Protidrogové prevence

Protidrogová prevence

Pozvali jsme do naší 5. třídy odborníky na tuto tématiku z OSPOD Šlapanice