Co dělali naši malí včelaříci v březnu a dubnu?

Duben je velmi náročný měsíc pro vývoj včelstva i pro činnost včelaře. Teploty kolísají, je třeba sledovat zásoby, vkládat nové stavební rámky s mezistěnami, dle potřeby přidávat další nástavky a medníky a připravit se na chov matek při rozšiřování včelstva.
Na stanovišti včelstev pana Brtníka děti sledovaly zatavování mezistěn do rámků, na jejichž výrobě se podílely v zimních měsících. Rámky popisovaly příslušným rokem výroby a se zkušeným odhadem včelaře pak přidávaly do úlů. Při prohlídce včelstev pan Brtník značil neoznačené matky bílou barvou, t.j. barva značení roku 2021, a přistříhnul jim křidélko, aby nevylétly z úlu. Poté děti sledovaly přelarvování jednodenních larviček do chovných misek k výchově nových matek.

 

V měsíci březnu jsme usadili do nového úlu loňský oddělek nového včelstva. Při prohlídce včelstev odstraňujeme rámky neobsazené včelkami a přepážkou zmenšujeme prostor, který včely musí vyhřívat, aby matka kladla vajíčka při potřebné teplotě. V jarních měsících tedy probíhají prohlídky včelstva se zaměřením na rozvoj plodu. Děti se postupně seznamují s životem včelstva a s potřebnými pracemi včelaře, učí se přístupu ke včelkám, procvičují v praxi znalosti, které získaly v zimních měsících. Někdy se stane, že se včelky brání hluku a přílišnému pohybu v jejich okolí, děti zpanikaří, dají najevo strach a některá včelka bodne, přesto je průměrná návštěvnost kroužků vysoká.

 

Včelaříci po zimě opět u včel

Přejít na fotoalbum