Termín zvláštního zápisu do základní školy pro děti/žáky cizince

Přijímání žáků/cizinců ke vzdělávání do 1. ročníku základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, se sídlem Viničné Šumice 42, 664 06 Viničné Šumice

Termín zvláštního zápisu

Ředitelka školy vyhlašuje termín zvláštního zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023 dne 1. června 2022 od 13.00 do 15.00 hodin.

Individuální domluva termínu možná na tel. čísle 739042943 nebo e-mail: skola@skolavinicnesumice.cz, nejpozději však do 15. 7. 2022

Na děti/žáky cizince se obecně vztahuje povinná školní docházka (§ 36 školského zákona). Ve školním roce 2022/2023 se vztahuje povinná školní docházka na děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016.

Mgr. Olga Růžičková, ředitelka školy

Ve Viničných Šumicích 8. 4. 2022

Žádost k přijetí si můžete stáhnout zde:

https://skolavinicnesumice.cz/wp-content/uploads/2022/04/Zadost-o-prijeti-ditete-k-zakladnimu-vzdelavani-UA.pdf