Co se právě učíme

... aneb co nám jde dobře a co hůře.

Leden

 

Před Vánocemi

Edit Album

.

Malá besídka před Vánocemi. Trochu jsme se učili, povídali si o Vánocích, rozdali jsme si dárečky a těšili jsme se na nejkrásnější svátky.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Perníčky

Edit Album

.

Upekli jsme perníčky, které provoněly celou školu a zase o kousek přiblížily Vánoce.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Vánoční tvoření

Edit Album

Aranžujeme

Tvoření vánoční dekorace děti bavilo a krásné stromečky se jim moc povedly.

 • Aranžujeme
 • Aranžujeme
 • Aranžujeme
 • Aranžujeme
 • Aranžujeme
 • Aranžujeme

Mikuláš

Edit Album

.

Mikuláš a Anděl nám udělali velkou radost a čert dětem vůbec nechyběl. V naší skvělé třídě by stejně neměl žádnou práci.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Tělocvik venku

Edit Album

Sníh

Trocha sněhu a tolik radosti.

 • Sníh
 • Sníh
 • Sníh
 • Sníh
 • Sníh
 • Sníh
 • Sníh
 • Sníh
 • Sníh

Prosinec

 

 

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po b
Sloh:  dopis

Čítanka: Honza a vrba, Lidožravý dům, Čarodějova věž

Písanka: písmena j, p, g, G, q, Q, I, J, H, K, P, B, R, Ř , T, Ť, F 

Matematika:  

Násobení má přednost i před odčítáním. Sousedé. Tabulkový záznam údajů. Obsah čtverečkovaného útvaru. Harmonogram. Přeměna tvarů. Procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení. Geometrie: rýsování úseček, polopřímky.

 

Anglický jazyk: Lekce 4. At the shop.  

Prvouka: 

 

5. Moje obec na mapě ČR. 6. Minulost – přítomnost – budoucnost. 7. Život lidí dříve a dnes.

Listopad

Český jazyk

 

Český jazyk:
Nauka o slově
Sloh:  reportáž, popis rozdílu 

Čítanka:

O Horymírovi, Pes hledá člověka, To je cirkus, Mise
Písanka: písmena a, A, o, O, d, ď, c, č, C, Č

Matematika 

Doplňování čísel do indického násobení. Písemné odčítání. Zvířátka dědy Lesoně. Čtvercová mříž. Tvary zapsané pomocí šipek. Schodiště. Násobení má přednost před sčítáním. Náhoda. Procvičování sčítání, odčítání,násobení a dělení. Geometrie: geometrická tělesa, krychle a kvádr, prostorová geometrie, polopřímky.

Anglický jazyk 

Lekce 3. V Happy Housu. Slovní zásoba: hračky Děti se naučí poznat a popsat hračky, rytmické říkanky, tvoří jednoduché otázky Is it…?, dozví se o turistických atrakcích v Londýně,napíšou jednoduchý dopis.   

Prvouka 

3. Přírodniny a výrobky, 4. Krajina kolem nás

Říjen

 

 

Organizace výuky

6.10. vycházka do přírody (podle počasí)

5.10. - 9.10. sběr papíru
29.10. a 30.10. podzimní prázdniny

Pomůcky:
do TV: oblečení a obuv na sport v tělocvičně
do VV: upřesní vyučující

                                                               Český jazyk

 

 

Český jazyk: Věta jednoduchá a souvětí, slovesa.  

Sloh: pozvánka, prosté sdělení, vyprávění, reportáž, popis rozdílu

 

Čítanka: Bouřka. O lišce a čápu. Ukolébavka. Malý princ.

Písanka: písmena h, k, i, u, t, ť, n, ň, m, N,Ň,M, Město, v, V, w, W, y, 

Matematika

 

Hadi. Výstaviště. Rodokmen. Indické násobení. Autobus. Pavučiny. Cyklopark. Kresba jedním tahem. Součtové trojúhelníky. Zobecňování. Geometrie: procvičování učiva 2. ročníku (Matýskova matematika). Procvičování násobení a dělení.   

                                                                            Anglický jazyk

 

Lekce 2. Ve škole. Slovní zásoba: školní pomůcky, barvy a čísla. Děti se naučí rytmické říkanky, tvoří jednoduché otázky s wh-: What’s this? Who’s this? What colour is…?, naučí se, kde ve světě se mluví anglicky a zeměpisné názvy těchto zemí, napíšou jednoduchý dopis.

                                                                            Prvouka  

2. Orientace v krajině a na mapě. 3.Přírodniny a výrobky 4. Krajina kolem nás

 

Den bez elektriky

Edit Album

Učíme se v přírodě

O přírodě se nejlépe učí přímo tam, a když vyjde počasí, máme den jako malovaný. Vytvořili jsme pracovní týmy složené z žáků tří ročníků, kteří zkoumali flóru a faunu lesního biotopu, stavěli obydlí pro skřítky a užívali si krásného podzimního dne.

 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě
 • Učíme se v přírodě

  

Září