Září - první školní dny - organizace

Milé děti, vážení rodiče,
těšíme se na setkání s vámi ve středu 1. 9. Sejdete se se svými p. učitelkami ve svých třídách, začátek vyučování je v 8.00 hodin. Obědy se v tento den vydávají od 11.15 do 12.15 h.

 

1. ročník

středa 1. 9.     Prvňáčky a jejich rodiče poprosíme, aby šli rovnou do jejich třídy v 1. patře.

Konec vyučování v 8.45 h. Poté bude v provozu školní družina.

čtvrtek 2. 9.     1 vyučovací hodina, ukončení v 9.00 h, po skončení pokračuje družina

testování dětí v 8.00 h

pátek 3. 9.      2 vyučovací hodiny, do 9.40 h, po skončení pokračuje družina

Od pondělí 6. 9.   vyučování dle rozvrhu.

 

2.- 5. ročník

středa 1. 9.      2 vyučovací hodiny, do 9.40 h., po skončení v provozu školní družina

testování dětí v  8.00 h

čtvrtek 2. 9.     4 vyučovací hodiny, do 11.40 h, poté ŠD

od pátku  3. 9.       dle rozvrhu

 

Další informace naleznete v dokumentech ke stažení, pod názvem Informace pro rodiče k 1. 9. 2021.