Náš zřizovatel, obec Viničné Šumice, připravila ve spolupráci s Policií ČR besedu pro rodiče na téma Kyberšikana. Děkujeme paní por. Mgr. Zdeňce Procházkové za přenesení důležitých informací a užitečných rad.

Kyberkriminalita - beseda pro rodiče

Přejít na fotoalbum