Září v družině

Září v družině a noví kamarádi mezi námi

  • poznáváme školní prostředí a organizaci v družině
  • seznamujeme se s novými kamarády
  • osvojujeme si bezpečné chování a základní hygienické návyky
  • sportujeme na školním venkovním hřišti
  • hrajeme společenské hry