Na středu 6. března jsme se s radostí připravovali a těšili se na tento den v každé třídě. Pozvali jsme k nám do školy rodiče, prarodiče, kamarády. Návštěvy přicházely průběžně po celou dobu, stanoviště ve třídách se naplnila, někdy doslova třída praskala ve švech. Navštívily nás také děti z kovalovské školky, na školu se přišli podívat i naši budoucí žáčci. Atmosféra byla báječná, přátelská. Děti se staly průvodci, vysvětlovaly, předváděly, dohlížely. Maminky a babičky si odnesly kytičku jako malou pozornost.

A jakéže hrátky u nás probíhaly? U prvňáčků to byla „geometrie hravě“, kdy jsme předvedly celou škálu pomůcek. Ve 2. A jste se museli hodně snažit, abyste se „nenechali zmást“. Děti ze 2. B si hrály s písmeny, třeťáci si prožili „matematiku hmatem“. Ve čtvrté třídě se hrály „pohádky“ a v páté se hrálo, rytmizovalo, naslouchalo v dílně s názvem „hudební hrátky“. Nemalý zájem byl také v naší učebně informatiky, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet aktivity s různými digitálními pomůckami, počítačovými programy nebo si vyrobit malou pozornost 3D perem, zkrátky digi dílna jak má být.

Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na některé z dalších setkání.