Beseda o zemědělství

Beseda o zemědělství

Po roce jsme do naší školy pozvali lektorku ze společnosti Institut vzdělávání v zemědělství. Ve všech třídách jsme společně besedovali o našem zemědělství, nejprve v teoretické části a pak následovala praktická část. Ta nás obzvlášť bavila, protože jsme si mohli vyzkoušet, jak dobře poznáme zemědělské plodiny podle semen, třídili jsme plodiny podle částí, které se používají jako krmivo (siláž nebo semeno?), rozpoznávali jsme zemědělské stroje a provozy, ve kterých se využívají, plodiny jsme také zkoušeli rozpoznat hmatem. Tak zase víme o něco víc o zemědělství, o naší krajině, o tom, jak ji využívat a proč a jak ji chránit.