své práce osobně představili, některé z nich můžete zhlédnout v knihovně v rámci malé vernisáže.

Matematická olympiáda

Letos postoupilo ze školního do okresního kola 5 žáků z páté třídy a jeden ze čtvrté. Gratulujeme Romčovi ke 3. místu a všem ostatním ke krásnému 4., 5. (2x), 6. a 13. místu (Evi, Ondro, Májo, Zuzi a Pavli - GRATULUJEME!!!!).

Literární a výtvarná soutěž "Moje obec, až mi bude 30"

Zúčastnili jsme se soutěže, kterou pořádala MAS Slavkovské bojiště "Moje obec, až mi bude třicet".
A podařilo se nám uspět! Máme velkou radost a gratululaci posíláme do 2. a 5. ročníku. Získali také odměnu pro celou třídu!

Blahopřejeme Radkovi z 5. ročníku!

Za 1. místo v soutěži Matematický klokan - na Brně-venkov byl jediný s maximálním počtem bodů (120)

Za 2. místo v okresním kole Pythagoriády (proběhlo na CVŠ Ivančice).

 

 

Srovnávací testování žáků 5. ročníku - KALIBRO 2017

 Máme radost z výborných výsledků našich páťáků!

 

ČJ

M

Hu

AJ

Celostátní

64,6

48.1

62,3

63,5

69,1

ZŠ Vin. Šumice

69

58,6

65,6

66,2

75,1

ETAPY projektu MEA (malá energetická akademie)

Dobročinná akce ZDE

Umíme se chovat k přírodě s respektem I. ZDE

Umíme se chovat k přírodě s respektem II. ZDE

Staň se opravářem ZDE

Stopy ve sněhu ZDE

Šumíci - "keš" - Tišnov ZDE

 

Srdce s láskou darované

Pojďte se potěšit s námi ....

ZDE

.

Okresní kolo matematické olympiády

Máme velikou radost a srdečně blahopřejeme Radkovi Ř., který se umístil na 3. místě!
Velké poděkování patří i dalším třem účastnicím, které skončily ve velké konkurenci 120 dětí také na velmi pěkných místech. Míša v první třetině, Adélka a Paťa v první polovině.

Přišla jim poblahopřát celá škola.

                                                     

 

 

Okresní kolo matematické olympiády

Bylo nás pět .... aneb tolik nás bylo úspěšných řešitelů školního kola, kteří jsme postoupili do okresního kola v Brně. Jak to asi dopadne?

 

MEA

 

 "Ahoj Vlčata,
gratulujeme k umístění na 3. místě v Podzimní Etapě soutěže Malá Energetická Akademie!" 

Společně jsme četli mlčky mail od pana Planičky, který je našim ochotným průvodcem v této soutěži. Zpočátku jsme "koukali jako nevěřící Tomášové". Malá Energetická Akademie je volnočasová soutěž určená pro děti a mládež (6-15 let) zejména z Jižních Čech, Vysočiny, Jižní Moravy a Zlínska. Cílem je získat co nejvíce bodů za různorodé aktivity a úkoly, tematicky zaměřené zejména na přírodu.

Luštili jsme rébusy, různé šifry, vytvářeli projekty na téma ochrana životního prostředí, hledali jsme kešky po celé České republice.

Umístění nás příjemně nadzvedlo a ještě více výhra v hodnotě 4.000 Kč.  Tuto částku jsme se rozhodli zaměnit za třídní fotoaparát. Rádi chodíme do přírody, je mnoho věcí k pozorování, které stojí za to zvěčnit. Hurá do "Zimní Etapy MEA".

