Malá školní slavnost aneb rozloučení s pátou třídou

Malá školní slavnost aneb rozloučení s páťáky

Naše minislavnost proběhla na hřišti pod lesem 15. června. Ale již mnoho týdnů před tímto datem jsme v našich třídách nacvičovali a připravovali program. Dopoledne jsme si na generálce vše vyzkoušeli, aby nás v podvečer nic nepřekvapilo. Překvapil nás pouze déšť, ale i tak po něm s několikaminutovým zpožděním vypukla příjemná akce. Děti z pátého ročníku si připravili svůj pozdrav učitelům, mladším spolužákům i rodičům písničkou Hlídač krav. Doprovod si zajistili sami, také s pomocí paní učitelek a zapojili i rodiče. Mladší spolužáci tajili svůj program až do poslední chvíle. Písnička Lotr intelektuál byla parádně secvičena a během ní se to na improvizovaném podiu začalo hemžit prvňáčky s dárkovými krabicemi, na kterých byly fotografie našich páťáčků. Symbolicky pak u další písničky Dělání prvňáčci postavili zeď a celá parta odcházejících páťáků byla pohromadě. Následovalo oficiální loučení, předávání dárků a po něm opékání špekáčků, zpívání s kytarami, povídání, hraní, prostě každý si tento večer užil po svém. Milí páťáci, přejeme vám do dalších let mnoho kamarádů, krásně zážitky a nové poznatky a taky dobré učitele.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a přispěli tak k příjemné atmosféře našeho společného dne, zejména pak panu starostovi Aleši Jílkovi, obecním zaměstnancům, oddílu nohejbalistů, muzikantům a fotografům z řad rodičů.