Ve středu 4. května jsme měli ve škole vzácnou návštěvu. Přišli mezi nás naši budoucí žáčci z naší mateřské školy, z kovalovické i z jiných školek. Seznámili se se školou a dozvěděli mnoho zajívavých a užitečných informací ze světa ptáčků. Průvodci jim byli naši šikovní páťáčci, vytvořila se báječná spolupráce, kdy starší prováděli mladší. Těšíme se na další setkání 18. 5. a pak na 1. září v naší škole, v našich lavicích, s našimi nejmladšími žáčky.