Archiv kroužků

školní rok 2011/2012

 

 

Edit Album

Turistický kroužek - výlet na Vildenberk

Ve čtvrtek 29.9. zahájil činnost turistický kroužek vycházkou na hrad Vildenberk. Cestu v délce asi 6 km absolvovalo 12 dětí. Od školy jsme se Hradskou ulicí dostali k lesu a dále pokračovali po Hlásnici do míst, kde stával hrad Vildenberk. S historií těchto míst jsme se seznámili na informačních tabulích naučné stezky v Rékoví.

 • Turistický kroužek - výlet na Vildenberk
 • Turistický kroužek - výlet na Vildenberk
 • Turistický kroužek - výlet na Vildenberk
 • Turistický kroužek - výlet na Vildenberk

2. výlet turistického kroužku

Edit Album

.

Druhou akcí turistického kroužku byla 17. října vycházka na nedalekou Poustku. Se vznikem a pozoruhodnostmi této zajímavosti jsme se seznámili na informačních tabulích naučné stezky. Na Poustce jsme si zahráli Kimovu hru, kde děti určovaly, které věci do přírody nepatří. Po projití celé stezky jsme se za pěkného počasí vraceli kolem kovalovického biotopu zpět ke škole.

 • .
 • .
 • .
 • .

 

Edit Album

Další výlet

Díky krásnému a barevnému podzimu jsme vyrazili ještě 7. listopadu do lesa. Tentokrát jsme se šli podívat, kde se nacházejí Hynčicovy skály a seznámili jsme se s pověstí, která se k těmto skalám váže. Cestou jsme si ověřili, zda máme orientační smysl, zda se umíme orientovat v terénu a co je to azimut. Získali jsme tedy základní poznatky, jak zacházet s buzolou. Na zpáteční cestě domů jsme ještě ochutnali, co zbylo ve volné přírodě ptáčkům na zimu.

 • Další výlet
 • Další výlet
 • Další výlet
 • Další výlet

Bruslení ve Vítovicích

Edit Album

.

V lednu jsme využili prvních mrazů a vypravili jsme se na rybník do Vítovic. Kvůli bezpečnosti dětí jsme zvolili zdejší, dostatečně zamrzlý rybník. I když brusle měli pouze někteří z nás, pohybu na ledu si užili všichni. Po prázdninách, pokud to počasí dovolí, bruslení zopakujeme na rybníku v Kovalovicích. Sportovci chystejte brusle!

 • .
 • .
 • .
 • .

Zřícenina hrádku – Hradisko

Půjdeme-li z Vítovic směrem na Kalečník , projdeme mezi skalami a nad nimi po levé straně mineme kopec zarostlý hustým smrkovým lesem, z něhož je nádherný výhled do dalekého kraje.
Návštěvník jasně rozpozná vyvýšené místo, na němž stávalo panské sídlo a hluboký vodní příkop, který měl zabránit přístupu nepřítele. V dávných dobách to bylo sídlo vladyků z Hradiska, kteří se připomínají v deskách zemských 14. a 15. století.
Jako majitel gotického hrádku z konce 13. století je jmenován Ješek z Hradiska.
Poloha Hrádku vnucuje domněnku, že byl strážným okem Vildenberka směrem jihovýchodním.
 

 

Edit Album

.

.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Hlásnice – Žalmanova bouda a Tři studýnky

S prvními jarními paprsky jsme se vydali Hlásnicí, okolo Vildenberku k Žalmanově boudě. Nedaleko od ní se nachází Žalmanova studánka. Pramen vyvěrá asi 50 m pod prameništěm pravého ramene Kovalovického potoka. V její blízkosti byl postaven Josefem Žalmanem lovecký srub. Od studánky jsme se vrátili Rékovím zpět do Šumic. Ušli jsme asi 6 km.
Koncem měsíce dubna jsme se vypravili do Bukovce, kde se nedaleko vítovického žlebu nachází Tři studýnky. Osvěžili jsme se její vodou a pak jsme se snažili spočítat, kolik vody vyteče ze studánky za jeden den. Studánka má poměrně velkou vydatnost (cca 7,5 l/min.). Do školy jsme se vrátili přes Vítovice, trasa měřila asi 7 km.
 

 

Edit Album

.

.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

 

Edit Album

.

.

 • .
 • .
 • .
 • .

 

Edit Album

Beseda s p. Bartlem o ptácích, ale nejen o nich

.

 • Beseda s p. Bartlem o ptácích, ale nejen o nich
 • Beseda s p. Bartlem o ptácích, ale nejen o nich
 • Beseda s p. Bartlem o ptácích, ale nejen o nich
 • Beseda s p. Bartlem o ptácích, ale nejen o nich
 • Beseda s p. Bartlem o ptácích, ale nejen o nich
 • Beseda s p. Bartlem o ptácích, ale nejen o nich

 

Edit Album

Poslední výšlap

Poslední setkání jsme završili opekaním špekáčků, ušli ještě posledních pár kilometrů a rouzloučili se s turistickým rokem.

 • Poslední výšlap
 • Poslední výšlap
 • Poslední výšlap
 • Poslední výšlap
 • Poslední výšlap
 • Poslední výšlap
 • Poslední výšlap
 • Poslední výšlap

);