Podzim v naší škole i mimo ni byl plný aktivit

Vítali jsme občánky

Děvčata z kroužku flétny přišla v listopadu pozdravit naše nejmladší občánky na obecní akci Vítání občánků v sokolovně.

Advent v naší škole

Listopad se nesl v duchu příprav na adventní dobu. První akcí byla výstava betlémů. Ve všech třídách jsme pilně připravovali naše třídní anděly strážné, které jste mohli zhlédnout na výstavě betlémů. Připravili jsme si malé vystoupení, ve kterém kroužek flétny zahrál koledy a nejstarší žáci z páté třídy secvičili veršovanou hru.

V sobotu před druhou adventní nedělí jsme pomáhali Rozsvítit vánoční strom. Vystoupení dětí předcházel několikatýdenní nácvik, nejdřív v rámci předmětu hudební výchova a jak se termín blížil, také na pravidelných ranních zkouškách před vyučováním. Malí zpěváci si zaslouží obrovskou pochvalu.

Druhou adventní neděli jsme svými výrobky obohatili Obecní jarmark v sokolovně. Děti je tvořily v kroužcích i v hodinách pracovních činností. Mohli jste si zakoupit mýdla, ozdobené lžičky, vánoční ozdoby na stromeček, andílky, perníčky, slané i sladké pečivo.

A taky přišel Mikuláš… Starší děti se postaraly o zábavu pro svoje mladší spolužáky.

Fotografie z akcí jsou pod odkazy níže:

Vystupovali jsme na Vítání občánků

Přejít na fotoalbum

Výstava betlémů - vystoupení našich dětí

Přejít na fotoalbum

Naše škola na obecním jarmarku v sokolovně

Přejít na fotoalbum

Mikuláš v naší škole

Přejít na fotoalbum