Hana Kleisová

 

Školní rok 2014/2015

 

Olympijský víceboj

Vážení rodiče,

         buď se Vám již děti pochlubily nebo zaznělo na třídních schůzkách, že se naše škola zapojila do projektu Sazka Olympijský víceboj. V rámci víceboje děti v průběhu pololetí plnily nejrůznější sportovní disciplíny. Jejich výsledky jsme evidovali v databázi, do které máte možnost nahlédnout i Vy na adrese www.ceskosportuje.cz/vicebojVzhledem k tomu, že se nám s dětmi podařilo splnit všech osm disciplín, obdrželi jsme od týmu Olympijského víceboje Sportovní vysvědčení. Díky metodice Sport Analytik v něm lze e následující informace:

rozbor osmi pohybových schopností Vašeho dítěte (rychlost, silová a běžecká vytrvalost, ohebnost, síla, hbitost, výbušnost a rovnováha), děti se také dozvědí, jak jsou na tom v porovnání se svými vrstevníky,

- ve druhém pololetí nechybí na vysvědčení určení pohybového typu (vytrvalostní, rychlostní či silový), doporučení vhodných sportů na míru pro každé dítě spolu s tipy na nejbližší oddíly v okolí školy.

Sportovní vysvědčení Vás jistě zaujme. Poskytuje Vám i dětem užitečné informace. Třeba o nejvhodnějším sportu, který by vás společně mohl bavit.
Do víceboje se zapojíme jistě i v dalším školním roce 2015/2016.

 

Jarní sběr papíru

Jarního sběru se zúčastnilo 81% dětí, rekordmanem školy se stal Davča ze 4. ročníku s 558 kg. Nejlepší sběrači dostali zajímavé odměny, malou pozornost si odnesli všichni. Moc děkujeme!

 

 

Edit Album

.

.

 • .
 • .
 • .
 • .

Naše žákyně byly úspěšné na gymnastické soutěži

Gratulujeme Káji a Símě za 2. a 3. místo v gymnastické soutěži v Pozořicích.

 

Matematická olympiáda

Máme velikou radost a gratulujeme Honzíkovi K. z 5. ročníku za krásné páté místo v okresním kole matematické olympiády za Brno-venkov, které vyhrál ve velmi silné konkurenci.

Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“

     Již se stalo dobrým zvykem na naší škole, že se každoročně se všemi svými žáky účastníme česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Duchovním otcem uvedeného projektu je Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Cílem je podpora dětského čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Naším partnerem je ZŠ a MŠ Terézie Vansovej v obci Zvolenská Slatina. Letošní téma znělo „Moje oblíbená kniha“ a vyvolalo kladnou reakci mezi pedagogy i žáky.

     Vlastní tvorbě předcházelo seznámení se Slovenskou republikou s využitím knih, map, atlasů, internetu. Obdivovali jsme její přírodní krásy i historické památky. Někteří z nás již Slovensko navštívili a podělili se s námi o své zážitky. Přečetli jsme text ve slovenštině a uvědomili si podobnost našich jazyků. Potom už nic nebránilo tvorbě záložek. Žáčci byli kreativní, nápadití a pod jejich rukama vznikala originální výtvarná dílka. Výsledky své práce byli nadšeni a těšili se, až kamarádi na Slovensku vloží právě jejich záložku do rozečtené či oblíbené knihy. Spolu se záložkami jsme zaslali fotografie naší školy, publikace o obci, dětský atlas ČR a drobné dárečky. Odměnou za naši snahu a píli byla zásilka od partnerů ze Slovenska se spoustou krásných záložek.

      Úsilí, práce a čas věnovaný tomuto projektu plní na naší škole svůj účel. Děti se více zajímají o knihy, čtou a navštěvují knihovnu.


                                                                                                                                       Tamara Kalábová

 

 

Podzimní sběr papíru

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy, upřímně vám děkujeme za starý papír, který jste donesli do kontejnerů při podzimním sběru papíru. Díky vám všem nemusí naše děti kupovat sešity, papíry na výtvarné činnosti a další materiál. Nemůžeme jmenovat všechny děti, ale alespoň "rekordmany":
Rodičům Šárinky ze 3. třídy nestačil jeden kontejner, Terezka - 2. r. - 610 kg, Davča - 4. r. - 396 kg, Nikča - 5. r. - 300 kg.
Vítězové ve třídách obdrželi odměnu. Všechny, kteří přinesli sběr, jsme také odměnili drobným dárečkem a sladkostí.

 

Edit Album

.

