Den programování v naší 5. třídě

Děkujeme panu Benkovi a jeho kolegům za výuku programování v programu Scratch.