Školní poradenské
pracoviště

... aneb jak si můžeme vzájemně pomoci

 

Představujeme se:

   Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás oficiálně informovali o činnosti
"Školního poradenského pracoviště" na naší škole. 
Zajišťujeme poradenskou, diagnostickou a metodickou činnost.
 
= poradenská činnost
-         první předpoklad k řešení nejen výukových a výchovných obtíží je komunikace s třídní učitelkou
-         po dohodě konzultace se speciálním pedagogem
 
= diagnostická činnost
-         zjistíme „kde nás tlačí bota“
-         za pomoci kvalitních diagnostických nástrojů zjistíme přesnou příčinu obtíží ve výuce
-         pohovoříme společně o dalším postupu
 
= metodická činnost
-         konkrétní práce ve škole i v domácím prostředí
-         pravidelné konzultace
-         individuální a skupinová péče po vyučování
-         ndividuální péče probíhající v rámci výuky
 
 
kontakty:
Mgr. Olga Růžičková – výchovný poradce, speciální pedagog  - tel. 739 042 943
Mgr. Hana Kleisová – speciální pedagog - tel. 603 588 832
PhDr. Miriam Lerchová - preventistka  - tel. 544 250 956, 739 042 943

e-mail: skola zavin skolavinicnesumice.cz

Konzultační den – středa – po telefonické domluvě

);