.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Školní rok 2013/2014

 

Atletický přebor

Na konci května pořádala základní škola Tvarožná pro okolní prvostupňové školy atletický přebor. Družstva našich mladších i starších žákyň obsadila třetí místa, starší žáci skončili na druhém a třetím místě. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Foto z akce

zde.

 

Výtvarná soutěž u příležitosti 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Viničných Šumicích

Výtvarná soutěž
Sbor dobrovolných hasičů Viničné Šumice vyhlásil u příležitosti 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Viničných Šumicích výtvarnou a literární soutěž pro děti. Zapojila se škola i školka. Odborná porota měla opravdu nesnadný úkol vybrat ze všech výkresů, básniček, výtvorů ze stavebnic a společných kompozic ty nejlepší, které byly později vystaveny v sokolovně ve Viničných Šumicích. Děti z první třídy vytvořily knihu s veršovanými doprovodnými texty k obrázkům, starší žáčci malovali, někteří skládali z lega, tvořili z papíru, krabic a vytvářeli své vlastní, do detailů propracované hasičské stanice a auta. Největší úspěch sklidilo společné dílo dětí ze školní družiny, hasičský vůz, na kterém se podíleli Vojta D., Lukáš Ř., Jeníček K., Simonka P. a Vojtík S.
Nejlepší práce byly odeslány do celostátní soutěže „Požární ochrana očima dětí“, proto držíme pěsti, ať se podaří uspět i ve větší konkurenci.
Všem dětem, které se soutěže zúčastnily, děkujeme a těšíme se na další povedená dílka někdy příště.
Foto z akce zde.

Jarní sběr papíru

Děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili do sbírání papíru. V letošním roce byla velmi vysoká účast, zapojilo se 91 % žáků a všichni sběrači dostali drobnou odměnu. Zde je přehled těch nejaktivnějších (z každého ročníku vybraná ¼ nejaktivnějších sběračů, protože jsou ve třídách rozdíly v počtech zapojených dětí):

 

1. ročník:                                           2. ročník                                3. ročník
Maxmilián D. (211 kg)            Jakub Č. (247 kg)                  David M. (685 kg)
Eva K.  (179,3 kg)                   Bartoloměj D. (211 kg)          Natálie L.  (317 kg)
Adéla P.  (140 kg)                    Kateřina K. (160 kg)              Zuzana B. (200 kg)
Martin Š. (80 kg)                      Jakub D. (115,5 kg)               Adam P. (198 kg)
Valentyna R. (70 kg)               Tomáš M. (115 kg)                 Adam K. (184,5 kg)
                                                    Eliška V. (84 kg)                     Filip V.  (171 kg)
                                                    Eliška A. (80 kg)                    Jan K. (132 kg)
                                                    Michaela Š. (80 kg)               Patrik S. (131 kg)
 
4. ročník                                            5. ročník
Jan K.  (202 kg)                           Žaneta H. (204 kg)
Simona P.  (160 kg)                    Kristina H. (123 kg)
Karolína V. (152 kg)                    Vojtěch D. (115 kg)
                                                       Roman Ž. (107 kg)
                                                       Adéla V.  (100 kg)
                                                       Denisa Č. (100 kg)
                                                       Michal A. (80 kg)
                                                       Marek M. (52 kg)
 
Foto z předávání odměn zde.

 

 

Matematický Klokan

Stalo se tradicí, že se naši žáci od 2. do 5. ročníku zúčastňují mezinárodní soutěže Matematický klokan.

Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstaly nezměněny – Cvrček pro 2. a 3. třídy, Klokánek (4. a 5. třídy). Podobně jako už loni se u soutěže pro kategorii nejmladších žáků – Cvrček zvýšil počet úloh k řešení ze 12 na 18, čas k jejich řešení ze 45 minut na 60 minut a tím i maximální možný počet získaných bodů na 90.
V jednotlivých kategoriích Matematického klokana se letos na okrese Brno - venkov zúčastnily tyto počty soutěžících:
Cvrček ................................................ 2305
Klokánek............................................. 1957.
Všem zúčastněným děkujeme a nejlepším řešitelům blahopřejeme.
 
