Stravné - kolik a kam uhradit

Číslo účtu, variabilní symbol

  • číslo účtu: 2100844007/2010,
  • variabilní symbol = 1_ _ _ (trojciferné číslo přidělené vašemu dítěti)
  • konstantní symbol 558,
  • zpráva příjemci: jméno dítěte, měsíc prováděné platby.

Stravné se hradí předem, do 25.-tého dne předcházejícího měsíce.

Základní škola

  • žáci 1.–4. ročník: 31,- Kč/ za měsíc 682,- Kč,
  • žáci 5. ročník: 33 ,- Kč/za měsíc 726,- Kč.

Žák, který dovrší k 31. 8. příslušného roku 11 let věku, platí částku obědů jako žák 5. ročníku.

 

Mateřská škola

  • celodenní stravování: 39,- Kč/za měsíc 858,- Kč
  • celodenní stravování pro dítě, které dovrší k 31. 8. příslušného roku 7 let věku: 41,- Kč/za měsíc 902,- Kč,
  • polodenní stravování: 31,-  Kč/za měsíc 682,- Kč,
  • polodenní stravování pro dítě, které dovrší k 31. 8. příslušného roku 7 let věku: 33,- Kč/za měsíc 726,- Kč.