Rozvrh 5. třídy

8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí ČJ M ČJ ČJ
Úterý ČJ M VL VL AJ INF
Středa TV TV ČJ M
Čtvrtek ČJ M M HV
Pátek ČJ M ČJ VV VV

Legenda

ČJ český jazyk
M matematika
AJ anglický jazyk
přírodověda
VL vlastivěda
INF informatika
HV hudební výchova
VV výtvarná výchova
pracovní činnosti
TV tělesná výchova