Pomohli jsme přivítat naše nejmladší občánky

Moc rádi jsme se zúčastnili obecní akce „Vítání občánků“. Děti z mateřské školy přednesly básničky, děti z kroužku hry na flétnu při ZŠ přispěly svým hiudebním vystoupením. Přejeme našim nejmladším občánkům vše dobré, hodně zdraví a lásky kolem sebe.

 

Vítání občánků

Přejít na fotoalbum