Březen v družině

Březen - do družinky společně vlezem

  • voláme jaro – vynášení Moreny
  • poznáváme měsíce a roční období – didaktické hry
  • zábavné odpoledne – vtipy, hádanky, rébusy, jazykolamy
  • hry a rošťárny pro kluky a holky
  • výstavka knih v ŠD
  • návštěva knihovny s besedou
  • 22. 3.  Den vody