Přišel čas rozloučit se s našimi nejstaršími dětmi, páťáky. Děláme to společně, jako tým, na hřišti pod lesem, za hojné účasti většiny dětí i rodičů a přátel školy. Mladší děti si připravily pro páťáky hudební vyprávění „o napravení zlotřilých lenochů“ a za zvuků hudby z filmu Ať žijí duchové celý příběh zazpívaly. Páťáci se s naší školou rozloučili také hudebním vystoupením. Předávaly se dárky, květiny, páťáci se osobními přáními loučili nejen s třídní paní učitelkou a paní asistentkou, ale také dalšími učiteli. Potom se pokračovalo neoficiální částí, opékaly se špekáčky, besedovalo, zpívalo.

Děkujeme panu starostovi a pánům z technických služeb za pomoc s přípravou prostoru a ozvučením. Dík patří také oddílu nohejbalistů za údržbu ohně a zprostředkování občerstvení.

 

Malá školní slavnost aneb loučíme se se školou

Přejít na fotoalbum