Co se právě učíme

... aneb co nám jde dobře a co hůře.

Zimní procházka

 

           

Leden

Čj - KSV: vyprávění, dialog na základě obrazového materiálu, čtení pozorné, plynulé, hry pro rozvoj komunikačních
                schopností, čtení s porozuměním
       Psaní:
Písanka 2. díl  
      JV: hlásky a písmena
      Slabikář str. 20 - 35
      Písmena T,t,J,j, čtecí tabulky slabiky s M,T,L,S,P, slova se slabikami M,T,L,S,P,J, Písmena N,n,D,d
      LV: práce s obrázky, vyprávění, domýšlení textu, rým, komiks, výstava knih

M - Matematika  str. 56 - 66
      Počítáme do 12, Pozorujeme čísla a tvary, Bavíme se počítáním, Opakujeme, Opakujeme, Píšeme číslice 1,2,3,
      Píšeme další číslice

Prv - uč. str.36 – 44, 57, 59
         Zima v přírodě, Kolik je hodin? Od rána až do noci

Aj - rozpozná 6 předmětů, které se vztahují k narozeninám, ptá se na věci, sčítá anglicky, sleduje dva příběhy a porozumí
       jim, přidá se ke zpěvu dvou písniček a rytmické říkanky, zapojí se do her a činností

 

Pěkné Vánoce všem

 

                  

 

Edit Album

Vánoční tvoření - stromečky

.

 • Vánoční tvoření - stromečky
 • Vánoční tvoření - stromečky
 • Vánoční tvoření - stromečky
 • Vánoční tvoření - stromečky
 • Vánoční tvoření - stromečky
 • Vánoční tvoření - stromečky
 • Vánoční tvoření - stromečky
 • Vánoční tvoření - stromečky

 

Edit Album

Pečení perníčků

.

 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků
 • Pečení perníčků

 

Edit Album

Mikuláš

.

 • Mikuláš
 • Mikuláš
 • Mikuláš
 • Mikuláš
 • Mikuláš

Prosinec

Čj - KSV: vyprávění pohádky, pracovní postup, jazykolamy, vyprávění podle obrázku
       Psaní: Písanka 1. díl
      JV: hlásky a písmena
      Slabikář str. 6 – 19
      Osobní dvojstránka, Písmena M,m,L,l,S,s,P,p
      LV: pohádky, dramatizace pohádek, vánoční zvyky, básně k předčítání

M - uč. str. 46 – 55, 67
      Počítáme do 9 a 10, rozdělujeme, Počítáme schody, Řešíme trojúhelníky, Řešíme slovní úlohy, Modelujeme tvary
      z dřívek, Píšeme další číslice 7,8,9,0

Prv - uč. str. 30 – 35, 53, 55
         Můj domov a moje bydliště, Kalendář,Vánoce

 

 

Edit Album

Pasování na čtenáře

.

 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře
 • Pasování na čtenáře

Listopad

Čj - KSV:  dialog na základě obrazového materiálu, čtení slov, porozumění obsahu, správné dýchání, výslovnost,
                  čtení vyhledávací, klíčová slova, zpětná vazba, porozumění, pozdrav, oslovení, omluva, praktické čtení
       Psaní:
spojené dolní obloučky, spojené dolní oblouky, vázané horní kličky, Písanka 1. díl
       JV:
hlásky a písmena, slabiky, opakování, čtení slov s kontrolou porozumění, sklad ze slabik, zavřené slabiky ve
             slovech, trojslabičná slova z otevřených slabik
       Živá abeceda    

     
str. 52 - 87
      písmena O, o, U, u, E, e, I, i, Y, y
      Popletené úkoly, Hra s obrázky, Slabikovaná, Kde se potkáme s písmeny? Hádanky a křížovky, Píšeme velká
      písmena O, U, E, I, Y, Píšeme slabiky ME, SI, PO, LU, MY, Procvičujeme čtení SMALPOUEIY, Píšu číslice
      LV:
pohádky

M - Matematika str. 32 – 45, 65 - 66
      Počítáme do 7, Píšeme znak „ větší než“, Píšeme znak „menší než“, Počítáme do 8, Krokujeme společně,
      Stavíme z krychlí, Krokujeme dozadu, Co už umíme?, Psaní číslic 1,2,3, Píšeme další číslice 4,5,6,

Prv - uč. str. 22 – 29, 51
      
Podzim na zahradě, Já a moji spolužáci, Moje rodina

 

 

Edit Album

Pečení štrúdlů

.

