Atletická soutěž v ZŠ Tvarožná (výběr reprezentujících ze 3.-5. r.)