Beseda o kyberšikaně

V souladu s naší vizí jsme se rádi a aktivně zúčastnili besedy o kyberšikaně, kterou pro nás zorganizoval zřizovatel školy ve spolupráci s Policií ČR. Toto téma není pro naše děti neznámé, věnujeme se mu v naší škole, a to nejen v hodinách informatiky. Celostátní statistiky vypovídají, že se s posměchem, urážkami a jinými negativními reakcemi na internetu setkalo více než 216% dětí. Paní por. Mgr. Zdeňka Procházková se věnovala dětem od čtvrté do páté třídy, besedovali jsme o rizicích spojených s užíváním sociálních sítí. Věříme, že rady a doporučení, jak se vyhnout problémům, děti zužitkují.

Děkujeme obci Viničné Šumice a paní Z. Procházkové