Archiv kroužků

školní rok 2012/2013

 

Vycházka k Jelenici

Edit Album

.

Turistický kroužek zahájil letošní činnost vycházkou k Jelenici. Za pěkného počasí jsme vyšli Hradskou, okolo Kopanin, k Žalmanovému kameni, a dále po modré značce k chatě Jelenici. Cestou se děti seznámili s místními přírodními zajímavostmi regionu. Vzdálenost 12 km zvládli bývalí i noví členové kroužku bez problémů. A tak jsme šlapali ...

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Ranč ve Vítovicích

Edit Album

.

Ve Vítovicích jsme se byli podívat na ranč, kde si děti prohlédly volně ustájené koně v ohradách. Vraceli jsme se podzimně zbarveným lesem přes Kopaniny a Hradskou ke škole.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Pouštění draků

Edit Album

.

Pouštět draky jsme se rozhodli nad šumickým remízkem. Na vyhlédnuté místo jsme se přesunuli kolem nových vinohradů, cestou směrem k Bahňáku. Za nepříznivých povětrnostních podmínek se zadařilo udržet draha v povětří jen tatínkovi Michalky Davidové. I když draci nelétali, užili jsme si nádherného výhledu na naše obce Kovalovice a Šumice. Můžeme doporučit rodičům našich dětí.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Bobování

Edit Album

.

Radost ze sněhu mají především děti. Stačí malý poprašek a zábava nemá konce. Příhodného počasí využil turistický kroužek k odpolednímu bobování na Jezvinách. Že nevíte, kde to je? Zeptejte se našich turistů.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Bruslení ve Vítovicích

Edit Album

.

Oblíbeným zimním sportem je bruslení. Na vítovickém rybníku se nás sešlo osm. Ze zdravotních důvodů se nemohli zúčastnit všichni členové TK. Projížděli jsme slalomovou dráhu vpřed i vzad, holky se pokoušely o taneční variace. Škoda, že všechny děti neměly brusle.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Ukázka práce kroužku výtvarné aktivity - pletení košíků z pedigu

Edit Album

.

.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Tvaroženský kopeček - Santon

Edit Album

.

Autobusem jsme se přemístili do Tvarožné. Pěšky jsme šli na Santon k místní kapličce, kde jsme si povídali o okolních obcích a krajině spjaté s bitvou tří císařů. Viditelnost byla nádherná, v dálce bylo vidět i Pálavu. Směrem zpět jsme se vraceli po části bývalé císařské cestě k Sivicím. Z Pozořic ke škole jsme přijeli opět autobusem.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

 

Edit Album

Kroužek výtvarné aktivity - motýlci z pedigu

.

 • Kroužek výtvarné aktivity - motýlci z pedigu
 • Kroužek výtvarné aktivity - motýlci z pedigu
 • Kroužek výtvarné aktivity - motýlci z pedigu
 • Kroužek výtvarné aktivity - motýlci z pedigu
 • Kroužek výtvarné aktivity - motýlci z pedigu

Krajina mého srdce

Edit Album

.

Při naší první jarní vycházce jsme prošli naučnou stezku Františka Neužila nazvanou Krajina mého srdce. Na stezce se nachází 11 informačních tabulí, z kterých jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o zdejší historii.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Pramen Roketnice

Edit Album

.

Pěkná a pro děti zajímavá byla cesta k prameni potoka Roketnice, podle které nese název náš mikroregion. Pramen jsme "objevili" nedaleko hájenky na Jezerách, nachází se v atraktivních roklích, kde se děti dostatečně vyřádily. Domů jsme se vraceli po proudu potoka, pak přes Jezera a Rékoví.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Žalmanův kámen

Edit Album

.

Prošli jsme Hradskou ulicí, kolem hájenky, přes Vysokou a Mojžíšovu louku, až k Žalmanovu kameni. Tam si děti určily cíl výpravy, zvolily cestu na Vildenberk. Členitý terén na bývalém hradě v dětech podnítil zájem o hry. Ale to už nadešel čas se Rékovím vracet zase domů.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

 

Edit Album

Účastníci soutěže Moje veličenstvo kniha 2013

Deniska D. a Adam D., jejichž práce byly do soutěže zaslány, odjeli s p. učitelkou na výstavu prací a zábavné dopoledne spojené s vyhlášením výsledků do Babic nad Svitavou.

 • Účastníci soutěže Moje veličenstvo kniha 2013
 • Účastníci soutěže Moje veličenstvo kniha 2013
 • Účastníci soutěže Moje veličenstvo kniha 2013
 • Účastníci soutěže Moje veličenstvo kniha 2013
 • Účastníci soutěže Moje veličenstvo kniha 2013

 

Edit Album

Výtvarný kroužek

Výroba maňásků a technika splashpainting.

 • Výtvarný kroužek
 • Výtvarný kroužek
 • Výtvarný kroužek

Rozloučení s turistickým rokem

Edit Album

.

Náš poslední výlet jsme absolvovali netradičně na kolách. Cílem byl rybník v Olšanech. Zde jsme využili místní občerstvení. Vzdálenost 24 km všechny děti úspěšně zvládly.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

);