Včelařský kroužek - první setkání ve čtvrtek 16. 9., v 15.30 h

Vážení rodiče, těším se na vaše děti na prvním setkání ve čtvrtek 16. 9., v 15. 30 h. Nezapomeňte, prosím, do středy 15. 9. odevzdat přihlásku a potvrtzení od lékaře. Oba formuláře děti obržely ve škole.
J. Brtník, vedoucí kroužku