Projekty

Tato stránka se věnuje všem projektům realizovaných školou.

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Šablony Viničné Šumice

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000994

Celkové způsobilé výdaje projektu (dotace): 1 148 146,00

Publicita ZDE.

 

Doučování žáků škol  „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Jedná se cílenou podporu žákům; předcházení školní neúspěšnosti, přispívá k vyrovnání nerovností. Nabízíme prostor na docvičování, opakování a upevňování učiva.

  1. realizace podzimního Národního plánu doučování (realizováno v období září–prosinec 2021),
  2. realizace programu doučovaní je realizován z Národního plánu obnovy (realizace leden–srpen 2022),
  3. realizace programu Doučování (realizace září-prosinec 2022),
  4. Doučování (01-08 2023)
  • Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
  • aktivity doučování jsou od 1. 1. 2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU

Publicita :

https://skolavinicnesumice.cz/wp-content/uploads/2022/02/priloha_997425400_4_Priloha4_MSMT-Plakat-A4-k-publicite-NPO-scaled.jpg

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – OP VVVŠablony III. (projekt pod MŠMT, spolufinancovaný Evropskou unií) – ukončen

Na podzim 2020 se podařilo rozběhnout celoškolní projekt Šablony III, navázali jsme na předchozí Šablony I. a II. a můžeme tak pokračovat v dobře zaběhnutém systému podpory dětí v mateřské a základní škole prostřednictvím šablon: školní asistent, projektové dny ve škole i mimo školu a další vzdělávání pedagogů.

Publicita:

https://skolavinicnesumice.cz/wp-content/uploads/2022/03/sken-loga-sablony-III-fin.jpg

 

Národní plán obnovy – mateřské školy – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

č.j. MSMT-33976/2021-3, Věstník MŠMT 01/2022

Národní plán obnovy – prevence digitální propasti:

č.j. MSMT-33976/2021-3, Věstník MŠMT 01/2022

Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

finanční prostředky pro základní školy na rok 2022, č. j. MSMT-33976/2021-3

 

Publicita:

https://skolavinicnesumice.cz/wp-content/uploads/2022/03/vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU2-212×300.jpg

 

Les ve škole

Již pátým rokem jsme zapojeni do projektu environmentálního vzdělávání. Děti z 1. – 5. ročníku se staly patrony Ještědského pralesa. Projekt podporuje ve výuce badatelské prvky.

Zapojení v MAP Šlapanice

Naši pedagogové se účastní proškolení v oblasti venkovního učení, do školy dochází rodilý mluvčí anglického jazyka, pokračuje sdílení dobré praxe ve školních družinách a další aktivity.

Celostátně organizované soutěže

Účastníme se matematické olympiády, Pythagoriády, Matematického klokana.

 

Kniha Voděnka (Odbor životního prostředí JMK)

Spolupodíleli jsme se příspěvky na tvorbě literární publikace Voděnka. 

 

Sazka olympijský víceboj

Každoročně se účastníme a plníme sportovní aktivity, nyní komise složená ze zástupců Českého olympijského výboru, ambasadorů Sazka Olympijského a víceboje a Hervis vybrala naši školu mezi padesát škol, která obdržela balíček sportovního vybavení.

 

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. (charitativní projekt Ivany a Pavla Tykačových)

Spolupracujeme v projektu Obědy pro děti.

 

Invenio – testování nadání žáků, objevování silných a slabých stránek každéo dítěte

Naše škola se zapojila do „Sítě škol pro výzkum a podporu nadání“ a stala se spolupracující školou s týmem psychologů z Fakulty sociálních studií v Brně.

POZNEJTE SCHOPNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE

V naší škole zadáme dětem testy ve formě zábavných počítačových her, které jsou zaměřené na logické myšlení a efektivitu učení.

PŘEMÝŠLEJTE SMYSLUPLNĚ O JEHO DALŠÍM ROZVOJI

Ihned po testování získáte zprávu s výsledky Vašeho dítěte i s jejich vysvětlením a možnostmi dalšího postupu.

ZÍSKEJTE PRO VAŠE NADANÉ DÍTĚ DLOUHODOBOU PODPORU
Identifikovaným nadaným dětem nabídneme bezplatné mimoškolní rozvojové aktivity a psychologické poradenství.

„Podpora vzdělávání nadaných žáků v JMK“ (iKAP JMK II, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) je realizována v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem, který naplňuje aktivity v rámci podpory vzdělávání nadaných žáků

Publicita, loga ZDE.