Preventivní program Moje cesta na svět

Na začátku listopadu jsme se zúčastnili preventivního programu certifikovaného MŠMT „Moje cesta na svět“. Děti předem dostaly pátrací detektivní úkol, který si i s se svojí „miminkovskou“ fotografií přinesly na lekci. Paní lektorka dětem přiměřeně jejich věku povídala o vývoji dítěte, pouštěla ukázky, půjčovala modely děťátka v různém období. Bylo zajímavé sledovat, jaké otázky na paní lektorku děti napadaly, jak nad tématem přemýšlely, jak je téma zaujalo. Program byl vedený velmi profesiolnálně, přiměřeně věku, poutavě, byl protknut obrovskou úctou k životu, k maminkám, k rodičům, k nám samotným.