Školní medobraní

Vytáčíme med

Školní medobraní  19. – 20.5.2022

Děti jsme rozdělili do dvou skupinek, ve čtvrtek sedmičlenná a v pátek pětičlenná skupinka, také přišel jeden tatínek. Pan Brtník dovezl rámky plné medu ze stanoviště Pod lesem do svého bydliště, kde jsme připravili zázemí pro vytáčení. Děti si mohly vyzkoušet odvíčkování  včelího díla a vytáčení medu ručním čtyřrámkovým medometem a poté si mohly srovnat pracnost s vytáčením automatickým zvratným čtyřrámkovým medometem. Ve finále viděly stáčení medu a každý obdržel jednu sklenici.

Upřímně děkujeme panu Brtníkovi za celoroční vedení kroužku, za jeho trpělivost a ochotu předávat svoje zkušenosti našim dětem. Dík patří i paní Brtníkové, která s vedením kroužku nezištně pomáhá.

Přejít na fotoalbum