Společné předvánoční zpívání aneb zpívá celá škola

Stalo se milou tradicí, že se před odchodem na vánoční prázdniny rozloučíme společným celoškolním zpíváním. Nejinak tomu bylo i letos. Po Vánocích, v novém roce, opět na viděnou.