Projekty

Tato stránka se věnuje všem projektům realizovaných školou.

Doučování žáků škol  „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Jedná se cílenou podporu žákům; předcházení školní neúspěšnosti, přispívá k vyrovnání nerovností. Nabízíme prostor na docvičování, opakování a upevňování učiva.

  1. realizace podzimního Národního plánu doučování (realizováno v období září–prosinec 2021),
  2. realizace současného programu doučovaní je realizován z Národního plánu obnovy (realizace leden–srpen 2022).
  • Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
  • aktivity doučování jsou od 1. 1. 2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU

Publicita :

https://skolavinicnesumice.cz/wp-content/uploads/2022/02/priloha_997425400_4_Priloha4_MSMT-Plakat-A4-k-publicite-NPO-scaled.jpg

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – OP VVVŠablony III. (projekt pod MŠMT, spolufinancovaný Evropskou unií)

Na podzim 2020 se podařilo rozběhnout celoškolní projekt Šablony III, navázali jsme na předchozí Šablony I. a II. a můžeme tak pokračovat v dobře zaběhnutém systému podpory dětí v mateřské a základní škole prostřednictvím šablon: školní asistent, projektové dny ve škole i mimo školu a další vzdělávání pedagogů.

Publicita:

https://skolavinicnesumice.cz/wp-content/uploads/2022/03/sken-loga-sablony-III-fin.jpg

 

Národní plán obnovy – mateřské školy – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence:

č.j. MSMT-33976/2021-3, Věstník MŠMT 01/2022

Národní plán obnovy – prevence digitální propasti:

č.j. MSMT-33976/2021-3, Věstník MŠMT 01/2022

Publicita:

https://skolavinicnesumice.cz/wp-content/uploads/2022/03/vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU2-212×300.jpg

 

Speciální pedagog ve škole

Tato pozice je financována z projektu Šablony III. a umožňuje mít ve škole speciální pedagožku, která umí dětem a rodičům ve spolupráci s ostatními učiteli pomoct, poradit a ukázat cestu nastaveným systémem podpůrných opatření. Propracovaný systém diagnostiky, který jsme vybudovali v naší škole, je ojedinělý a pomáhá jak dětem s různými obtížemi tak žákům nadaným.

 

Projekt Příroda na dosah (dotace z JMK na EVVO)

Uspěli jsme se žádostí o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy s projektem „Příroda na dosah“. Téma přírody je nám blízké, zabýváme se lesem jako ekosystémem, zaměřujeme se na otázku ochrany přírody, věnujeme se problematice vody v krajině a hospodaření vodou. Dotaci jsme využili na nákup nových učebních a studijních pomůcek a část finanční podpory do konce roku využijeme také na výukové programy v osvědčených zařízeních pro EVVO a autobusovou dopravu do těchto míst.

 

Les ve škole a Globe

Již pátým rokem jsme zapojeni do projektu environmentálního vzdělávání. Děti z 5. ročníku jsou patrony Ještědského pralesa. Druhým rokem jsme zapojeni do mezinárodního projektu GLOBE, v rámci kterého máme možnost pracovat na mezinárodní úrovni. Oba projekty podporují ve výuce badatelské prvky.

 

Zapojení v MAP Šlapanice

Naši pedagogové se účastní proškolení v oblasti venkovního učení, do školy dochází rodilý mluvčí anglického jazyka, pokračuje sdílení dobré praxe ve školních družinách a další aktivity.

 

Soutěž MAP Šlapanice

Některé naše děti se v době distančního vzdělávání s pomocí rodičů zapojily do soutěže Jarní prázdniny s Tondou Tyčkou a za svoje zaslané práce byli oceněni.

 

Celostátně organizované soutěže

Žáci pátého ročníku se účastnili matematické olympiády, dvě děti postoupily do okresního kola (umístění do 12. místa z devadesáti účastníků).

 

Evropa ve škole

Vloni se náš žáka umístil v krajském kole soutěže v literárním oboru umístil na 3. místě.

 

 Literárně-výtvarná soutěž Tvořím, tedy jsem (MAP Šlapanice)

Děti naší školy získaly první místo a speciální cenu poroty.

 

Kniha Voděnka (Odbor životního prostředí JMK)

Spolupodíleli jsme se příspěvky na tvorbě literární publikace Voděnka a těšíme se na slavnostní předání ocenění autorům na JMK, až nám to současná situace dovolí.

 

Sazka olympijský víceboj

Každoročně se účastníme a plníme sportovní aktivity, nyní komise složená ze zástupců Českého olympijského výboru, ambasadorů Sazka Olympijského a víceboje a Hervis vybrala naši školu mezi padesát škol, která obdržela balíček sportovního vybavení.

 

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. (charitativní projekt Ivany a Pavla Tykačových)

Spolupracujeme v projektu Obědy pro děti.