Vložit:    
Viditelnost:     Module:   

 

Co se právě učíme

... aneb co nám jde dobře a co hůře.

Leden

Český jazyk

Skupiny dě, tě, ně, Vyprávění, Skupiny bě, pě, vě, Tvary sloves

Anglický jazyk

Happy faces (I've got brown hair…, I can see… I touch with my hands..), Winter

Matematika

Počítáme do 70, Násobíme šesti, Zkoumáme násobilkové čtverce, Počítáme do 80, Opakujeme

Prvouka

Rodina a příbuzní, Lidské tělo a smysly, Zdraví, nemoc a úrazy, Jak plyne čas

 

 

 

Krásné a poklidné svátky přejeme.

 

A v novém roce ať se zase ve zdraví sejdeme.

Prosinec - fotoreport

Edit Album

.

Prosinec nám nějak rychle utekl. Gumičkománie v družině, geodesky v matematice a perníčky a stromečky... To byl ale parádní měsíc!

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Prosinec

Co nás čeká:

- pozdrav od Mikuláše,

- pečení perníčků (14. 12.),

- adventí tvoření z přírodnin (16. 12.).

Zkrátka krásné předvánoční období!

 

 

Český jazyk

Pravopisně měkké souhlásky a skupiny s nimi, Naslouchání, Vzkaz, SMS, Opakování, Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

In my house (It's my house/flat. My favourite toy is…), Christmas

Matematika

Počítáme do 40, Poznáváme znaménko „krát“, Počítáme do 50, Stavíme jeviště, Počítáme do 60, Násobíme pěti

Prvouka

Místo, kde žijeme, Zima v přírodě, Jak přezimují rostliny a živočichové, Vánoce, Rodina a příbuzní

Listopad - fotoreport

Edit Album

.

Listopadové nahlédnutí do naší třídy: matematika venku, procházka k vrbě, povídání o hračkách a tvoření. Muchomůrky a lišky jste jistě poznali. Co to ale vyrábíme z hlíny? Nechte se překvapit!

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Listopad

 

Český jazyk

Přehled hlásek, Psaní ů, ú, Dvojhlásky, Čtení s porozuměním, Pravopisně tvrdé souhlásky a skupiny s nimi.

Anglický jazyk

I'm hungry (I like… I don't like… Do you like?), Autumn

Matematika

Rozdělujeme zvířátka i mince, Parketujeme, Objevujeme cyklotrasy, Počítáme do 30, Pokrýváme podlahu, Rozdělujeme na části, Hrajeme Svou, Násobení 4

Prvouka

Podzim v přírodě, Podzim v lese, Podzim na louce a v okolí vod, Podzim na zahradě a v sadu, Podzim na poli


 

Říjen - fotoreport

Edit Album

.

Starší děti nasbíraly v sadu jablíčka a my jsme tak mohli upéct jablečný závin. Mňam! (A děkujeme čtvrťákům a páťákům!) Také jsme poprvé vyzkoušeli novou počítačovou učebnu (tady zase musíme poděkovat třeťákům, kteří nám hodně pomohli.) Zkrátka říjen byl bezvadný, ale krátký :-(

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

 

Využili jsme slunečních paprsků, které tak rychle ubývají, a vyrazili jsme bádat do lesa. Zkoumali jsme stromy, pomáhali prvňáčkům s plněním hravých přírodovědných úkolů, a hlavně fascinovaně pozorovali pod lupou kdejakou přírodninu, která nám přišla pod ruku. Více obrázků z našeho krásného dopoledne (a mnohé další) naleznete ZDE.

 

Říjen

Český jazyk

Význam slova, Slova významem nadřazená, podřazená, souřadná, Popis věcí, Významové vztahy ve slovní zásobě.

Anglický jazyk

School time (This is my…), používáme neurčitý člen „a“ (a red book, a blue pen…), Halloween.

Matematika

Rozdělujeme zvířátka i mince, Parketujeme, Objevujeme cyklotrasy, Počítáme do 30, Pokrýváme podlahu, Rozdělujeme na části, Hrajeme Svou. Násobilka 2 – opakujeme, nově budeme trénovat násobilku 3.

Prvouka

Podzim v přírodě, Podzim v lese, Podzim na louce a v okolí vod, Podzim na zahradě a v sadu.

Září - fotoreport

Edit Album

.

Vrátili jsme se do školy. Hurá! Slavíme narozeniny, bojujeme s násobilkou, trénujeme spolupráci, tvoříme... A hlavně jsme využili poslední teplé dny k učení venku.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

 

Do školy zvesela....aneb takto vypadáme, když říkáme, že už jsme DRUHÁCI!

 

Září

Co nás čeká:

1. 9. - Začínáme v 8.00, končíme v 8.45. Po skončení pokračuje družina. Obědy se vydávají od 11.00.

2. 9. - Budeme mít 4 třídnické hodiny = konec v 11.40. Poté pokračuje družina.

2. 9. - Setkáme se na třídních schůzkách v 16.30 v naší třídě.

3. 9. - Od tohoto data se učíme dle rozvrhu.

 

Učivo:

Český jazyk

Opakování, Vlastní jména osob, Rozhovor, Vypravování, Věta, Druhy vět, Naslouchání.
Dopilujeme také psaní X, x, Q, q, W, w, @

Matematika

Zpátky ve škole, Počítáme do 15, Počítáme do 23, Poznáváme dědu Lesoně, Počítáme do 25, Pozorujeme tvary. Začněme už také pomalinku násobit.

Prvouka

Zpátky ve škole, Naše škola a naše třída, Bezpečně na chodníku a na silnici.

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby, zvířata, začínáme psát anglicky, otázka Can you see...?, abeceda, písničky.

 

 

);