Nejlepší řešitelé z naší školy:
Kategorie Cvrček: 3. r. Patrik S. (75 b.), Vojtěch D. (67 b.), Zuzana B. (64 b)
Kategorie Klokánek: 5. r. Adam D. (98 b.), Pavel M. (92), 4. r. Jan K. (87 b.)
 

 

Výstava prací u příležitosti dne otevřených dveří

Během dne otevřených dveři ve středu 20. listopadu mohli návštěvníci školy zhlédnout výrobky a práce našich dětí. Vystaveno bylo na 150 prací, o přízeň v tajném hlasování jich soutěžilo 115. Na děti čekala sladká odměna.
S kladným ohlasem se setkala výstava prezentací ze třídních projektů (2. r.  Pohádky, 3. r. Igelitové počasí, 4.+5. r. ulice Hradská). Celoškolním projektem podzimního období byl návrh dětského hřiště, které by se mohlo v budoucnosti vybudovat v lokalitě Na loučkách. Všechny velmi zaujal prostorový model našich prvňáčků. 

 

Edit Album

Celoškolní projekt "Návrh dětského hřiště"

V naší obci se do budoucna počítá s výstavbou dětského hřiště. Naše děti se pokusily navrhnout hřiště, které by jim nejvíce vyhovovalo. Nahlédněte alespoň na několik nejzdařilejších prací, snažili se všichni. Prňáčci vytvořili společný model. Nádherný!

 • Celoškolní projekt
 • Celoškolní projekt
 • Celoškolní projekt
 • Celoškolní projekt
 • Celoškolní projekt
 • Celoškolní projekt
 • Celoškolní projekt
 • Celoškolní projekt
 • Celoškolní projekt
 • Celoškolní projekt
 • Celoškolní projekt
 • Celoškolní projekt
 • Celoškolní projekt
 • Celoškolní projekt
 • Celoškolní projekt

Atletické závody okolních škol 1. stupně v ZŠ Tvarožná

Vybrali jsme 12 dětí, které ve středu 29. 5. reprezentovaly naši školu na těchto atletických závodech. Družstvo mladších žákyň se umístilo na 2. místě, družstvo starších žákyň a družstvo starších žáků také. Mladší žáci (2.+3. ročník) se umístili na 4. místě. Gratulujeme a děkujeme za vzornou přípravu i reprezentaci školy.

 

 

Velký úspěch v celostátní výtvarné soutěži "Komenský a my"

Gratulujeme Patričce R. z 1. ročníku za mimořádný úspěch. Práci vedla a zaslala p. učitelka Kateřina Tománková z výtvarného kroužku. Odborná porota vybírala mezi stovkami soutěžních prací. Patriččina práce byla vyhodnocena jako jedna z nejlepších a oceněna "Čestným uznáním".
Informace o výsledcích Ústředního kola 11. ročníku celostátní soutěže pro děti a mládež jsou uveřejněny na stránkách:
http://web.ttnet.cz/zsbrandys/

Oceněné práce budou vystaveny v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze.

 

Soutěž matematický klokan - 3. místo v okrese Brno-venkov

V pátek 22. 3. se žáci 2. až 5. ročníku zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan.Jde v ní hlavně o "zábavnější matematiku" a o podchycení zájmu dětí o počítání.
Ve druhém ročníku byli nejúspěšnějšími řešiteli: Patrik, Zuzka a Vojta, ve třetím ročníku Honzík, Lukáš, Deniska, ve čtvrtém Marek, Michal, Adam a v pátém Petr, Filip a Klárka.

GRATULUJEME Petrovi M. z 5. ročníku, v okrese Brno-venkov se umístil na 3. místě.

Výtvarná soutěž na téma "Naše škola" u příležitosti slavnostní kolaudace zrekonstruované školy

Edit Album

Vítězné práce

Adam Drápal, 4. r. Ondra Vrážel, 2. r. Natálka Lozrtová, 2. r. Žaneta Hebláková, 4. r. David Muselík, 2. r. Vojta Drápal, 4. r. Lukáš Řídký, 3. r. Denisa Doleželová, 3. r. Jakub Drápal. 1. r., Adam Vinohradský, 1. r. Klára Čalkovská, 5. r. Kateřina Šimarová, 2. r.

