Stravování - další informace

  • Stravné se hradí předem, do 25.-tého dne předcházejícího měsíce.
  • Obědy se odhlašují předem, nejpozději do 13.00 hod. na den následující. Ráno již nelze oběd odhlásit.
  • Žák, dítě MŠ i zaměstnanci ZŠ a MŠ mají nárok na jeden oběd denně za zvýhodněnou cenu.
    Pouze v první den nemoci, kdy nelze již stravu odhlásit, je možné ji vyzvednout do jídlonosičů ve školní kuchyni na vyčleněném místě a vyčleněném čase.
    V době nemoci nebo nepřítomnosti ve škole zaniká nárok na odebírání stravy.
  • Výdejní doba stanovená k vyzvednutí stravy do jídlonosičů je od 11.00–11.15 hod.
  • Doba vydávání obědů žákům na ZŠ je stanovena od 11.40–13.00 hod. a dětem v MŠ od 12.00–12.30 hod.
  • Přeplatky za předcházející období budou převedeny do následujícího měsíce. Vyúčtování přeplatků probíhá 2x ročně.