Co nového u Včelaříků?

Včelařík 26.5.2022

Po 14 dnech se líhly přelarvené matky,  které bylo třeba umístit do oplodňáčků. Včelař odebral mladé včelky z úlu pomocí smyku, setřepal do rojáčku, omámil je dusičnanem amonným, aby je mohl přemístit do oplodňáčků a doplnil je vylíhnutými matkami. 11 oplodňáčků umístí na 2 dny do chladné místnosti a poté na stanoviště včelstev. Po 10 dnech pak zkontroluje, jestli je matka oplodněná a klade vajíčka, označí ji barvou, tj. barvou značení letošních matek – žlutou a může ji zužitkovat výměnou za starší matky. Obnovou matek tak udržuje stav včelstev v kondici a zabraňuje rojení.