Školní poradenské pracoviště ...aneb jak si můžeme vzájemně pomoci

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás oficiálně informovali o činnosti
Školního poradenského pracoviště“ na naší škole.
Zajišťujeme poradenskou, diagnostickou a metodickou činnost.
Poradenská činnost
  • první předpoklad k řešení nejen výukových a výchovných obtíží je komunikace s třídní učitelkou
  • po dohodě konzultace se speciálním pedagogem
Diagnostická činnost
  • zjistíme „kde nás tlačí bota“
  • za pomoci kvalitních diagnostických nástrojů zjistíme přesnou příčinu obtíží ve výuce
  • pohovoříme společně o dalším postupu
Metodická činnost
  • konkrétní práce ve škole i v domácím prostředí
  • pravidelné konzultace
  • individuální a skupinová péče po vyučování
  • individuální péče probíhající v rámci výuky