 • Vítězné práce
 • Vítězné práce
 • Vítězné práce
 • Vítězné práce
 • Vítězné práce
 • Vítězné práce
 • Vítězné práce
 • Vítězné práce
 • Vítězné práce
 • Vítězné práce
 • Vítězné práce
 • Vítězné práce

Podzimní sběr papíru

Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří přinesli ve druhém říjnovém týdnu starý papír. Děti se opět činily, proto jsme každého, kdo přinesl jakékoli množsví sběru, odměnili sladkou odměnou. Z těch, kteří mohli přinést nevíce, jsme ocenili vždy několik prvníh sběračů (podle počtu dětí ve třídě, někde první tři, někde prvních sedm ). Nejleším kolektivem byla 2. třída, ve které jen prvních devět dětí nasbíralo neuvěřitelných1356 kg. Sběru se zúčastnilo 90% žáků této třídy. Proto, zaslouženě, patřil dort právě jim.
Nejvíce sběru v 1. ročníku přinesli: Michalka, Bartík, Eliška A., ve druhém Tomášek S., David M., Zuzanka, ve třetím Péťa, Honzík, Deniska, Olinka. Ve čtvrtém Marek, Michal A., v 5. r. Klárka, Danielka, Verunka.

Blahopřejeme!

 

Školní kolo matematické olympiády a pythagoriády

Do okresního kola v těchto soutěžích posíláme vítěze školního kola a držíme jim pěsti, aby se jim dařilo. Jsou to:  Jan M. (matematická olympiáda), Jan M. a Jožka M. (pythagoriáda).

Mezinárodní projekt "Záložka do knihy spojuje školy"

Náš způsob zpracování projektu se zástupcům níže uvedených institucí líbil, a proto jsme byli zařazeni do výběru hodnocení. Naleznete ho zde:
http://www.npkk.cz/csk/files/rmsk11_hodnoceni.pdf
http://www.spgk.sk/swift_data/source/pdf/PROJEKT%20ZALOZKA.pdf

   V měsíci říjnu se naše škola a školní družina účastnila 2. ročníku mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, který vyhlásil Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. Cílem projektu byla podpora dětského čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Na základě přihlášek byly z českých a slovenských škol vytvořeny dvojice. Naší škole byla přidělena Základní škola Ľudovíta Vladimíra Riznera v obci Bošáca nedaleko moravských hranic.
     Projekt jsme pojali formou povídání o oblíbené knize, listováním a četbou knih ze školní i domácí knihovny a zjistili jsme, že záložka je při četbě velkým pomocníkem. Prostřednictvím map, atlasů a interaktivní tabule jsme se seznámili s naším východním sousedem - Slovenskou republikou. Žáci se dozvěděli základní geografické údaje, ukázali jsme si fotografie slovenských měst, obcí a přírody a přečetli si slovenský text. Další dny už jsme malovali, vystřihovali, tiskli a lepili. Záložek hezkých a ještě hezčích začalo přibývat, práce děti bavila a už si představovaly, koho asi jejich záložka potěší. Všichni společně věříme, že jsme dětem z partnerské školy udělali radost, a že vždy, když budou číst zajímavou nebo napínavou knihu, si vzpomenou na svého kamaráda v České republice.
Odpovědí nám byl velmi pěkný dopis z naší partnerské školy a mnoho krásných záložek. A to je, jak doufáme, začátek spolupráce a přátelství s dětmi a učiteli na Slovensku.
Všechny výrobky, dopisy a propagační materiály o mikroregionu Bošácko jsme vystavili 23. listopadu v den otevřených dveří na naší škole. Potom byly záložky rozdány a nyní je najdeme v knihách, které čtou naše děti.
Povídání o projektu a fotografie prací budou zveřejněny na webových stránkách NPK Komenského v Praze a SPK v Bratislavě. 
                                                                                                                                     Tamara Kalábová
 

Podzimní sběr papíru: gratulujeme čtvrťákům a všem moc děkujeme!