 • Pečení štrúdlů
 • Pečení štrúdlů
 • Pečení štrúdlů
 • Pečení štrúdlů
 • Pečení štrúdlů
 • Pečení štrúdlů
 • Pečení štrúdlů
 • Pečení štrúdlů
 • Pečení štrúdlů
 • Pečení štrúdlů
 • Pečení štrúdlů
 • Pečení štrúdlů
 • Pečení štrúdlů

Učení v přírodě

 

 

Říjen

Čj - KSV: věcné naslouchání, tvoření hlasu, vyjadřování závislé na komunikační situaci, správné dýchání, měkká
                 výslovnost, artikulace, pečlivá výslovnost hlásek
        Psaní: horní klička, dolní, horní, prodloužený, složený zátrh, ostrý obrat, pravotočivá,   levotočivá závitnice, dolní
                     klička, obrat, ovál, kapka, Písanka 1. díl
        JV: hlásky a písmena, slabiky
        Živá abeceda
        str. 26 - 51
        S, s, M, m, A, a, L, l, P, p, Pohádkové putování, Bloudění s písmenky, Hrátky s písmenem A, Píšeme velká
        písmena S, M, A, L, P, Píšeme slabiky SA, Procvičujeme čtení SMALP
        LV: hádanky, poznávání pohádek

M - Matematika str. 20 – 31
      Čteme číslici 5, Čteme číslici 6, Poznáváme podlaží, Skládáme na stejné části, Stavíme stavby, Používáme znak
      „rovná se“

Prv - uč. str. 15 - 21, 49
         Pozor na cestě do školy, Podzim v přírodě, Stromy na podzim

Aj - Lekce 2 Pens and pencils/ Pera a tužky
      rozpozná 6 školních potřeb, počítá anglicky do 10, přičte jednu k číslům, sleduje dva jednoduché příběhy a
      porozuní jim, připojí se ke zpěvu 3 písniček, zapojí se do her a činností
        

7. 10. třídní schůzky
20. 10. pasování na čtenáře

Září

Čj - KSV: seznámení s novým prostředím, procházka po škole, rozvoj vyjadřování, rozhovor, vyprávění, rozvoj
                zrakového vnímání, rozvoj slovní zásoby, rozvoj představivosti, fantazie pravolevá orientace, dýchání,
                tvoření hlasu, výslovnost

      Psaní: spontánní kresba, volná linie, kruhy, tečky, horní, dolní oblouk, smyčky, vodorovná,  svislá, šikmá čára,
                  vlnovka, srdcovka

      JV: rozvoj zrakové komunikace, naslouchání, zvuková stránka jazyka, rozlišování hlásek sluchem
      Živá abeceda: str. 4 - 25
                              Cestička do školy …, Jsem ve škole, To už zvládnu, Připravuji se do školy, V parku, Žlutý den,  
                              Červený den, Modrozelený den, Pestrobarevný den, Pohádka nejen o řepě, Pohádkový svět

      LV: práce s obrázky v učebnicích, vyprávění podle obrázkové osnovy

M - Matematika 1. díl str. 8 – 19
      Hřiště, Určujeme počet, Zajímá nás počet a rytmus, Počítáme do 5, Čteme číslice 1,2,3, Počítáme do 6,
      Čteme číslici 4

Prv - 1. díl str. 5 - 14, 45, 47
         Škola začíná, Naše škola, Naše třída, Naše škola a její okolí, pro šikovné ruce 1, 2

Aj - Lekce 1 Welcome to Happy House! Vítejte v Happy Housu!
       seznámí se s hlavními postavami Happy House, představí se v angličtině, zeptá se na jména spolužáků, seřadí
       obrázky pomocí vizuální nápovědy a slyšeného příběhu, sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí jim, připojí
       se ke zpěvu dvou písniček, zapojí se do her a různých činností

 

 

                                               Vítáme Vás na stránkách naší třídy.

                         

);