Preventivní program "Hasík"

Preventivní program Hasík

Na prověřovací cvičení navázal preventivně výchovný vzdělávací program „Hasík“, který pro všechny naše třídy připravili a provedli pan plk. Václav Kovář a nadstrážmistr Jiří Malík. Povídali dětem, kde všude hasiči zasahují, že to nejsou jen požáry, kde je našich záchranářů potřeba. Ukázali dětem výstroj, masku, dýchací přístroj, ukázali si, jak správně přivolat pomoc: když už vytočím správné telefonní číslo, jak budu komunikovat, popisovat místo, jak se zachovat, když vzplane oblečení, jaká je první pomoc při popáleninách atd. Děti beseda tak zaujala, že je paní učitelky jen obtížně odváděly zpět do třídy. Ale další děti již čekaly a pánové trpělivě vysvětlovali a ukazovali … Už teď se těšíme na další setkání. A třetí, poslední, proběhne formou návštěvy u profesionálů. Děkujeme.