Edit Album

.

Děkujeme všem, kteří přinesli do kontejneru ke škole starý papír. Díky Vám jsme mohli dětem, které se sběru zúčastnily, koupit drobné dárky i sladkou odměnu. Celé škole jsme zakoupili sešity do všech předmětů a výkresy do VV. Soutěž tříd a krásný dort od naší kuchařky p. Šebestové si zasloužili čtvrťáci.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Sběr pomerančové kůry

Děkujeme všem dětem, které od podzimu až dosud nosily nasušenou kůru z pomerančů. Všichni si zasloužili malou odměnu. Nejlepší ze tříd byli:
1. r. - Saša, Marek, Lukáš, Petr
2. r. - Michalka, Žanda, Denča
3. r. - Adam, Jeník, Verča
4. r. - Jirka, Sofinka, Martin
5. r. - Peťa, Martin, Vítek.

Vývarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí

Ve velké konkurenci se nejlépe dařilo Martince z 5. tř. Blahopřejeme k jejímu úspěchu a ostatním dětem děkujeme za účast.

 

Testování KALIBRO

Žáci 5. ročníku se zúčastnili celostátních srovnávacích testů Kalibro. Naše škola se umístila ve všech oblastech nad celostátním průměrem. Výsledky nás velmi potěšily a transparetně ukazují dobrou úroveň našich žáků.

test                                        celostátní průměr                    naše škola

český jazyk                           71,0 %                                        79,4%

matematika                         47,7%                                         54,5%

humanitní základ                63,3%                                         68,9%

přírodovědný základ           63,9%                                         68,7%

anglický jazyk                       68,6%                                         76,3%

Jarní sběr papíru vyhrál 5. ročník!

Celoškolní klání vyhráli žáci 5. ročníku, na druhém místě se umístili třeťáci, třetí skončili druháci, čtvrté místo obsadili prvňáčci a pátí byli čtvrťáci.

Pořadí nejlepších jednotlivců ve třídách:
1. roč.: Honzík., Karolínka, Deniska
2. roč.: Klárka, Marek, Bára a Kája
3. roč.: Vendulka, Filip Z., Filip V.
4. roč.: Jirka, Filip D., Sofie, Katka
5. roč.: Vítek, Petra F., Lukáš A.

Fotky z akce si můžete prohlédnout na stránkách jednotlivých tříd.

Krajská přehlídka tanečních souborů v Brně

Ve čtvrtek 31. 3. se žáci 5. ročníku vypravili do Brna, aby reprezentovali naši školu na soutěžní přehlídce krajského kola pohybových skladeb v hale TJ Tesla Brno na Lesné. Soutěž organizovala Asociace školních sportovních klubů. Kluci a děvčata zatančili španělský pochod PASO DOBLE. Na přehlídku se dlouho a pečlivě připravovali a na brněnském parketě podali vynikající výkon.
Děkujeme žákům za jejich zodpovědný přístup a p. učitelce M. Lerchové za nastudování a přípravu celé akce.

Kovalovští racci vyhráli!

V sobotu 19. února naši školu reprezentovala pětice chlapců ze čtvrté a páté třídy na florbalovém turnaji v CVČ Slatina. Získali 1. místo! Gratulujeme!

Výsledky matematického Klokana

Ve čtvrtek 18. března se na naší škole, stejně jako v mnoha jiných městech, uskutečnila matematická soutěž "Matematický klokan". A jak žáci 2. až 5. třídy dopadli? V kategorii 2.-3. tříd dosáhli nejlepších výsledků: Klára Č., Vendula K. a Petr M. (2. třída) a Filip D., Jan M., David Š. (3. třída). V kategorii 4.-5. tříd dosáhli nejlepších výsledků čtvrťáci: Hana M., Martina K., Martin B. a páťáci Martina L., Tomáš M. a Nikol P. GRATULUJEME!

 

);