Členové školské rady

zástupce zřizovatele: Ing. Václav Kovář
zástupce rodičů: Bc. a Bc. Magdaléna Svačinová
zástupce pedagogů: PhDr. Miriam Lerchová